Jankovy názory

...jsem z toho janek

Google
 
Web jankovy.nazory.cz

18.12.09

Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard od Nexia AP

Pokud by i nadále pokračoval projekt OpenCard mimo kontrolu MHMP dle stávajících smluvních vztahů HMP a DPP se společností Haguess, pak bude za stávajících parametrů těchto smluv docházet k dalšímu neřízenému a neefektivnímu vynakládání prostředků a nekontrolovanému průběhu projektu, přičemž nebude možné jakkoli garantovat požadovanou funkcionalitu a provozní stabilitu systémů.

Z hlediska odpovědnosti představitelů a orgánů hl. m. Prahy je taková situace dle našeho názoru nepřijatelná a v konečném důsledku by vedla při přístupu řádného hospodáře (i přes dosud vysoké vynaložené náklady) buď k uzavření projektu jako zmařené investice nebo minimálně postupné konzervaci na úrovni dopravně odbavovacího systému (aplikace DOS).

Štítky:

9.8.09

Několik vět 2009

Před 20 lety se schylovalo ke konci vlády komunistů nad naší zemí a o tuto změnu jsme aktivně usilovali.
Za 20 let mnozí z nás svým umem, pílí a inteligencí dosáhli profesních úspěchů a blahobytu o kterém se nám za komunismu ani nesnilo.


Budování soukromého úspěchu jsme vykoupili tím, že jsme až příliš ochotně odevzdali osud věci veřejných do chtivých a chamtivých rukou.

Skandály dnešních politiků sledujeme se stejným znechucením jako někdejší tupost těch komunistických.
Napříč zemí se rozrostl bezprecedentní systém korupce na komunální, krajské i centrální úrovni.
Vstupenkou na lukrativní posty polostátních podniků a organizací s miliardovými rozpočty je legitimace nebo spřízněnost s velkou politickou stranou.

Nepozastavujeme se nad tím, že v zemi, kde je pracovní síla 3x levnější než v západní Evropě, je kilometr dálnice 2x dražší.
Nepozastavujeme se nad tím, že narozeniny primátora či státního úředníka rozhodujícího o miliardách, stojí jeho “oficiální“ roční plat.
Nepozastavujeme se nad tím, že milardové veřejné zakázky získá ministrova firma s momentálně neznámým vlastníkem - akciemi na doručitele.
Nepozastavujeme se nad tím, že bývalý premiér vydělal desítky milionů na obchodě s akciemi od podnikatele, kterému předtím zajistil milardovou dotaci.
Nepozastavujeme se nad tím, že výroba tramvajenky s čipem stojí v Praze 10x více než v Londýně nebo v Paříži.

Vleklá vyšetřování, když k nim vůbec dojde, končí tím, že obvinění se neprokázala Pokdud magistrátní úředníci uvíznou v síti policie, tak jedině té švýcarské nikoli české.

V naší zemi lze dnes ustát jakýkoli skandál, za několik dní ho překryje ten další.

Hlavě státu, zaměstnané vlastní ješitností a bojem proti nebezpečí evropské integrace, nestojí korupce za půl slova. I když je to dnes méně okaté, média vědí o čem psát víc, o čem méně, o čem nic.

Zatímco v dobách komunismu jsme museli překonávat strach, nyní je překážkou lenost.
Nadáváme na ceny, ale jsme líní změnit banku nebo telefonního operátora.
Necháme se stříhat jak ovce.
Jsme líní se informovat, vytvářet si, prosazovat a bránit svůj názor.
Místo přísunu a zpracování informací si vymýváme si mozky stupidními seriály.
Místo zpráv a názorů čteme v bulváru o celebritách, kdo komu zahýbá a s kým.
Náš národní cynismus se masochisticky vyžívá v tom, jak hrozné panují poměry a sami kromě vymýšlení vtipů neděláme nic.
Ti přihlouplí se ještě rozčilují nad stotisícovými platy, ale miliardové causy jim unikají.
Svou lenost pak omlouváme filozofií, že „jsou stejně všichni stejní“ případně „tihle budou ještě horší“.

Za nezájem a lhostejnost k osudu věcí veřejných zaplatíme vysokou cenu.
Korupce prodražuje většinu investic financovaných z daní i z obrovského deficitu.
Ukrajuje šance našich dětí, na nichž v soukromí tak usilovně pracujeme.
Zadlužuje zemi, která bude jednou jejich.

Dvě největší strany si rozparcelovaly tuto zemi s tím, že stejně budeme muset volit jednu z nich bez ohledu na to, jak přezíravě se k nám budou chovat.
Myslí si, že stačí provětrat strašáky, zahrát na strunu sociálních jistot pro jedny a strunu nízkých daní pro druhé. Technika jejich vládnutí přitom dlouhodobě vylučuje jedno i druhé.
Monopol jedné strany v naší zemi nahradila střídavá a na komunální úrovni i společná vláda dvou stran, které se vždycky nějak dohodnou.
Je přitom zřejmé, že i ostatní strany využívají své zaslepeně loajální „fanoušky“, ochotné jim odpustit úplně cokoli.

Vedení velkých stran sází na to, že se budeme bát zahodit náš hlas podporou malých, nových či exotických a že nám nezbude než zvolit jejich oranžovou či modrou košili bližší než toho druhého kabát.
Kolikrát jsme už slyšeli, že “není koho volit“, mnozí volit nechtějí a nepůjdou.
Kolikrát jsme svou volbu s pocitem studu nikoli hrdosti, zdůvodňovali menším zlem.
Není snad právě takovýto vynucený hlas z rozumu ten “vyhozený“?
Jakou cenu má vůbec náš hlas, když ho dáváme se skřípěním zubů?

Nikdo z nás si nedělá iluze, že by malé politické strany byly lepší a čestnější než ty velké. Moc korumpuje vždy. Ale absolutní moc korumpuje absolutně.

Šance podzimu 2009 nespočívá v konkrétní straně či programu, spočívá ve změně, v tom, že přemícháme již zdánlivě rozdané karty a dáme průchod naší nespokojenosti alespoň ve volbách, když už to neumíme na náměstích.

Nemylme se, dvě největší strany budou určovat osud země i v budoucnosti, ale pokud dnes jejich arogantní chování odměníme, odpřeme jim tím důvod ke změně a k obrodě. Přejeme-li si změnu jejich vedení, případně v nich chceme později najít místo pro vlastní pravé či levé ambice, cesta paradoxně vede přes jejich podzimní volební neúspěch.

Možná jsme se někdy ptali našich rodičů a prarodičů: „A proč jste s tím tehdy něco neudělali?“ Připravujme si dnes odpověď pro naše děti.

Nemusíte to podepisovat.
Můžete to poslat dál.

Via Sudetentscheche (at)D-FENS.

19.6.09

Mediální manipulace: OBČANÉ.CZ se postavili čelem sedmitisícové demonstraci

Byl jsem u toho a jediné, co mohu dodat k následující tiskové zprávě, je to, že autoři jsou zruční manipulátoři a lháři. Takže tu máme další politický subkjekt, který staví na dezinformacích a mediální manipulaci. Vůči protestujícím studentům se projevili jako bezohlední paraziti a to má Pavel Kotrba drzost si říkat "vůdce studentů"...

Členové pražské studentské buňky politické strany OBČANÉ.CZ se dnes, v pátek 19. června postavili čelem několikatisícové demonstraci. Těsně před 13. hodinou zastavili v Říční ulici nedaleko ministerstva školsví průvod asi pěti tisíc studentů demonstrujících proti státním maturitám.

OBČANÉ.CZ stáli na rohu Říční a Šeříkové ulice vyzbrojeni transparenty s hesly: ODVAHA, ODPOVĚDNOST a JSME PRO STÁTNÍ MATURITU. To vyvolalo hněv demonstrantů, došlo k verbálním potyčkám a strkanicím. Demonstrující středoškoláci házeli z davu na reprezentanty strany OBČANÉ.CZ rajčata. Záhy musel zasahovat antikonfliktní tým policie ČR, který obě skupiny oddělil a konfrontaci ukončil.

„Demonstrujeme proti oportunismu vládnoucích politických stran, které z populistických důvodů házejí do koše výsledky několikaleté práce odborníků z rezortu školství. Nechceme vládu, která mění svá rozhodnutí podle počtu odpůrců či sympatizantů v diskuzních fórech na facebooku. Chceme vládu, která si i před volbami stojí za svými rozhodnutími a prací svých odborníků,“ uvedl Pavel Kotrba, šéf studentské buňky a člen předsednictva politické strany OBČANÉ.CZ.

„Nejsme proti demonstrujícím studentům – jsme sami studenti a ctíme svobodu projevu. Svým postojem dáváme jasně najevo, že zde žijí i lidé, kteří zavedení státních maturit podporují. OBČANÉ.CZ prosazují odvahu a odpovědnost. Naší dnešní demonstrací jsme dali jasně najevo, že tyto hodnoty nejen hlásáme, ale i jimi žijeme,“ dodal Pavel Javorský, organizátor protidemonstrace z řad studentů sdružených v politické straně OBČANÉ.CZ.

Studenti zatupující stranu OBČANÉ.CZ se následně setkali s ministryní školství PhDr. Miroslavou Kopicovou a vyjádřili jí svou podporu při zavádění celostátní maturity. Paní ministryně převzala z rukou vůdce studentů Pavla Kotrby deklaraci politické strany OBČANÉ.CZ, ve které se strana obrací proti oportunismu vládnoucích politiků.

„Přejeme sobě i všem ostatním občanům České republiky takové politiky, kterých bychom si mohli vážit, a ne jimi opovrhovat,“ uvedl na závěr setkání Pavel Kotrba.

Ministryně ocenila odvahu a osobní nasazení členů strany OBČANÉ.CZ a poděkovala jim za jejich podporu.

Štítky:

27.5.09

Stanislav Penc: Vajíčkový názor

Docela mě pobavilo, že se již na několika místech naší republiky dostal jeden z nejarogantnějších pohrobků minulého režimu dále škodící České republice do kontaktu s někým, kdo nesouhlasí s jeho pojetím politiky a dává mu to jasně najevo. Jde o Jiřího Paroubka, toho, kdo bez jakýchkoliv problémů a obav o zdraví nebo slušné chování zřejmě nařídil a poté schvaloval zásah proti účastníkům tanečního setkání Czechtek 2005. Při tomto nesmyslném zásahu bylo zraněno několik desítek osob a nemístným obhajováním oprávněnosti a přiměřenosti zásahu změnila dost velká část mladé generace názor na právní stát a fungování demokracie jako celku.

Hovořím o tzv. „vajíčkovém útoku“, který se zatím odehrál skoro na každé předvolební slibotechně ČSSD. Co na to strana, kde sociálně demokratické cítění zůstalo jen v názvu? Hned našla viníka - je jím konkurenční ODS. Politologové začínají hovořit o zhrubnutí politické scény a o morálce těch, co se odhodlají skrze vajíčka dát nahlas znát svůj názor. Je zjevné, že kdyby u nás ve státě existovala funkční demokracie, lidé typu Jiřího Paroubka by ve vrcholné politice vydrželi jen malou chvíli. Prostě nám chybí občanská společnost. Prostá angažovanost lidí ve věcech veřejných. Po fašistickém protektorátu, komunistickém puči a následné 20leté okupaci bylo zřejmé, že tvorba demokracie bude těžká a zdlouhavá. Vajíčkový názor je jedna z forem, kterou se rozhodla využít část mladé generace. Nejde o kámen nebo o klacek. Nejde ani o zneužití policejní mašinérie proti lidem, jak se toho dopustil ve svém postoji právě Paroubek.

Nejlépe by bylo, kdyby si právě mladá generace uvědomila důležitost doby a možnosti věci kolem sebe měnit a v podzimních předčasných parlamentních volbách volila malé strany na místo těch velkých. Tím se může stát, že během jedné noci se z velkých parlamentních stran stanou marginální skupinky a do 200 členného parlamentu se dostane třeba 15 malých stran; poté nepůjde v parlamentním rozhodování o dohody stranických sekretariátů, ale o diskuzi nad důležitostí rozhodnutí pro nastávající generaci. To by bylo krásné vajíčko všem těm, co si ze služby veřejnosti udělali vlastní kšeft.

Před třemi lety jsem se na chvilku dostal s J. Paroubkem do křížku. Když se mu nelíbilo, že mu lidé volají a píší, podal na mě oznámení. Prohrál. Trutnovský úřad musel konstatovat logické, tedy, že politik jako veřejně činná osoba má menší ochranu soukromí nežli běžný občan. Správní odbor zmíněného úřadu mě nechtěl obeznámit s obsahem spisu, který k celé věci vedl, a s dopisem, v kterém vysvětluje tehdejšímu premiérovi proč mě nepotrestali za zveřejnění Paroubkova veřejného čísla. Když jim krajský úřad nařídil, že mi spis k mé osobě vedený ukázat musí, odehrála se neuvěřitelná, bohužel v dnešní době běžná událost, kterou protiprávně nahrál zaměstnanec trutnovské radnice na videokameru. Z této nahrávky vzniknul 38min. film, který si můžete pustit na www.koukninafilm.cz.

15.5.09

Z blogu člověka, kterému je 36 let, IT se věnuje profesionálně 20+ let, s IQ > 150

Jen pro otrlé:

12.5.09

Zoufalá nekompetentnost starostky Chomutova – tentokrát v právu shromažďovacím

Den před schůzí Sněmovny, kde se má projednávat narychlo předložená novela shromažďovacího zákona (tisk č. 823), prohlašují nevládní organizace Iuridicum Remedium (IuRe) a Liga lidských práv , že ostře odmítají snahy o omezování shromažďovacího práva. Reagují tak i na další účelové snahy Ministerstva vnitra, starostů i dalších korunované aktuálním nápadem chomutovské starostky na preventivní „nepovolování“ žádných demonstrací ve městě. Starostka Ivana Řápková doslova uvedla: „v Chomutově chceme klid, proto již nebudeme povolovat žádné demonstrace, ať již ze strany Romů nebo levicových či pravicových extrémistů."(1)

„Předvedla přístup k občanům, který evokuje běloruský režim namísto postoje správce obce v demokratickém státě. Tak otřesné právní povědomí snad naopak pomůže v kampani proti účelovému „utahování šroubů“ v shromažďovacím právu,“ komentuje poslední viditelnou snahu omezení práva na pokojné shromažďování Helena Svatošová, advokátka a pracovnice IuRe. „Zákon, Listina základních práv a svobod i štrasburský soud jasně říkají, že shromáždění se nepovolují, mohou se jen výjimečně zakázat, a to je-li naplněn některý ze zákonných důvodů,“ doplňuje právník Jiří Kopal z Ligy lidských práv.

Na hrozbu shromažďovacímu právu, ať již ze strany starostů, kteří si pletou svůj úřad s pašalíkem, kde budou místo litery shromažďovacího zákona uplatňovat své (ne)sympatie k různým shromážděním, či Ministerstva vnitra či nepoučeným hlasům volajícím po „omezení prostoru pro neonacisty“ již reagoval Výbor pro občanská a politická práva Rady vlády pro lidská práva. 7.5.2009 přijal usnesení, kterým nesouhlasí s údajně technickou novelou shromažďovacího zákona narychlo a bez konzultace předloženou do Sněmovny ministrem pro lidská práva. Výbor se tématice věnuje dlouhodobě a snahy o podobné novely podrobuje odborné analýze z hlediska ústavnosti.

Chladnou hlavu vůči podobným návrhům doporučuje dnes na blogu Jiné právo i dlouholetý občanský aktivista a odborník Petr Uhl. Ilustruje, jak rychle se snahy proti demonstracím „extrémistů“ uplatní i na další nepohodlné skupiny. „Nepřijatelná je podle mnohých lidí ale i kritika radaru, potratového zákona či Romů jako celku. Jiní by zase zakázali propagovat registrované partnerství, islám či sionismus nebo nadržovat nepřizpůsobivým,“ trefně shrnuje problém snahy omezit práva jedné, byť odsouzeníhodné, názorové skupiny.

Řada rozhodnutí nezávislých soudů ukazuje, že problém shromažďovacího práva neleží v legislativě, ale v postupu obcí. „Advokátní kancelář ENWC zpracovala pro IuRe analýzu, kde shrnula řadu kauz, kdy nezákonné zákazy demonstrací soudy oprávněně zrušily,“ podotýká Filip Pospíšil z IuRe. Naposledyzrušil Městský soud v Praze zákaz karnevalu Freedom not Fear proti politice magistrátu, který byl opřen o zneužití důvodů dopadu na dopravu, a to opět proti nepohodlnému kritickému shromáždění. Za shromažďovací právo v demokratické podobě se vyslovila i Rada vlády pro lidská práva – 26.2.2009 přijala podnět ukládající vládě ze zákona odstranit loni vpašovaný nesmyslný a protiústavní zákaz maskování obličejů. Zákaz maskování obličejů postihuje karnevaly, alegorické akce, ale i shromáždění záměrně anonymizovaných osob. „Pacienti s duševní nemocí sdružení v organizaci Fokus nyní nemohou za práva duševně nemocných demonstrovat v maskách jako dosud, aniž by byli vystaveni stále handicapujícímu odsouzení okolí,“ ilustruje dopady zákazu Kateřina Hlatká ze sdružení Fokus Praha.

http://www.iure.org http://www.slidilove.cz http://freedom-not-fear.cz/ http://llp.cz

1. (http://www.ctk.cz/…dex_view.php?…)

6.5.09

Slavíme deset let

Satnislav Penc zve na dva večery společně strávené v sále restaurace na Slamníku v Praze 6, Wolkerově ulici č. 12. V pátek 8. května zahrají staré máničky a v sobotu 9. května ty mladší. Jedná se o setkání s hudební produkcí především pro návštěvníky Kozího mejdanu v Milkovicích. Začátek produkce v obou dnech bude cca ve 20:00 hod. Vstupné dobrovolné, ceny jídla a pití dle nabídky restaurace Na Slamníku.

V sobotu 9. května 2009 proběhne již 12. ročník demonstrace za legalizaci konopí spojený s průvodem a hudební produkcí Milion Marihuana March 2009. Začátek v 13 hodin na Karlově náměstí a odtamtud průvodem do parku Parukářka na Žižkově.

Připomíná i termín již 10. ročníku Kozího mejdanu, který se tradičně koná na pozemcích statku v Milkovicích v Českém Ráji během srpnového úplňku. Ten letošní proběhne od středy 5. do středy 12. srpna 2009.

20.3.09

ODS na YouTube jako trapní komici

ODS dnes spustila kanál na YouTube. Podle tiskové zpávy, jde o další kamínek v mozaice moderně vedené kampaně do Evropského parlamentu. Zahradil se projevil jako (píp):

Štítky: , ,

13.3.09

Kostelecké uzeniny jsou trejfe

Následující snímky snad nepotřebují komentáře, podvodníci z Kosteleckých uzenin do naší domácnosti již nic nedodají... Tradiční receptury? Tvůrci chuťových zážitků? Hovno, hovno, slavnej soude... I ten jejich web stojí za (píp).


8.3.09

SlideShowTV 2.0: co právě běží v televizi?

Ivan Kutil připravil novou verzi SlideShowTV 2.0, tedy gadgetu, který zobrazuje screenshoty aktuálního programu dvacítky televizních stanic:Novinkou je i verze pro iPhone: