Jankovy názory

Názory a komentáře

Google
 
Web jankovy.nazory.cz

17. 01. 2007

Tvorba ŠVP: rezidua pozitivní deviace

Vedle systémových či národních projektů na podporu školské reformy realizovaných MŠMT v přímo řízených organizacích, existuje řada dalších iniciativ a projektů, které nabízejí kantorům pomoc při tvorbě ŠVP i změně či obohacení vlastní výuky. Dnes představíme projekt Klíč Prázdninové školy Lipnice, projekt Rozumět médiím, vzdělávací program Varianty a projekt Jeden svět na školách.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 13:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 01. 2007

Jaká je finanční hodnota ŠVP? 2.

Článek Petra Chlebka Jaká je finanční hodnota ŠVP? vyvolal před necelým měsícem rozsáhlou diskusi. Na jedné straně spektra diskutujících byl názor, že jde o práci navíc, která nebude, jak je v českém školství zvykem, ohodnocena, druhá část diskutujících považuje práci na ŠVP za součást běžné práce pedagoga. Na konferenci k projektu PILOT Z jsme 21.11.2006 položili písemně tři otázky s podobným podtextem, ale odpověď VÚP je poněkud obecná a možná i vyhýbavá.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 13:12 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 01. 2007

http://www.ceskaskola.cz/Ceskaskola/Ar.asp?ARI=103515&CAI=2124

Měli jsme tu vlády, které se oháněly školstvím či vzděláváním jako prioritou. Dnešní odstupující vláda ve svém programovém prohlášení školství mnoho neslibovala. Aktuálně podepsaná koaliční smlouva druhé Topolánkovy vlády se ale ke školství vyjadřuje už jen okrajově, nalezneme tu pouze tři stručné body.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 13:11 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

28. 12. 2006

Kecy plebejce Václava Klause

V českém zatuchlém politickém rybníčku se stalo pravidlem, že Václavovi Klausovi projde jakákoli vyřčená či publikovaná pitomost. Ekonom a ministr financí, kterému nevadí špinavé peníze, dobrá, byla taková doba. Ministr financí, organizující stamiliardovou cinknutou státní loterii velké privatizace, budiž, Nobelova cena za toto československé epochální přerozdělení majetku, provázející ostatně většinu převratů v historii, celkem pochopitelně nebyla, naštěstí jiné absurdistány podobné experimenty včas zarazily. Verbální konzervativec prosazující státní postsocialistický dirigismus a dodnes i spolupráci s levicí. Pravicový kandidát na prezidenta škemrající o komunistickou podporu, je to chucpe, ale nikdo jiný tady asi zrovna na tuto funkci průchodný nebyl.
Celý text naleznete na serveru blog.respekt.cz 17:42 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 12. 2006

Dopis Českého sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu ministrovi kultury

Vážený pan
Mgr. Martin Štěpánek
Ministerstvo kultury
Maltézské náměstí 1
118 11 Praha 1


Vážený pane ministře,

s ohledem na problém s nelegálními programy, který se objevil na Vašem ministerstvu, Vás chceme upozornit na možnou alternativu k řešení problému nákupem licencí produktů Microsoftu. Zároveň s tímto chceme apelovat na používání otevřených formátů pro výměnu dokumentů.

Navrhujeme Vám vypsání výběrového řízení na legalizaci software na Vašem ministerstvu. Tendru se jistě zúčastní i firmy, které jsou schopné nabídnout podobně dobré řešení jako jsou produkty od firmy Microsoft a s mnohem zajímavější licenční politikou. Mezi takové firmy patří například Software602, Novell a další. Jejich licence často není vázána na hardware ani na počet instalací.

Pokud budete problém řešit vlastními silami, tak doporučujeme kancelářský balík OpenOffice.org (www.openoffice.cz). Tento kancelářský balík podporuje formát ODF, který byl schválen jako ISO norma. Rovněž dále podporuje i formáty .doc a .xls, takže je kompatibilní s produkty Microsoftu.

V případě potřeby jsme Vám připraveni pomoci.

Doufáme, že se Vám problém podaří vyřešit ke spokojenosti občanů, kteří s ministerstvem elektronicky komunikují.

S pozdravem

Aleš Čepek


České sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu

Předseda sdružení
Prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.

Jinočanská 1137, 252 19 Rudná u Prahy
www.ffii.cz

17:46 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

11. 12. 2006

Kozel zahradníkem: ministerstvo kultury jako softwarový pirát

Podle auditu, který si nechal vypracovat ministr kultury odstupující vlády Martin Štěpánek, asi tři čtvrtiny počítačů ministerstva mají nelegálně nainstalován operační systém MS Windows a další software. Na webu ministerstva kultury se ale najdou k provozu IT pozoruhodné texty...

Audit unikl a jeho výsledky byly publikovány na serveru Aktualne.cz a ministr Štěpánek chce podat v této věci trestní oznámení. Vzhledem k publikovanému rozsahu, má jít o 150 až 200 kopií MS Windows a Office, odhaduji škodu na 1-2 miliony Kč. Na serveru ministerstva stále visí žertovná tisková zpráva, která obsahuje mimo jiné následující oslavné pindy ministra Jandáka:

Modernizace IT na Ministerstvu kultury

7.8.2006 Tisková zpráva

Díky razantnímu vstupu ministra kultury Jandáka do řešení problematiky IT na Ministerstvu kultury se podařilo výrazně inovovat stávající informační systém a vytvořit předpoklady pro zavádění moderních informačních technologií. (...)

Tým ministra Jandáka si v prvních měsících své práce stanovil priority svého působení a od prosince 2005 začal řešit i problémy spojené s provozem IT. Spolupráce s externí společností poskytla MK oporu v potřebném know-how. A díky razantnímu vstupu samotného ministra do řešení problematiky IT se podařilo najít prostředky na informační technologie ve výši přesahující 9,5 mil. Kč, a tím vytvořit předpoklady pro vyřešení těch nejrizikovějších problémů. Informační systém MK je nyní chráněn moderním zabezpečením, umožňujícím zaměstnancům MK pracovat s daty i z míst mimo budovy MK (systém VPN). Byl vypracován soubor organizačních směrnic, pokrývajících problematiku zákona 365/2000 Sb. Pozornost věnovaná IT se projevila i v aktivním přístupu k přípravě rámcových projektů v rámci Integrovaného operačního programu, které mají do resortu kultury přinést cca 3,5 mld. Kč.

Souhrnně řečeno se za tři čtvrtě roku podařilo udělat spoustu práce a napravit největší resty předchozího vedení, které tak často bývá opěvováno některými novináři. I když má současný stav k ideálu ještě daleko, podařilo se zastavit jeho zhoršování a vytvořit základní předpoklady k tomu, aby se situace v informačních technologiích na MK během několika měsíců zcela normalizovala.

Odbor vnějších vztahů, analýz a komunikace

17:54 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

15. 11. 2006

132 miliard korun z ESF: kolik a pro koho?

Setkání k Evropskému sociálnímu fondu #Vzdělávání pro konkurenceschopnost 2006# pořádané MŠMT se uskutečnilo 8. listopadu v Andel´s hotel Prague za účasti zástupců školských zařízení, vzdělávacích institucí, krajských úřadů, výzkumných institucí a dalších zájemců. Cílem setkání bylo představit vybrané projekty z oblasti vzdělávání, realizované v programovém období 2004-2006 s podporou ESF, předání zkušeností z praxe a srovnání s projekty a programy některých členských států EU. Představen byl i nový operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který umožní využívání prostředků z ESF v oblasti vzdělávání v období 2007-2013.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:39 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

10. 11. 2006

Konec ICT v Čechách?! aneb Školská reforma na gymnáziích

O tom, že Výzkumný ústav pedagogický v Praze možnosti informačních a komunikačních technologií při přípravě školské reformy trvale ignoruje, víme již dlouho. Školám nebyla nabídnuta žádná progresivní aplikace těchto ve firemním sektoru běžně užívaných technologií, žádná online podpora vlastní tvorby ŠVP pomocí projektových nástrojů, žádné eLearningové školení pro pedagogy, jediným výstupem je metodický portál RVP.CZ. VÚP se ale podařilo prokázat nepochopení role ICT ve společnosti i v návrhu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 13:34 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 11. 2006

Cenzura v České televizi aneb Pane řediteli, když se bojíte něco vysílat, dejte to aspoň na web ke stažení!

Politická situace není vhodné téma pro tento blog-site, ale téma cenzury je na netu velmi citlivé. Česká televize opakovaně nezařadila do vysílání dokument "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína" (28 min. # ČT 2006), který vznikl po čtyřech letech sběrného natáčení v Přerově, Olomouci, Ostravě, Praze, Brně, na Kladně a jinde, a byl 14. srpna 2006 na Kavčích horách dokončen pro Televizní studio Brno. Od té doby se zatím nepodařilo tento "aktuální dokument" zařadit do vysílání České televize. Minulý čtvrtek se Martin Vadas, režisér a scénárista dokumentu, dověděl, že film se údajně z rozhodnutí generálního ředitele České televize nebude vysílat ani 7. listopadu, jak se původně uvažovalo. Film byl promítnout na tiskové konferenci 31.10.2006 v pražském kinu MAT. Mluvčí České televize Martin Krafl 2.11.2006 v článku Hučín se do vysílání nedostal uvedl: "Vedení řeklo, že ten pořad odvysíláme, až etický panel posoudí jeho objektivitu a vyváženost. Téma, kterému je pořad věnován, je velmi citlivé". Paradoxně Český rozhlas 6 ve svém pořadu Pamětníci s podtitulem "osudy, které nesmí být zapomenuty" přinesl již dva 50minutové pořady s rozhovory právě s Vladimírem Hučínem. Podrobnosti naleznete na www.geocities.com/rudyjoska/index.htm. A ještě si uvědomme, že Etický panel, který je nezávislým sborem šesti lidí, dosud řešil případné stížnosti na vyváženost pořadu vždy až po jeho uvedení!!!

Připos(píp)anost vedení veřejnoprávní České televize je na pováženou stejně jako připos(píp)anost většiny dalších médií, které na tento jednoznačně cenzurní zásah prakticky nereagovaly. Český rozhlas je přitom stále výjimkou.Takže moje veřejná výzva generálnímu řediteli České televize zní:

Když se bojíte odvysílat nějaký pořad, přestože jste na jeho tvorbu vynaložili naše koncesionářské poplatky, dejte ho alespoň ke stažení na web!

13:53 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

31. 10. 2006

13 milionová dotace pro SPHV konečně v masmédiích aneb Kdo komu vykradl kód

Causa, kterou jsem otevřel na tomto blogu již v srpnu v blogspotu Peprnet.cz trumfnut! 12979400 Kč pro SPHV!!! a později v článku Zaslouží si SPHV dotace z Evropského sociálního fondu? se konečně dostala pozornosti denního tisku. Dnešní Lidové noviny otiskly článek Roberta Maleckého Poradce Buzkové řešil dotace. Uspěl i jeho syn a jeho pokračování Milionové dotace úřad zmrazil. Zároveň se mi podařilo odhalit další podrobnosti o čistotě kódu webu www.webtolerance.cz:

Tak to chodí, haj hou...

13:54 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 10. 2006

Bachařské čuně a tuplovaný lump v parlamentu ČR (zločinec z povolání)

Inu, opět se ve světě můžeme pochlubit další parádní ostudou. Zatímco na Slovensku si komunisty nepustili do parlamentu, to v Čechách mají soudruzi vystaráno, a to díky velkému počtu příznivců. Opravdu jsme se jako národ vyznamenali! Vedle všech těch nově postavených památníků, varujících před zločiny komunismu, můžeme se my, demokraté, ke všemu ještě pyšnit opravdovou životaschopnou a velmi početnou komunistickou partají! Hýčkáme si komouše na prsou a volíme je na místa, která by měli zastávat jiní, opravdu slušní lidé. V řadách poslanců KSČM sedí už jeden pravý konfident StB, sám jejich předseda Vojtěch Filip, zapírající dokonce sám sebe! A další povedený poslanec z téhle party, je zločincem z povolání # bývalý bachař! Tedy žadný komunistický bubák. A to ještě neznáme pravou minulost všech ostatních soudruhů.

Poslanec Josef Vondruška je další ostudou nového parlamentu a své rodné strany. (Jeho fotografii si může každý občan stáhnout z internetu.) Je gaunerem přímo korunovaným a to ne ledajakým! Výstižně bych měl říci lumpem tuplovaným! Fanatický a uvědomělý komunista, prospěchář a bezcitný sadista, začal svou kariéru v minkovickém pracovním táboře (honosně totalitním režimem nazývaným II. Nápravně vychovný ústav), jako tak zvaný příslušník SNV # Sboru nápravné výchovy. V tomhle pracovním táboře jsem si s Petrem Cibulkou a Jiřím Gruntorádem vytrpěl v rozmezí let 1978-80 celých 20 měsíců! Poté jsem si dosedával svůj trest odnětí svobody (9 měsíců) ve Valdickém pekle. (Jako politický vězeň, odsouzen za podvracení republiky, paragraf 98 od.1.tr.zák.)

Nadporučíkovi Josefovi Vondruškovi jsme dali výstižnou přezdívku "pes Filipes" a také "Čuně". Tenhle soudruh, referent režimu, později dokonce vychovatel, všude jen čenichal, koho by nachytal při nedovolené činnosti (hraní karet, ležení na lůžku v nepovolené době atd.), a jakmile někoho lapil, hned za tepla našim převychovatelům žaloval, a už psal návrh na přísné kázeňské potrestání provinilce. Za své čenichání byl pozitivně hodnocen nadřízenými, to jest náčelníkem výchovy a velitelem pracovního tábora, nadzločincem Šimkem. A tak se ani nebylo čemu divit, že tenhle patolízal za neustálé šikanování chovanců NVS rychle postupoval.

Pamatuji si, jak před celým lágrem ze sebe dělal šaška, když ve službě lezl tenhle horlivec po mřížích do prvních pater baráků na přepadovky, kde po setmění nahlížel do oken našich cel a vytrvale šmejdil, koho by načapal. I natřel jsem mu jednou ty mříže štětkou lidskými výkaly. Krásně potom zuřil a smrděl! Náš barák byl panem referentem režimu potrestán kolektivním trestem, což nebylo zákonné, ale bachaři si v Minkau stejně dělali, co chtěli. Celou neděli měl oddíl "B" na buzerplacu pořadovou přípravu. Za tu páchnoucí pomstu to ale věru stálo. To mi věřte! Od té doby si Pepíček na své výpravy bral už gumové rukavice. Co kdyby zase někde narazil na hovínko.

Rád také chodil do práce na "Oddělení kázeňských trestů" (OVKT) na trénink boxu. Tuhle sportovní disciplínu milovali všichni dozorci v lágru. Místo boxovacího pytle však sloužily ksichty muklů! Tak si páni referenti režimu krátili dlouhou chvíli ve službě při své namáhavé a velmi nebezpečné práci s kriminálníky. Kdy se jim to zlíbilo, mohli bachaři bez důvodu seřezat vyhlédnutého vězně ručně i pendrekem, což ovsem činili velmi rádi a často. A zmrzačit lidskou bytost nebylo pro ně trestné! Každý den se tak dopouštéli zločinů.

Náš nadporučík Vondruška miloval především "filcunky", což byly osobní prohlídky. Při nich si navlékal gumovou rukavici a odsouzeným strkal ukazováček do řitních otvorů, aby se přesvědčil, zda v zadnicích náhodou něco nepašují z práce do tábora na baráky! Prostě čuně! I já prošel jeho důkladnými prohlídkami.

Pana poslance Vondrušky jsem si v Minkovickém táborě užil dost. Až ho v příštích letech uvidím v televizi, kterak velkohubými projevy o lásce a spravedlnosti bude mazat lidem med kolem úst, vždy si připomenu, jak mne se svými kamarády na samovazbě mlátil. A tohle Minkovické čuné dnes sedí na čestném místě v parlamentu České republiky. Inu, vládu a poslance máme holt takové, jaké si národ sám zaslouží. Václave Havle, ty velký bojovníku za lidská práva, kam jsme to s tím tvým hebkým sametem dopracovali! Teď nám v parlamentu scházejí za poslance už jen zloději, recidivisté a vrazi z Valdic a Mírova!

Chtělo by se pana poslance zeptati, kde on v sobě vzal toliko drzosti, že se ani nezastyděl kandidovat do parlamentu? Člověk, jenž vědomě zapřel voličům svou zločineckou minulost a dělal ze sebe na veřejnosti málem svatouška, ukázal jen, jakým opravdu ve skutečnosti je. A lhal tak dobře, jak ostatně mistrně umí lhát všichni komunisté, že mu důvěřiví volici, naivní a především političtí analfabeti, snadno uvěřili. Uvěřili jeho předvolebním slibům a také na plakatech jeho bezelstnému úsměvu. Opravdu mu to na nich slušelo. Vypadal na nich, jako velmi sympatický chlapec, který pro tenhle národ chce jen to nejlepší. A tak mu voliči dali své hlasy.

Jenže, bývalý bachař Vondruška si vůbec neuvědomil, že v této zemi jsou ještě lidé, kteří na jeho zločiny v Minkovickém pekle nezapomněli a s jeho poslaneckým mandátem se prostě nechtějí smířit. Ono se na bití, šikanování a bezdůvodné trestání zapomenout ani nedá!

Člověk, který již vstupem mezi komunistické bachaře, ztratil svou čest a charakter, takovy je schopen čehokoliv špatného a opravdu v sobě může míti toliko drzosti, že je schopen podvádět, bez studu lhát lidem do očí i porvat se o to blahobytné koryto poslance. Mezi námi slušnými občany, ono v té různorodé směsici zvolených poslanců, nejlepších z nás občanů, každičký sám sebou do nebe vychválený, až málem ku svatořečení, bude povícero podobných Vondrušků, samolibých lhářů, intrikánů, kariéristů, podvodníků, slibotechen, kecalů, arogantních korupčíků, opilců i megalomanů. Však oni se nám všichni ještě časem vybarví. To mi můžete věřit!

A protože nám už nikdo z těch rváčů o koryta opravdu neschází, arciž všechna místa byla do posledního křesla obsazena a v parlamentních škamnách konečně zasedli všichni poslanci, protěž můžeme začít nové volební období. Intrik, podvodů, úplatků a jiných lumpáren. Ančto slušný člověk dnes vůbec nemá šanci se mezi gaunery v rouchu svatých dostat! Jen na stupínku před tabulí schází přísný pan učitel, který by všechny ty darebáky z parlamentních škamen vypráskal rákoskou. A tak nám v lavicích dolní komory, pěkně na čestném místě, zůstal stoprocentní konfident StB a zločinec, bývalý bachař, stále ještě dnes páchnoucí po hovínkách. Jen se bojím toho, aby nám poslanec Vondruška, až do sebe v parlamentním bifé kopne pár těch ostřejších frťanů vodky, nezačal v opilosti uplatňovat na spoluposlancích své oblíbené praktiky z Minkovického lágru! A že ma v mlácení bezbranných a strkání prstů do rekta opravdu dlouholetou praxi. To mi můžete věřit!

Nakonec bych chtěl vzkázat panu J.Vondruškovi:

Nevážený pane. Pokud máte v sobě alespoň krapitek slušnosti, odejděte sám a pěkně v tichosti z parlamentu České republiky, kam prostě nepatříte! K tomuto kroku jsem nucen Vás vyzvat, já, lidská bytost, kterou jste na samovazbách a Zvláštním oddělení vlastnoručně a bezdůvodně mlátil. Jste totiz velkou ostudou této země. Arciž pro bývalého bachaře - zločince z Minkau - tam opravdu neni místo. K mandátu poslance v žádném případě nemáte morální právo. Lhal jste voličům a tím jste se dopustil neomluvitelného podvodu, který v žádném případě nelze tolerovat. Opusťte parlamentní lavici sám a dobrovolně, by se Vás ostatní poslanci dolní komory a Vaši soukmenovci z KSČM nemuseli štítit a také se za Vás stydět!

Jiří Wolf

nejdéle vězněný disident, (Minkovice a Valdice 1978#89)
Praha 25. srpna 2006
Jílovská 423/39 142 00 Praha 4-Lhotka
telefon: 241 494 312, mobil: 736 137 495

17:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 10. 2006

Penetrace broadbandu v ČR a SR: trvalý prů(píp)r

Dobrá zpráva: penetrace broadbandu v ČR je vyšší než v SR. Špatná zpráva: jsme stale na chvostu EU, penetrace v prvním kvartálu 2006 byla nižší než třetina průměru EU a nižší než šestina penetrace ve stavtistiky vedoucím Dánsku a zpoždění je tříleté vůči Německu, které je těsně pod průměrem...

Na dnešní situaci se podepsal Český Telecom v zájmové koalici s MI ČR a socialistickou vládou. Ale boží mlýny naštěstí melou...

Broadband v EU

Růst ve vybraných zemích - tři roky zpoždění vůči Německu

17:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

06. 10. 2006

Seriál Euro do škol online na serveru MŠMT

Pětidílný seriál televizních pořadů s návody, jak získat peníze na vzdělávání z Evropského sociálního fondu, je vysílán v repríze vždy v úterý od 27. září na ČT 2. Cílem projektu je informovat o možnostech financování vzdělávacích projektů z Evropského sociálního fondu, a to prostřednictvím grantů, systémových a národních projektů, které garantuje MŠMT. Nyní je tento seriál k dispozici i online, ale zatím jen v poněkud podivné podobě.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:47 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Jak Seznam přeloží "I can't see anything"? (blogpost není vhodný pro děti)

Některé zprávy se šíří rychle a slovníkových perel se už objevilo mnoho, tato je ovšem kameňák...

Vidím (píp)

17:40 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 10. 2006

Jak dopadly projekty a granty: WebTolerance.cz

Nedávno vzbudila mezi čtenáři České školy série článků Ivana Kopřivové s tématem neuspokojivých výstupů projektů SIPVZ. V resortu školství se ale rozdělují další granty nejen z rozpočtu SIPVZ nebo z rozpočtu MŠMT, případně i MI ČR, ale i z Evropského sociálního fondu. Nejsnáze by měly být kontrolovatelné #internetové projekty# a proto se jim budeme věnovat v úvodu tohoto dlouhodobého seriálu.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 09. 2006

O šéfce českého Google z Google a odjinud

Taťana le Moigne, rozená Táňa Janečková, se stane šéfkou české pobočky Google, zní tamtamy českého internetu. A ještě přidejme trochu bulvárních informací:

To se asi ještě nasmějeme...

17:36 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 08. 2006

Tvorba školních vzdělávacích programů aneb Nechybí školám podpůrné informační technologie?

Včera byl po více než roce a čtvrt zkušebního provozu oficiálně spuštěn do ostrého provozu metodický portál VÚP na adrese www.rvp.cz. NIDV realizuje národní projekt Koordinátor a především školí koordinátory z řad pedagogů pro tvorbu ŠVP ZV. ÚIV nabízí od letošního ledna pilotní provoz Školského vzdělávacího a informačního portálu EDU.CZ. Desítky škol získaly statisícové nebo i milionové granty na tvorbu ŠVP. Jsou ale pro psaní ŠVP dostatečnými nástroji textový procesor a tabulkový kalkulátor?
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:54 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

18. 08. 2006

Peprnet.cz trumfnut! 12979400 Kč pro SPHV!!!

Sliby se slibují, blázni se radují a peníze z nejrůznějších zdrojů tečou a tečou... Radim Hasalík se ptal nedávno Zaslouží si Peprnet.cz státní dotaci? Dnes můžeme pokračovat: zaslouží si dotaci Mgr. Zdeněk Pobuda a jeho www.sphv.cz, sídlící, co by kamenem dohodil, u Staroměstského náměstí?

A ministerstvem školství přidělené dotace nejsou malé:

S jídlem totiž roste chuť! SPHV již spáchal(o) z grantu v rámci 3. kola Programu MŠMT na podporu vzdělávání v jazycích národnostních menšin a multikulturní výchovy v roce 2005 ve výši 617000 Kč prázdný redakční systém www.webtolerance.cz. Kdo pozná o jaký OSS/FS jde?!

17:31 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Linux do středních škol v Indianě: 22 000 PC

U nás jsme sice na centrální dodávky oprávněně "hákliví", ale v americkém státě Indiana se v rámci programu Affordable Classroom Computers for Every Secondary Student (ACCESS) nyní budou dodávat PC v ceně 250 dolarů s operačním systémem Linux z distribucí Novell SUSE, Red Hat, Ubuntu a zřejmě i Linspire.

Základním argumentem je snížení nákladů. Mike Huffman, specialista pro technologie z Indiana Department of Education, uvádí, že roční náklady ve výši 100 dolarů za licence sníží použití Open Source a Free Software na pouhých 5 dolarů. Při milionu žáků v Indianě mohou být tedy úspory významné, zvláště při porovnání s cenou kompletního PC, dodávaného společností Wintergreen Systems, která nepřesáhne 250 dolarů bez monitoru. Monitor je v dodávkách zabudován ve stolech, aby žáci měli "dobrý výhled" na sebe i na učitele ;-)

Display ve stole

17:30 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

10. 08. 2006

Další webový paskvil, tentokrát od Ministerstva dopravy

Otestujte si znalost nových pravidel a "tým odborníků pro Vás připravil soubor otázek z nových pravidel silničního provozu. Přímo zde si můžete ověřit své znalosti nového zákona o silničním provozu, a tím i to, jak jste připraveni na provoz na silnicích po prvním červenci letošního roku." Záměr bezesporu dobrý, ale to provedení...

Takže pár rejpnutí od toho, který jen kritizuje, tentokrát tedy do http://etesty.mdcr.cz/:

 1. "Šedá na šedé" je fakt dobrý nápad pro přístupný web.
 2. Titěrnější písmo by nebylo?
 3. Tabulkový layout a prasácké použití stylů... brrr
 4. Jak jinak než nevalidní.
 5. <table cellpadding="0" cellspacing="0" >    <tr>     <td> 
        <table cellpadding="0" cellspacing="0" style="height: 16px; background: white; width: 642px; max-width: 642px;">       <tr align="left">        <td style="color: black; font-family: Verdana; font-size: 7pt;">         &nbsp;&nbsp;&nbsp;         <span id="ctl00_ctl00_Stranka_labelNadpis">Procvičování kategorie: Dopravní značky</span></td>        <td align="right">         &nbsp; &nbsp;        </td> 
         </tr>      </table>     </td>    </tr>    <tr valign="top">     <td align="left" valign="top" style="background: white; padding: 2px; text-align: center; border: 1px solid #f7941d; height: 322;"> 
  etesty

A ještě jeden detail ze stránky http://etesty.mdcr.cz/Default.aspx:

Menší už to nejde...

17:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 08. 2006

Politická pakáž bez sebereflexe

Doba takzvané opoziční smlouvy přinesla přes předvolební bonmoty Miloše Zemana o čistých rukou především posílení všeobecného klientilismu a korupce. Mladíček Gross pak po Špidlově pádu ukázal, že v politické hrabivosti a politické kultuře nejsou v Česku už téměř žádné meze. Bordelmamá jako rodinná přítelkyně a obchodní partnerka byla jen třešničkou na tomto nechutném dortu. Buldozer Paroubek dnes tlačí zemi k další opoziční smlouvě a jeho bonmoty o nové Národní frontě jako její alternativě jsou k poblití. Paroubek jako nomenklaturní kádr a funcionář Národní fronty z dob reálného socialismu a samozvaný reprezentant dnes už bolševické levice na české politické scéně nedokáže pochopit svůj volební krach: ano, nazvěme výsledek voleb pravým jménem. Šlo o krach pohodlné stojedenáctkové většiny ČSSD a KSČM. Bohužel ale ne totální krach. Tomu zabránilo jen opozičně-smluvní posílení většinových volebních prvků, kterými si ODS pod sebou v záchvatu touze po moci podřízla větev. Pokud tedy prezident (píši schválně se "z", neb jde rovněž o kádrovou rezervu rozvědky) spolu s Paroubkem a další politickou pakáží chtějí posílit volební prvky, je jasné, která bije. Chraň vás ruka páně...
15:45 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 08. 2006

Prokletí české povahy a šlendriánu

V závěru povolebního textu Čestmír Hofhanzl píše:

Výčepní Paroubek se před pár dny buď špatně naučil scénář, nebo nepochopil svou roli. Při svém prohlášení o nebezpečí „Února“, řekl totiž Pravdu. Řekl ji ale herec, který v té „Únorové hře“ hraje jednu z klíčových rolí. Na demokratické pluralitě „jednoho ze dvou“ pracují naši „hybatelé“ intenzivně po celé období „revize“ proletářského komunismu. Výsledek svobodných postkomunistických voleb 2006 vytvořil ideální příležitost pro závěrečné dějství sametové perestrojky.

Očekávám několik na veřejnost sehraných politických krizí, podivných hlasování, kdy se nepůjde dohodnout, nepůjde sestavit vládu. A to i přes „státnické, moudré“ kroky prezidenta Klause. Lid bude přesvědčován, že řešením je jedině změna volebního systému.

Prosazením jejich „většinového volebního systému“, by „sametoví“ komunističtí revolucionáři dosáhli zajištění výdobytků svého snažení, všeho, co si nakradli, zešvindlovali. Jenom jsem zvědav, jestli se v současné „politické elitě“ najde jediný člověk, ozve jediný hlas, který veřejně řekne, co se skutečně hraje. Jestli se mezi nimi najdou jedinci, kteří se této nepoctivé politické hře postaví. Nebo dodrží českou politickou tradici a jako naši političtí dědové v Únoru 1948 odjedou na prázdniny. Do emigrace zatím jezdit nemusí, doba je „civilizovanější“.
Celý článek naleznete zde 15:35 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

26. 07. 2006

Jak to je s přenosovou soustavou? Vše je online!

Úterní kolaps přenosové soustavy nebyl nic příjemného. Dispečink společnosti ČEPS, správce sítí vysokého napětí, vyhlásil do odvolání stav nouze. Velké podniky musely podle vyhlášených regulačních stupňů omezit odběr.

"V některých domácnostech nejde teď topení nebo bojlery se neohřívají," připustil ředitel dispečinku ČEPS Miroslav Šula, protože se dálkově ovládané spotřebiče na noční proud nespustily. Ministerstvo průmyslu a obchodu i média poněkud mlžila a nejspíše zatajila hlavní důvod kolapsu, kterým asi není vyšší spotřeba kvůli přetrvávajícícm vedrům. Pokud se podíváte online na graf spotřeby v ČR, zjistíte, že spotřeba je maximálně 8,2 GW, přitom další 2 GW vyvážíme. ČEZ prostě ždímá Českou republiku bez ohledu na možné dopady.

ČEPS - spotřeba

ČEPS - vývoz

17:16 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Okurková sezóna na Živě aneb Další odborník na Linux

Se slzou oku vzpomínám na někdejšího redaktora, který čtenářům radil, aby napřipojovali monitor do zásuvky na zdroji, protože ho tak přetíží. Nový redaktor Živě Vlastimil Waic také dobře mete a pasoval se na analytika konkurence Windows versus Linux.

Po poněkud zmatené analýze Proč Linux nenachází přízeň domácích uživatelů, která vyvolala kýženou diskusi s více než šestisty příspěvků, trumfoval dnes otvírákem SUSE Linux Enterprise Desktop: Bude zabijákem Windows Vista? Zde prokázal své odborné znalosti skvělým postupem pro získání screenshotů: "Až doposud šlo vše hladce. Pro získání screenshotů jsme se rozhodli nainstalovat SLED pro platformu i386 do virtuálního stroje VMWare běžícího na Windows XP SP2. Instalace systému při všech pokusech na dvou počítačích a nakonec i přímo (bez VMWare) na jednom z nich vracela chybu (...) Snad se čtenář nebude hněvat, že právě kvůli této nemožnosti instalace SLED, po níž jsme se chystali připravit obrazový materiál, přinášíme některé screenshoty vypůjčené a tedy z anglického prostředí systému." Půvabné jsou i reakce autora na poměrně věcnou kritiku v diskusi, není divu, je členem Debatního klubu studentů Fakulty sociálních studií MU...

17:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

15. 07. 2006

czech.cz: oficiální web České republiky s ostudnými chybami 2.

Do nového webu se v sobotu navezly i Lidové noviny se slovy: "Měla to být chlouba České republiky v zahraničí. Jenže nová internetová prezentace, kterou na adrese www.czech.cz ve čtvrtek spustilo ministerstvo zahraničních věcí, zavání spíš pořádnou ostudou."

Na webu byly nalezeny nejrůznější věcné chyby, jako je například:

 1. "Obchodní bilance České republiky je od vzniku republiky v roce 1993 pasivní..." - tento text byl zřejmě zkopírován z hodně starého zdroje, vloni byl přebytek téměř 40 miliard Kč.
 2. Mezi slavnými Čechy je uvedeno jméno architekta Matyáše z Arrasu, dále tu je Sigmund Freud, Franz Kafka, Ernst Mach, ale i Habsburg Rudolf II.!!!

Fascinující je neúcta Ministerstva zahraničí k autorským právům, kdy stránky byly na web evidentně zkopírovány bez souhlasu autorů, bez korektury a citace jsou bez uvedení zdroje, cituji z článku Roberta Maleckého Ostuda za 32 milionů: server propagující Česko:

"Portál obsahuje více než 1500 stran textu, který jsme převzali z internetových stránek státních institucí i z veřejných zdrojů. Bohužel jsme je převzali i s chybami, které na nich jsou. (...)Jde o výměnu informací mezi státními institucemi, na tom není nic divného," řekla Adamcová (pozn. ředitelka odboru zahraniční prezentace MZV) . Připustila alespoň, že by se pod jednotlivými články mohly objevit odkazy s uvedením zdroje, z něhož informace pochází.

Dodavatel má dostávat ročně 8-10 milionů Kč, je to hodně nebo málo? Na serveru je cca 1500 převážně neoriginálních a převzatých stránek, které by měly být lokalizovány do 6 jazyků...

17:09 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 07. 2006

Trest pro Gatese: omyly a mýty odjinud

Parafrázuji titulek ze sousedního blogu, protože do denního tisku proudí nejrůznější bláboly, svědčící především o absolutní neznalosti autorů, přestože mají za jménem například přídomek "analytik PPF".

Pavel Kohout, analytik PPF, protlačil do ve čtvrtek do Lidových novin článek Trestat Microsoft kvůli monopolu? Ale prosím vás!, který je plný nejrůznějších nesmyslů (vyjímám tři citace):

 1. Ačkoli Microsoft již požadavky EK plní, komisaři došli k názoru, že ne dost rychle. Doposud již Microsoft zaplatil na pokutách komisi téměř 497 milionů eur. Problémem byla skutečnost, že Microsoft instaloval do systému Windows přehrávač videosekvencí. Na nátlak EK byl donucen uvést na trh verzi operačního systému bez přehrávače. - pokuta je za neposkytnutí informací o použitých protokolech
 2. Druhou jistou věcí je, že jakýkoli tlak úřadů neodstraní dominantní pozici Microsoftu na trhu operačních systémů a především kancelářského software. Proč? Kancelářský balík MS Office zkrátka nemá konkurenci. Je pouze částečně nahraditelný systémem Open Office. Tento produkt je sice k dispozici zdarma, ovšem jde jen o náhražku, což se pozná při práci. Tabulkový kalkulátor Open Office postrádá řadu vyspělých funkcí, které má MS Excel: řešení složitých matematických problémů nebo vyspělé makroprogramování je uživatelům odepřeno. - odhaduji, že pro 90% uživatelů plně postačují funkce OpenOffice.org...

 3. Profesionálové tedy budou používat Excel, příznivci "open source" software mohou svobodně zvolit Open Office. Mezi těmito póly není místo pro konkurenci. Žádná softwarová firma se svéprávným vedením nebude investovat miliardy, aby se střetla s Microsoftem v tomto segmentu trhu. I kdyby se Evropská komise postavila na hlavu, jeho dominantní postavení prostě nezruší. - OpenOffice.org vychází z profesionálního řešení společnosti Sun, podobně jako Java a další, která se s MS střetává každou chvíli...

Panu analytikovi mohu jen poradit: Ševče, drž se svého kopyta!, ale možná není (píp), jen je koupenej!

17:07 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 07. 2006

czech.cz: oficiální web České republiky s ostudnými chybami

Tak jsme se dočkali od ministerstva zahraničí nového oficiálního webu České republiky z dílny www.advertures.cz a můžeme ho v okurkové sezóně strhat ;-) Takže drobné postřehy:

Fujtext

Home page czech.cz

17:06 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

06. 07. 2006

Registrace nové firmy za den? Ano, ale v Severním Porýní-Vestfálsku...

Disfunkčnost či zkorumpovanost české justice je stále dobře čitelná i na práci obchodního rejstříku, který mají na starosti rejstříkové soudy v bývalých velkých krajích z dob ČSSR (regionální dělení je po zrušených okresech). Stav dokládá čilý obchod s již založenými společnostmi, které i na internetu inzerující šíbři dokáží převést v rejstříku do 5 kalendářních dnů, zatímco běžný postup trvá řádově déle bez ohledu na zákonné lhůty. V Severním Porýní-Vestfálsku zavádí společnost Siemens Business Services (SBS) online systém, který umožní zkrátit dobu potřebnou na registraci nové firmy z 27 dní na méně než jeden den.

Ti, kteří si budou chtít založit firmu, vyplní internetový dotazník a ten bude soudem zpracováván v digitální podobě. Dnešní rejstřík, včetně všech dosud pouze papírových záznamů, už je do ní rovněž zkonvertovaný a centrální databáze bude přístupná všem pracovníkům soudů. Severní Porýní-Vestfálsko se tak dostalo na špičku v Evropě a my si musíme zvykat, že budeme ještě hodně dlouho na chvostu...

17:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

29. 06. 2006

Nepoučitelná ministryně Bérová aneb veřejná zakázka Připojení knihoven k internetu

Před pěti lety se bouřila školská i odborná veřejnost proti projektu Internet do škol, který ve svých důsledcích díky vysloveně zastaralé a drze předražené nabídce připojení od ČESKÉHO TELECOMU zbrzdil rozvoj využití Internetu ve výuce o nejméně tři či čtyři roky. Dnes se stejným způsobem pokouší ministerstvo informatiky zatáhnout třistamilionovým výběrovým řízením do podobných osidel české veřejné knihovny. Řešení v rezortu školství je přitom již druhý rok přes u ministryně školství zčásti úspěšný lobbying ČT realizováno dotací ve výši 35 tisíc Kč pro každou školu.

Připojení ČT si ponechalo přes 3500 škol, ze kterých stále téměř třetina má 64/128kbps (často jen semipermanentní ISDN) přípojku, za kterou MŠMT platí zhruba 2500 Kč měsíčně... Paní ministryně zřejmě předpokládá, že pracovníci veřejných knihoven a jejich zřizovatelů, tedy obcí, jsou neschopní si na MI ČR nastartovaném trhu vybrat sami.

16:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

27. 06. 2006

Co si máme myslet o řediteli Národní knihovny, když ignoruje projekt The European Library?

Dnes jsem si na Lupě s několikadenním zpožděním přečetl interview s ředitelem Národní knihovny v Praze, kde pan ředitel Ježek na otázku o digitalizacu fondů světových knihoven a jejich zpřístupnění na Internetu naprosto opominul v odpovědích projekt a portál The European Library.

The European Library nabízí přístup k řadě zdrojů z 45 evropských národních knihoven on-line. Vyhledávání zdrojů je zdarma a dodávka digitálních objektů je opět zčásti zdarma nebo za poplatek. Tento projekt Evropské komise by měl do roku 2008 vytvořit digitální knihovnu obsahující na dva miliony on-line dostupných digitalizovaných děl a do roku 2010 by již zde mělo být šest milionů knih, obrázků, ale i fotografií, filmů a dalších kulturních děl. Na projektu plně participují národní knihovny Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Itálie, Litva, Německa, Nizozemí, Portugalska, Rakouska, Srbska, Slovinska, Švýcarska a Velké Británie, spolu s ICCU (Národní institut pro katalogizaci z Itálie) a s CENL (the Conference of European National Librarians). Jejich sbírky byly do The European Library zahrnuty jako první. Dalších třicet národních knihoven, včetně české, na projektu spolupracuje zatím jen částečně. Portál je hostován na nizozemské Koninklijke Bibliotheek.

Evropská komise má v úmyslu podpořit národní digitalizační střediska až 250 miliony eur. Stránky jsou plně lokalizovány zatím do tří jazyků: angličtiny, francouštiny a němčiny, stránky vyhledávače pak do jedenácti dalších, čeština bohužel chybí (i když v řadě systémových funkcí je již zřejmě zabudována).

V souvislosti se zmíněnou výší dotace je také směšné, že NK získala z tzv. broadbandového fondu necelých 16 milionů Kč z Archivace a zpřístupnění dokumentů Národní digitální knihovny prostřednictvím centrálního datového úložiště...

16:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Bombenfest und idiotensicher notebook pro nové poslance

Zajímavá aférka z našeho Absurdistánu mi kromě osvěžení v politicky přehřátém létě trochu vrtá hlavou: skutečně musí být na bezpečném notebooku samostatný vypínač bezdrátového připojení?

V článku na serveru lidovky.cz Roman Žamboch z tiskového oddělení PSP důležitost tohoto vypínače pro práci poslanců hájí. "Při náhodném sepnutí tlačítka u notebooku nevybaveného páčkou by mohlo dojít k nechtěnému zveřejnění uživatelských dat do veřejného prostoru." Joj... Notebooky Dell prý nic takového nemají a jsou proto nevhodné pro státní správu. Joj...

16:56 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

15. 06. 2006

Marihuana ve škole aneb Vyhodit před maturitou nebo nevyhodit 3.

Po urgenci jsem obdržel s omluvou od tajemníka hejtmana Michala Bosáka stanovisko hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka, který nám bohužel neodpověděl přímo na naše otázky. Ředitel českobudějovické Integrované střední školy stavební Pavel Veselý se omluvil, že se nyní vzhledem k vývoji causy nebude vyjadřovat. Jeho stanovisko pochopitelně respektuji a domluvil jsem si poskytnutí rozhovoru na září.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:39 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 06. 2006

Marihuana ve škole aneb Vyhodit před maturitou nebo nevyhodit 2.

Článek o tom, jak kvůli nalezeným třem gramům marihuany ředitel českobudějovické Integrované střední školy stavební Pavel Veselý zavolal policii a vyloučil svého studenta Jana Chromého ze školy těsně před maturitou a před přijímacími zkouškami na vysokou školu, vyvolal rozsáhlou diskusi. Požádal jsem aktéry o vyjádření, dnes přináším odpovědi otce Karla Chromého. Ostatní přes urgence na naše dotazy dosud neodpověděli.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:40 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 06. 2006

Konec Střediska multilicencí DZS MŠMT

V průběhu své více než desetileté činnosti Středisko multilicencí Domu zahraničních služeb MŠMT zajišťovalo především distribuci programových produktů českým školám za výhodnějších podmínek než konkurence. To bylo možné díky řadě distributorských smluv, které se nyní na základě rozhodnutí ministryně školství budou vypovídat. Podle nové ředitelky Domu zahraničních služeb, která nastoupila do funkce 19. dubna letošního roku, distribuce software koncepčně do činnosti Domu zahraničních služeb absolutně nezapadá a podle vedení MŠMT nezapadá ani nikam jinam.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 17:43 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 06. 2006

Paroubek je postkomunistický politický zmetek...

To, co předvedl Jiří Paroubek těsně před volbami a těsně po nich, jen ukázalo jeho primitivní a omezený rozhled komunistického nomenklaturního kádra ve zkorumpované a úplatky zcela prolezlé socialistické organizace Restaurace a jídelny v Praze 1. Jeho kontakty na podobné kreatury z řad vexláků, taxikářů, uplacených estébáků a esenbáků, uplacených kontrolorů a podobných profesních společenstev se projevovaly již za jeho polistopadového působení na pražské radnici. Tam bylo a stále je jedno, ke které straně patříte, hlavně, že držíte basu. Ale ve vyšší politice se hraje o víc a tady Paroubek překročil svoje meze. Alespoň doufejme.
20:04 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

29. 05. 2006

Na Internetu se všechno rozkecá... Slyšeli jste už tu o Škromachovi a Nečasovi?

Jako anekdota vyznívá jednoduchý test redaktorů Zlínských novin, kteří krajským lídrům pěti nejsilnějších stran položili dotaz, jenž se týkal výstavby železniční tratě z Luhačovic do Trenčína. Politici ochotně odpovídali bez ohledu na to, že celá výstavba byla jen výmyslem redakce.

Sebejistota ministra Škromacha se čekat dala, dokončení odhadl za 5-6 let, Petr Nečas z ODS trumfoval poznámkou, že záleží na dohodách se Slovenskem: Jinak by se mohlo stát, že přivedeme trať k hranicím, kde se bude deset let čekat na napojení! Volte tyto žvanily, s nimi si ještě užijeme srandy! Miloš Zeman měl pravdu, novináři jsou obtížná pakáž.

19:54 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

08. 05. 2006

Strana zelených: potřebujeme policii, které můžeme věřit

Z dnešního vyjádření Strany zelených:

Je zřejmé, že Inspekce ministra vnitra nepostupuje nezávisle a reaguje na politickou objednávku. V případě loňského Czech Teku odložila inspekce podání pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele v řadě případů, kdy se policisté dopustili brutality proti mladistvým. Naopak nyní, před volbami, v případě napadení ředitelky sekce Úřadu vlády, vyšetřila případ během mimořádně krátké doby a sdělila obvinění z trestného činu. "V budoucnu nemůže deliktní jednání policie prošetřovat Inspekce ministra vnitra, ale samostatný vyšetřovací orgán, který nebude svazován falešnou profesní solidaritou a přáními ministra vnitra", řekl Stanislav Penc, který nezákonné chování policistů dlouhodobě sleduje.

"Cestou, jak vrátit postupně důvěru veřejnosti v policii, je provést důslednou prověrku mravní integrity a profesionální vybavenosti policistů, především řídících pracovníků a povolat do řídících funkcí bezúhonné pracovníky, kteří nejsou spojeni s předlistopadovou SNB. Je nutné předložit nový model fungování moderního policejního sboru, který bude sloužit primárně k ochraně zdraví a životů občanů a k prevenci, nikoli represi.", řekl Martin Bursík, předseda Zelených.

Ministr vnitra František Bublan vstupoval do funkce s vyjádřením, že mezi hlavní priority jeho práce bude patřit změna inspekčních a kontrolních mechanismů práce policie, tj. Inspekce ministra vnitra. Nejen, že tento slib nesplnil, ale ředitelem Inspekce ministra vnitra následně jmenoval Miroslava Borníka, který v roce 1989 protiprávně postupoval proti zmlácenému demonstrantovi D.K. (viz svědectví Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných č. 895). "Borník z tohoto důvodu není důvěryhodným ředitelem Inspekce ministra vnitra", řekl Stanislav Penc. "Inspekce ministra vnitra se stala nástrojem trvalélo alibismu rezortu vnitra, kterým je obhajováno neobhajitelné", řekla Kateřina Jacques.

Policie je evidentně personálně prohnilá a je tam ve vedení stále stejná předlistopadová pakáž.

15:07 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 05. 2006

Autor testu státní maturity z části Informačně technický základ je vůl!

A velkej, musím dodat. Podrobnosti k tomuto paskvilu popsal Jiří Fogl v článku Parodie na maturitu 3. Další článek k tomuto testu mi dnes dala přečíst kolegyně z gymplu. V jeho úvodu parodicky spekulovala o tom, jak asi autor vypadá a co dělá a jak se k tvorbě testu dostal. Taky by mne to zajímalo.

Součástí Maturity nanečisto, které se v pilotním projektu CERMATu zúčastněné školy v této části účastnily dobrovolně, byl i praktický test znalostí, který spočíval v řadě úkolů prováděných v MS Excel s dodanými daty. U druhého z deseti (snad) se žáci kolegyně zastavili, protože při hodinové dotaci Informatiky se do takových podrobností nedostali a přeci jen dle nápovědy to tak snadno nejde. Další kolegyně z jiné školy tento test zpracovávala sama 1,5 hodiny...

Ale proč by měl někdo při maturitě prokazovat schopnost převádět binární čísla na hexadecimální či dekadické, vysvětlovat, co znamenají zkratky SQL, ARP či GPU , nebo řešit úlohu, cituji:

Ve které z níže uvedených možností jsou následující zálohovací zařízení seřazena vzestupně podle maximální možné kapacity?

1 - páska, 2 - disketa, 3 - optický disk, 4 - CD RW

A) 2, 1, 4, 3

B) 2, 3, 1, 4

C) 2, 4, 3, 1

D) 2, 4, 1, 3

Páska jako zálohovací zařízení, to je snad slang? Nebo myslíte děrnou pásku jako médium?!

Tento test musel napsat naprostý (píp). Kolik dostal zaplaceno a z které renomované školící firmy pochází? Hádejte...

Test vychází z takzvaného Katalogu požadavků k maturitní zkoušce (PDF, 382 kB), dejte si ho před spaním, nebudete mít určitě klidný spánek.

15:11 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 05. 2006

Česká policie vzkazuje: seřežeme... aneb Policista byl postaven mimo službu

Bublan po shlédnutí videozáznamů a fotografií dnes v rozhovoru pro ČRo 1 prohlásil: "Domnívám se, že to bylo zbytečné." a "Policista se choval neadekvátně." K výpovědi Kateřiny Jacques o chování policistů na služebně, kde násilí vůči ní pokračoval, dokud jedna z přítomných policistek neprohlásila, že z toho bude průser, ministr Bublan prohlásil: "Chování na stanici bude součást šetření a budu postupovat nekompromisně."

ODS ústy Miroslavy Němcové vyzvala ministra Bublana k demisi, protože podobných excesů je plno a situaci se evidentně nelepší. Bublan v rozhovoru pro ČRo 1 opakovaně potvrdil nepřiměřenost zákroku: "Bylo to zbytečné, nemuselo se to stát. Kdyby se to nestalo, dneska bych mohl pochválit policii... tento jediný lapsus akci pokazil."

Akce, kdy náckové klidně pochodují městem za dohledu a ochrany jiných nácků, je, pane ministře, skutečně to pravé...

Ještě pár odkazů:

15:20 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Policista č. 301954: JÁ JSEM VÁM NEDOVOLIL MĚ FOTIT! JÁ NEBUDU NĚKDE NA INTERNETU, KURVA.

Video se záběrem prvomájového policejního zásahu proti Kateřině Jacques pořídil Michal "Wolf" Vlk, fotograf Britských listů, je už k prohlédnutí i ke stažení (stream na iDNES, 46MB AVI, 90MB MOV). Z Vlkových snímků vyplývá, že zasahující policista před zásahem měl předepsaný odznak a přišel o něj až při potyčce s Jacques. Přepis rozhovorů z videa naleznete v článku na Britských listech, stejně jako řadu komentářů:

Dovolím si ocitovat z prvního z nich od Štěpána Kotrby:

Postup orgánů veřejné správy, včetně policie na demonstraci neonacistů z Národního odporu je bezprecedentní. Zatímco kdekoliv jinde - včetně Německa - by se demonstrace pravicových extremistů setkala s velmi přísným dohledem státních orgánů a nejspíše by nebyla povolena, v České republice dělají policisté neonacistům ochranku a represe používají proti občanům, kteří se rozmáhajícímu se neonacismu postaví na odpor. Zásah policie na prvního máje nelze vyhodnotit nijak jinak, než jako policejní politickou provokaci, zacílenou, stejně jako nepřiměřený zásah na CzechTeku 2005, na politickou odpovědnost za neutěšený stav v české policii.

Napadnout vysokou státní úřednici, navíc kandidátku Zelených, bít ji, zatknout ji a vyslýchat, zatknout a vyslýchat přitom novináře, to je diletantismus, hodný pokračovatelů Švejka. Stalo se ve chvíli, kdy na místě již nebyli žádní neonacisté a protestující tak vůbec nemohli narušovat jejich pochod, který mezitím zabočil za roh, takže nebyl v dohledu, ba ani v doslechu. Navzdory tvrzení policie o opaku.

Policisté, hysteričtí z toho, že se jejich zásah ocitne na internetu, si po zatčení od fotoreportéra Britských listů Michala Vlka nevyžádali fotografie ani mu nezabavili fotoaparát se záznamem policejního zákroku. Jestliže fotoreportér podle jejich mínění spáchal trestný čin fotografováním policejního zákroku (a jedině spáchání trestného činu může být důvodem k perlustraci, zadržení a výslechu), zanedbali tak služební povinnost tím, že záznam nezajistili. Jestliže nespáchal trestný čin, neměli právo ho zatýkat. Překročení pravomoci úředního činitele a násilí proti skupině či jednotlivci - to jsou trestné činy, za kterých je možno tyto ozborojené a tudíž nebezpečné osoby důvodně podezřívat.

15:18 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 05. 2006

Česká policie vzkazuje: seřežeme i ředitelku Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti Úřadu vlády

Očekávám další internetovou informační válku: český policista dnes brutálně napadl ředitelku Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti Úřadu vlády PhDr. Kateřinu Jacques. Stejně jako po loňském zásahu proti CzechTek 2005 doufám, že tento incident srazí vaz policejnímu řediteli Husákovi, který se proslavil již krytím neoznačených policistů před pěti lety, i ministrovi vnitra Bublanovi.

Pod vedením ministra vnitra a později premiéra Grosse se z Policie ČR stala díky prorůstání jejích předlistopadových struktur, dnešních hospodářských delikventů a kriminálníků, neřízená střela. Policisté již mají pocit absolutní beztrestnosti, který se projevuje stále častěji. Radikální zásah je nutný nebo se v krátké době můžeme dočkat i české verze eskader smrti.

Ředitelka Sekce pro lidská práva a rovné příležitosti Úřadu vlády, 34letá PhDr. Kateřina Jacques, matka dvou dětí, je také kandidátkou Strany zelených (SZ) do sněmovních voleb (je "dvojkou" na pražské kandidátce), můžeme proto klidně paranoidně spekulovat i o cíleném útoku neoznačeného policisty. Na západ od Chebu to za paranoiu považováno nejspíše nebude, v třicátých letech tento postup používala SA. ČTK přinesla rozsáhlou zprávu na serveru České noviny, komentář Českého rozhlasu byla ale již mnohem ostřejší. Vysvětlení policie zní velmi nevěrohodně:

Kateřina Jacques na Palackého náměstí v Praze spolu s dalšími členy Strany zelených protestovala proti extremismu tak, že akci přihlížela a držela transparent s nápisem "Zelení proti neonacismu".

Zásah jednoho z policistů Radiožurnálu popsal šéf Zelených Martin Bursík. "Začal ji bít, narazil ji na dům, srazil ji k zemi, bil ji a potom ji odvezli do služebny. Ona mi říkala, že ji mlátil po cestě i na služebně."

Policejní verze incidentu je poněkud odlišná. Kateřina Jacques prý narušovala oznámený a klidný pochod neonacistů. Podle policejního mluvčího Ladislava Bernáška neuposlechla několika výzev, proto ji policisté předvedli na služebnu. "Ženu předváděli za účelem podání vysvětlení na služebnu. V průběhu služebního zákroku ale žena kladla odpor a policisté byli nuceni proti ní použít donucovacích prostředků."

Doufejme, že se ministr spravedlnosti Němec, nadřízený Mgr. Jacques zasadí o adekvátní vyšetření i reakci vlády.Útočící policista neměl předepsané označení a tedy de iure v okamžiku zásahu NEBYL policistou, ale jen obyčejným náckem...

15:22 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 04. 2006

Ministerstvo informatiky snadný cíl: causa BezpecneOnLine.cz

Po mém nedávném opakovaném rýpání do MI ČR jsem se opravdu chtěl věnovat jinému ministerstvu, a tak jsem se do třetice do jeho nového webu BezpecneOnLine.cz opravdu nechtěl hned navážet. Naštěstí to udělali záhy jiní, takže jsem se připojil se svými dotazy na tiskovou mluvčí MI ČR Kláru Volnou, která mi ostatně už téměř SEDM týdnů přes urgence neodpovídá na sérii dotazů k učebnicím pro NPPG.

Causa BezpecneOnLine.cz se vede po dvou kolejích, v mírně bulvární na Živě v článku Jana Kuneše Ministerstvo informatiky: Za překlad webu půl milionu, a v odborné v otevřeném dopisu Petra Staníčka (Pixy) z něhož ocituji závěr:

Paní ministryně,

když předloni pozvalo MIČR mne a několik kolegů do své odborné pracovní skupiny, nedokázalo ocenit naši několikatýdenní práci byť symbolickou částkou - rozpočet Ministerstva dokonce neumožnil ani kompenzaci našich cestovních nákladů a vybrané dovolené. Stejné ministerstvo vedle toho utrácí statisíce za práci nekvalitní a neprofesionální. Osobně to považuji jednak za znevážení naší profesní cti, jednak i za zřetelné vyjádření toho, že pro MIČR jsou u veřejných zakázek podstatné jiné hodnoty než odbornost a kvalita.

Velmi bych uvítal, kdybyste mi - stejně jako odborné veřejnosti - mohla sdělit, za co konkrétně bylo na projektu "Bezpečně online" utraceno více než čtyři sta tisíc korun z veřejných financí.

12:47 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 04. 2006

SCHOLA NOVA 2006: stále rozpačitě...

Ve dnech 28. # 30. března 2006 se v pražském Veletržním paláci uskutečnil již 13. ročník veletrhu SCHOLA NOVA. Vloni byla jeho nabídka oprávněně silně kritizována, letos se lehounce odlepil ode dna, je ale zřejmě třeba radikálnějších změn. Bez zajímavějšího a přitažlivějšího doprovodného programu to ale evidentně nepůjde a jen tradiční soutěž o nejlepší exponát asi už nestačí.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 12:39 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 04. 2006

Aprílová Google bomba na Ratha

Národní internetový sport pokračuje: tentokrát jde o bombu poněkud morbidní, leč veskrze slušnou a vhodnou i pro mládež do 15 let.

Zadejte si do Googlu David Rath ministr!

Doktor Rath, ministr

12:50 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

29. 03. 2006

ČSSD: Počítač každému školákovi?! Sliby se slibují, blázni se radují...

V rámci volebního programu slibuje ČSSD v oblasti školství takzvané počítačovné. Bohužel vedle návrhu na prudký růst porodného jde o pakatel. Není to tak dávno, co Vladimír Mlynář prosazoval nesmyslně konstruované daňové úlevy pro majitele domácích počítačů nebo za připojení k Internetu. Mediálně to byl možná úspěch, ale skutek utek.

Takže co nám ČSSD před volbami slibuje? Za první dítě chce rodičům vyplácet 60 tisíc korun. Při druhém dítěti má příspěvek vzrůst na 90 tisíc, při třetím dokonce na 120 tisíc korun. A zatímco pro rozvojové země se připravuje projekt One Laptop per Child (OLPC, cena notebooku má být 100 dolarů), hodlá ČSSD přispívat šesťákům na základních školách 7000 Kč na zakoupení počítače. "Aby se děti mohly kvalifikovaně učit i doma." Kupecké počty nám dají výsledek, že tato sranda nás bude stát zhruba 700 milionů ročně (7000 Kč krát 100000 dětí v populačním ročníku). Přitom nepovedený projekt Státní informační politiky ve vzdělávání nás zatím stál přes 7 miliard a je na něj v letech 2007-2010 naplánována další 1 miliarda ročně.

Nebylo by lepší místo podobných idiocií se zapojit do globálního projektu OLPC a pro českých 1,3 milionu žáků a studentů koupit v následujících dvou letech 1,3 milionu stodolarových notebooků za 3,9 miliard Kč s DPH? A odstartovat tak sice těžko předvídatelný, ale určitě pozitivní, boom?

12:53 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

24. 03. 2006

Přehled právní úpravy vztahující se k pořádání akcí typu technopárty aneb Kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde

Ministerstvo vnitra ČR plní své sliby a usilovně připravuje nové střelivo proti CzechTek 2006 a dalším freeparies... Na konci února byla publikována 42stránková sada právních předpisů, které lze podle horlivých ministerských úředníků použít k aktivní obraně před tímto sociálněkulturním jevem: "Pro tato shromáždění je charakteristické, že jejich konání bývá spojeno s významnými riziky především na úseku ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti, života a zdraví osob, majetku a životního prostředí. Jde zejména o akce (shromáždění) hudební a taneční, pořádané obvykle soukromými osobami, pro velký počet osob (v řádu stovek až tisíců), na pozemcích, které k tomuto účelu nejsou primárně určeny, bez zajištění základních hygienických a bezpečnostních podmínek, v důsledku čehož vznikají zmíněná rizika."

Jedna z nejpitomějších částí se týká aplikace autorského zákona: "Na akcích typu technopárty dochází k užití předmětů chráněných autorským zákonem (autorská díla, zaznamenané výkony výkonných umělců, zvukové a zvukově obrazové záznamy), ke kterému musí mít uživatel (organizátor akce) svolení nositelů práv udělené licenční smlouvou. V případě, že jsou užívány předměty ochrany bez takového svolení, jde o užití bez právního důvodu a o zásah do práv chráněných autorským zákonem." Na parties hrají přímo autoři a ti se dokonce začínají sdružovat ve Svazu nezávislých autorů, aby zabránili zneužití pravomocí nechvalně známou OSA...

12:55 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 03. 2006

Trestní příkaz za užívání DC++ aneb Nejen BSA

Už jste zavítali na website České protipirátské unie? Nejde o žádná ořezávátka: "Česká protipirátská unie je jedním z pěti protipirátských programů Evropy, Ruska, Středního východu a Afriky vyznamenaných na mezinárodním setkání konaném v červnu 2005 ve Florencii. ČPU byla oceněna za výjimečné úspěchy v boji proti pirátství v roce 2004, kdy se jí podařilo i přes nepříznivý celosvětový trend udržet míru audiovizuálního pirátství v České republice na relativně nízké úrovni. Motion Picture Association, které zastřešuje protipirátské aktivity v oblasti audiovize po celém světě, ocenilo spolu se společenstvím protipirátských organizací zejména úspěšné zátahy ČPU proti internetovým a DVD-R pirátům a prodejcům napodobenin DVD na příhraničních tržištích, aktivní právní program, školící a vzdělávací aktivity pro výkonné státní orgány a neutuchající úsilí při přípravě nových právních předpisů upravujících ochranu duševního vlastnictví. Dalšími oceněnými jsou protipirátské programy Nizozemí, Islandu, Portugalska a Turecka. ČPU byla vyznamenána již v roce 2000, kdy byla spolu s programy Ruska, Španělska a Itálie nominována na Protipirátského Oscara.ˇ

Když nebudete opatrní, dopadnete takto:

Trestní příkaz za DC++

A kolik za to...

12:56 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

18. 03. 2006

Kdo seje BSA, sklízí Linux

Business Software Alliance rozjela v březnu zastrašovací kampaň vůči managementu firem ve velkém stylu, přesto ale mají její represivní ataky jen minimální výtěžnost. Počítačů s nelegálním software jsou statisíce, počet stíhaných pachatelů je v řádu desítek, nanejvýš stovek. Počty napravených nepřesáhnou řád tisíců. Výsledek ale může být kontraproduktivní, protože je tu alternativa a je tu i antikampaň.

OSS Alliance, CFLUG a LBW nastartovaly reklamní kampaň využívající kampaně BSA k nabídce linuxového řešení. On totiž rozhlasový spot BSA může docela namíchnoout...

To máš jako se sexem

12:59 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

15. 03. 2006

Zelení odsuzují brutální policejní zásah proti účastníkům akce CzechTek 2005

Strana zelených odsuzuje účelové zneužití moci a podněcování k nenávisti vůči skupině obyvatelstva, k čemuž podle jejího názoru došlo při brutálním policejním zásahu proti účastníkům hudební akce CzechTek 2005. Strana zelených trvá na vytvoření vyšetřovácí komise Poslanecké sněmovny, jejíž vyšetřování by se neomezilo na policejní zákrok proti CzechTeku, nýbrž zabývalo se i služebními, správními a trestními řízeními, která se v souvislosti se zákrokem konala nebo budou konat. Inspekci ministerstva vnitra nepovažuje za důvěryhodnou. Policejní orgány by také neměly vyšetřovat trestné činy poškozující policisty. Strana zelených se tak připojuje k mezinárodním mechanismům ochrany lidských práv, jež v souladu se smluvními závazky ČR již léta požadují, aby český stát oddělil vyšetřování trestných činů policistů od resortu vnitra, který v těchto věcech může být podjatý.

Na předním místě politického programu Strany zelených je kvalita života, o niž chceme usilovat i jako parlamentní strana po volbách v červnu tohoto roku. Kvalita života je podmíněna ochranou lidských práv. Ta je základním prvkem právního státu a politického systému liberální demokracie, zaručené českým ústavním pořádkem. I Strana zelených je pevně rozhodnuta právní stát a demokracii hájit a rozvíjet.

Proto jsme již bezvýhradně odsoudili zneužití policie proti CzechTeku koncem července 2005 na Tachovsku. Strana zelených se připojila k té části české veřejnosti, která odmítá brutalitu policejního zásahu. Na základě právních rozborů důvodnosti zásahu jsme dospěli k názoru, že zásah nebyl oprávněný zejména proto, že policie bránila účastníkům technoparty v použití veřejné cesty na louku, kterou jim majitel propůjčil, a navíc tím způsobila zastavení provozu na dálnici. Ze soukromého pozemku, kam policie neoprávněně vstoupila, vytlačovala účastníky technoparty na jiné pozemky, jejichž majitelé souhlas k použití nedali. Jednání policie bylo právě opačné než ochrana majetku, jímž se pokrytecky a nepravdivě oháněla. Záměrem policie nebylo chránit něčí majetek, ale potlačit zábavu technařů, kteří na ni mají - v míře neohrožujícím nadměrně veřejný pořádek - právo.

Strana zelených žádá odstranění diskriminace určitých skupin v tom smyslu, že policie přistupuje vůči různým skupinám nerovným způsobem. Strana zelených žádá Policii ČR, aby zaměřila svoji pozornost na neonacistické srazy a další projevy extremismu spíše než na hudební akce typu CzechTeku. Dobrým vodítkem jí může být každoroční zpracovávaná zpráva o extremismu v ČR, kterou ministerstvo vnitra předkládá do Poslanecké sněmovny ČR.

Volebním lídrem Zelených bude v Královéhradeckém kraji ochránce lidských práv Stanislav Penc.
14:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

10. 03. 2006

Tatra 603 je lidové vozítko aneb MŠMT kupuje notebooky pro úředníky

Pamětníci možná pamatují vtip z hluboké totality: Tatra 603 je lidové vozítko, ve kterém jezdí lid prostřednictvím svých volených zástupců. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo výběrové řízení na DEVĚT notebooků Fujitsu-Siemens v úhrnné orientační ceně 581700 Kč s DPH, tedy za výši letošní dotace SIPVZ na ICT standard pro tucet zelených škol s až 1800 žáky nebo pro jednu červenou školu s 911 žáky. Omlouvám se za bulvárnost perexu!
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 14:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 03. 2006

Kolik redakčních systémů ještě MŠMT zaplatí 2. aneb Další pokus MŠMT o vyhození až 1,5 milionu oknem

Před necelým rokem jsme kritizovali ministerstvo školství a jím řízené organizace, že utrácejí další a další peníze daňových poplatníků za své četné webové prezentace a nejrůznější redakční systémy. Od té doby se mnohé změnilo, například pět let připravovaný Školský vzdělávací a informační portál je již v pilotním provozu. V úterý ale vyhlásilo ministerstvo školství soutěž na dodavatele dalšího redakčního systému "pro správu internetových stránek MŠMT". K tomu lze snad dodat jen jedno, pracuje na MŠMT v oboru ICT skutečně jen pár nezodpovědných laiků?
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 16:44 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

08. 03. 2006

Tisková zpráva MI ČR: Do e-learningových kurzů počítačové gramotnosti na Portálu VS se zaregistrovalo již více než 4000 uživatelů

Takže kritika kvality kurzů přinesla první ovoce, neboť v tiskové zprávě MI ČR je tato větička:

Kurzy fungují v současné době v prohlížeči Internet Explorer a v nejbližších dnech půjdou přehrávat i v přehrávači Mozilla Firefox.

Registrace pouhých 4000 uživatelů dělá z kurzů propadák: v průměru se tedy zatím přihlašovalo jen 80 uživatelů denně. Kolik je asi absolvovaných kurzů?

Tiskové oddělení MI ČR by také mohlo vědět, že Mozilla Firefox je prohlížeč.

16:57 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 03. 2006

Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století

Bezplatně přístupná on-line plnotextová databáze Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století navazuje na CD-ROM Česká elektronická knihovna - Poezie 19. století (od thámovců po lumírovce), který vydal ÚČL AV ČR roku 2002 a který se po opravách a doplňcích stal integrální součástí internetové plnotextové databáze.

Uživatel nalezne na adrese www.ceska-poezie.cz celkem 1325 sbírek s poněkud trapnými ochranami proti stahování.

Trapné omezení přístupu

Přestože jsem právě většinu probírané poezie 19. století na gymplu nesnášel, nalezl jsem tu i mého oblíbeného Františka Gellnera:

To je teď celá moudrost moje:
Milovat hlučnou vřavu boje,
za nocí vnikat do snů žen
a trochu býti zadlužen,
pískat si, jak mi zobák narost,
vínem si plašit s čela starost,
svůj život rychle utratit,
nic nezískat, nic neztratit.

17:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 02. 2006

Další potrat Ministerstva informatiky: Učební texty ke kurzům NPPG

Po uvolnění eLearningových kurzů na Portálu veřejné správy jsem se domníval, že MI ČR již vyčerpalo svou letošní zásobu černého humoru, ale neštěstí nechodí po horách, ale po lidech, jak podotýkala teta Kateřina. MI ČR ale uvolnilo ke stažení další paskvil.

Když se po zveřejnění záměru použít pro NPPG brožurky společnosti Computer Press rozpoutala diskuse o jejich vhodnosti s převažujícím názorem tudy cesta nevede, očekával jsem spíše širší nabídku. Ale ministerstvo opět moudře vybralo.

A protože dávám v řadě ohledů na instinkt a první dojem, stáhl jsem si manuály a začal listovat. Zažil jsem další šok a už nemohu pokračovat. K prvnímu obrázku dodávám, že termín přenosná skříň jsem ještě nikde v souvislosti s PC neslyšel a ani Google mi v této věci nepomohl. Druhý obrázek nekomentuji, jen si dovolím tezi:

Učební texty napsal (píp) a ilustroval ještě větší!

Přenosná skříň

Klávesnice

Autoři nejsou bohužel v textu uvedeni, chybí i copyright... K věcným chybám je třeba delšího článku, pokračování příště.

17:06 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

08. 02. 2006

LANGMaster International: Kolik řečí umíš... aneb Naučíme vás barnumsky!

Virtuální inovační park přinesl neuvěřitelnou success story Jana Průchy s názvem LANGMaster International: Kolik řečí umíš... Po čtyřech nepříliš úspěšných letech společnosti LANGMaster International, která se podílela lví měrou na dodávce díky NKÚ proslulého softwarového balíčku pro školy v rámci SIPVZ v roce 2001, jsou její PR aktivity dobře čitelné:

 1. V rámci Národního plánu výuky cizích jazyků má vzniknout Národní jazykový portál. LANGMaster již rezignoval na běžný školský trh, kde pohořel s letitým polským všeobecným výukovým obsahem, který každoročně přejmenovává a vydává za novinku, takže návrat ke kořenům je jediným východiskem.

 2. LANGMaster vloni připravoval společnou nabídku pro školy s českým zastoupením HP, které je shodou okolností dodavatelem Školského výukového a informačního portálu.

Partnerů už měl LANGMaster v posledních letech víc než dost, většina z nich se už ale k němu nehlásí: koncem roku 2004 to byl Český Telecom, kde chtěl LANGMaster spolu se svými donátory z odboru SIPVZ MŠMT prosadit eLearningový portálek za několik milionů. Před tím to byl Microsoft, kterému měl LANGMaster dodat výukový obsah do MS Class Serveru, přes ocenění na INVEXu se tento produkt prodat nepodařilo. O rok dříve byla obětí společnost CCA, provozovatel školského portálu skoalonline.cz, společný projekt samozřejmě zkrachoval. A v roce 2001 byla partnerem v SIPVZ společnost AutoCont. O kvalitě titulů LANGMaster a jejich prodejnosti vypovídá právě vyhlášené přecenění v síti poslední jmenované společnosti:

18:10 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 02. 2006

Portál veřejné správy nabízí zdarma problematické eLearningové kurzy

Na Portálu veřejné správy jsou od počátku letošního ledna k dispozici eLearningové kurzy převážně pro získání základních počítačových znalostí v rozsahu testů ECDL. Letité kursy ovládání MS Windows 2000 a MS Office 2000 od společnosti GOPAS mají velmi spornou kvalitu a lépe na tom nejsou ani další kursy připravené Ministerstvem informatiky a společností Trask Solution. Selhala výběrová komise nebo na trhu nejsou žádné kvalitní eLearningové kursy? Nebo proč nebyly například využity výstupy z mezinárodního projektu BATCOS, financovaného z prostředků EU?
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 18:11 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

18. 01. 2006

Big Brother na liberecké základce aneb co se v mládí naučíš...

Kde končí nadšení nad možnostmi nových technologií a kde začíná jejich zneužívání? Liberecká základní škola v Lesní ulici se zřejmě stane horkým kandidátem na každoročně udělované anti-ceny Big Brother Awards.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 01:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 01. 2006

Další lži premiéra Paroubka

Premiér Paroubek lže, jak mu to stíhají deníky tisknout. Další perlu vypustil v Hospodářských novinách 3. ledna 2006 v reakci na článek Adama Drdy:

Příkladem je má údajná "komunistická minulost". Na rozdíl od jiných (například předsedy poslaneckého klubu ODS Tlustého) jsem v KSČ nikdy nebyl, ale jako ekonomický náměstek restauračního podniku jsem byl zařazen v kádrové nomenklatuře strany. Jak starší lidé vědí, bylo to automatické od funkce vedoucího referenta. Být v nomenklatuře nebylo nic výjimečného, byly v ní zřejmě statisíce lidí. Jednoduchou přesmyčkou a ignorováním faktů některá média tvrdí, že jsem bývalý komunista....

Ve svých padesáti letech si pamatuji jen jedno, náměstků velkých pražských podniků bylo jen pár stovek a vesměs byli v nomenklatuře MV nebo KV KSČ. V socialistickém podniku Restaurace a jídelny, který byl prolezlý korupcí a permanentním okrádáním, bych tipoval i na ostřejší pravidla hry. Takže Jiří Paroubku, přestaň už nás konečně oblbovat, ano?!

17:23 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 12. 2005

Liberecká přestřelka: Scio versus CERMAT versus Libereckém kraj versus...

Pro školní rok 2005/06 připravuje CERMAT projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2006, kde je testování žáků plánováno na 1. února 2006. Odbor školství Libereckého kraje pak vyslovil požadavek, aby střední školy založily přijímací řízení na výsledcích tohoto testování a jiné přijímací zkoušky do prvních ročníků omezily nebo zrušily. Následně Společnost Scio rozeslala všem středním školám v Libereckém kraji materiál #Využití výsledků testování CERMATu v přijímacím řízení na SŠ - analýza přínosu a rizik", na který reagoval CERMAT i odbor školství Libereckého kraje. Byly skutečně základní a střední školy postaveny před #hotovou věc# a nedalo se vyhnout konfliktu?
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 19:43 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

27. 09. 2005

ADSL 2+ s nelimitovanými 24/1,3Mbps za 24 liber

Tohle doslova nase...., že milí spoluobčané, kteří za pitomých 512/128 kbps platí Českému Telekomikovi víc?! Ale ti Britové to ještě nemají dostupné všude! Nejvíc se mi líbí následující: "Be home email and webspace."
19:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

10. 09. 2005

Výroky k podělání: Paroubek 3. aneb co všechno snes´ chat na iDnes

Deník iDnes přinesl online rozhovor s premiérem Jiřím Paroubkem, který stihl ze zhruba stočtyřiceti často nepříjemných i urážlivých otázek za hodinu odpovědět na slabou čtyřicítku a někdy odpověděl skutečně svérázně.

Nevážený pane. Na úvod bych jen poznamenal že nemám rád Techno a nesouhlasím s pořádáním podobných akcí (czechtek) ve volné přírodě. Jaké to je,nechat zmlátit tisíce lidí?Máte s toho dobrý pocit? Co bude příště?Střelba do nepokojného davu? Už aby jste odešel s vlády.Vy jste nebezpečný člověk!!! Vy nejste ve funkci pro lid ale pro svou kariéru. Příjměte případnou kandidaturu na Prezidenta? Miroslav Z.

Na dotazy podobného typu nemá smysl odpovídat.

Má policista podle Vás statut veřejného činitele ,když neni označen služebním číslem???

Nedokáži Vám odpovědět, jak je to podle zákona. Musím se na to podívat. Zaskočil jste mě.

Proč stále tvrdíte, že na CzechTeku sjezd z dálnice zablokovali technaři, když podle fotografií kamion uvízl a byl vyproštěn v noci a policie sjezd z dálnice blokovala ve dne?

Tvrdím to proto, že je to pravda.

Vážený pane premiére, jsem volička ČSSD ze Středočeského kraje. Sděluji Vám však, že pokud se na kandidátní listině objeví jméno Stanislav Gross, já ani členové mé rodiny hlas Vaší straně nedáme. Opravdu je soc. dem. tak impotentní, že se nedokáže zbavit člověka, který si za všechny své maléry může od A až do Z sám a stranu tak zásadním způsobem diskredituje (připomínám vlastní policejní týmy exministra vnitra, veřejné přiznání v PS ke spekulaci s pozemky, doposud nevysvětlený původ peněz na nákup nemovitostí, styky se závadovou osobou, nyní již odsouzenou podvodnicí, atd., atd. # a to zcela opomíjím noční telefonáty s A. Babišem) ? Vám osobně pak adresuji poděkování za některé významné personální změny, jež jste inicioval. Bylo již opravdu načase.

Nemůžete přece brát vážně všechno, co se napíše v novinách.

11:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 09. 2005

Jaký programovací jazyk do škol?

Tradičním programovacím jazykem pro výuku programování na školách všech stupňů je bezesporu Pascal. U nás se používají především implementace společnosti Borland od Turbo Pascalu počínaje po Delphi či Kylix, které jsou v základní verzi pro školy zdarma. Turbo Pascal navíc běhá i na nejslabším železe. V článku na Živě s titulem Co dnes mezi programátory letí (převzatém z papírového časopisu Computer) se pustil Jan Polcar do velmi laického a neinformovaného mudrování, které vyvolalo bouřlivou odezvu (dodnes téměř 150 komentářů). Paralelně na mailové konferenci Jednoty školských informatiků náhodou probíhá diskuse na téma jaký jazyk? Zde si dovolím několik nekorigovaných citátů:

Lenka Suchánková

Argumenty proti Pascalu: zastaraly jazyk, dnes uz se tak nikde neprogramuje, ani Delphi v praxi se nepouziva, strukturovane (proceduralni) programovani neni uz dnes potreba...(napiste dalsi)

Argumenty pro Pascal: jazyk vytvoreny vyslovene pro vyuku algoritmizace a programovani, v praxi diky Borlandum prorazil, i v jinych typech jazyku nutno chapat princip vetveni, cyklu, vnorovani, ... nauci dobre navyky, ...(napiste další)

Mirka Sedláčková

Myslím, že záleží na typu výuky - pokud studenti mají nějaký základ algoritmického myšlení, pak mi připadá Pascal navíc, ale pokud nemají nic (a takových učím většinu), pak pro začátečníka je výhodný kvůli přehlednosti - pokud píše opravdu strukturovaně, naučí se programovat "řemeslně", tedy tak, aby zachoval kontinuitu. Měla jsem možnost srovnat HTML kódy studentů, programujících v C++ a studentů, programujících stejnou dobu v Pascalu a v prvně jmenovaných se nedalo vyznat...

Michal Heppler

Od zacatku az do konce pouzivat Python -- v praxi je pouzivany, pro vyuku je dobry. V kombinaci s vyvojovym prostredim Eric to je mocny nastroj pro vyuku.

Martin Grombiřík

Imho je to spojené s otázkou, jak vůbec výuku programování pojmout. Zda začít na "starém dobrém" strukturovaném programování, nebo ho zcela eliminovat, a hodit žáky rovnou do vln OOP, jak doporučuje p. Pecinovský a další.

Dále zda učit didakticky vhodný, ale v praxi ne příliš použitelný jazyk (Karel, Logo, Baltík, ...) nebo jazyk méně didaktický, zato ihned umožňující řešit problémy "reálného světa".

Já jsem učil na základy na Linuxu v Bashi, Perlu a PHP (tedy klasická strukturačka s občasným objektovým vylepšením) - to jsou skriptovací jazyky, kde se nedrbáte s typováním proměnných a řešíte vyloženě algoritmické úlohy (větvení, podmínky, cykly). Zvláště v Perlu je možné vytvořit jak drobné jednoúčelové ptákovinky na jeden řádek, tak velké systémy a kritické aplikace; na www.cpan.org jsou rozšiřující knihovny pro všechny myslitelné programátorské situace a úlohy. Jeho problém je, že velmi záhy zjistíte, že v něm jdou dělat pěkné prasárny ("účel světí prostředky") a málokdo odolá pokušení zkazit si dobré programátorské vychování. Je tedy otázka, zda je z těchto důvodů výchovné ho učit :-) . Jiným typem by mohl být Tcl/Tk - jednoduchý skriptovací jazyk na tvorbu GUI pro aplikace v jiných skriptovacích jazycích, dá se na něm celkem dobře pochopit princip objektového návrhu grafického uživatelského rozhraní.

S poměrně dobrým ohlasem se setkal návrh vzít jako první jazyk Python. Jeho syntaxe je postavená na odsazování řádků kódu, což vás nutí vytvářet i opticky přehledný kód. Jeho fanoušci tvrdí, že je naučitelný za dvě hodiny. Na toto téma byl tuším i článek na České škole První jazyk: Python a odkaz s abstraktem je i někde na www.jsi.cz
16:42 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

26. 08. 2005

Stanovisko odborné sekce lidských práv Strany zelených: Nový zákon o podmínkách konání technoparty # selhání právního státu

Ministr vnitra František Bublan nechal nyní spěšně vypracovat návrh zákona o podmínkách konání některých shromáždění. Má se týkat pouze hudebních produkcí pod širým nebem, trvajících déle než 24 hodiny, tedy takzvaných technoparty. Návrh zákona, který chce již dnes předložit vládě k projednání příští týden, odborná veřejnost kritizuje i z hlediska ústavnosti. Vláda přitom toleruje jeho nedůvodný a škodlivý spěch a porušení svých vnitřních předpisů – jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády. (...)

Předložení protiústavního návrhu zákona je poslední kapkou při posuzování ministrových postojů v dané věci. Neoprávněnosti zásahu, brutalita nebo nepřiměřenost jsou častými jevy u všech policejních sborů demokratických států. Bezvýhradná podpora ministra vnitra zásahu jako celku a téměř bezvýhradná podpora ke způsobu zásahu je ale neomluvitelná. Nepřijatelné byly zejména nepravdy šířené policií a opakované ministrem vnitra. Teprve po třech týdnech se veřejnost dočkala od premiéra určité sebekritiky a kritiky na adresu ministra a policie.

Strana zelených je přesvědčena, že ministrem vnitra nemůže být člověk, který vidí jako své hlavní poslání obhajobu policie za všech okolností, nebo téměř za všech okolností a který jí chce dodatečně poskytovat větší pravomoci předložením návrhu protiústavního zákona. Strana zelených požaduje, aby František Bublan z funkce odstoupil, nebo byl odvolán.

Strana zelených rovněž soudí, že vláda nemá jmenovat policejním prezidentem Vladislava Husáka, byť by to bylo jen proto, že jako náměstek tehdy již odstupujícího policejního prezidenta má plnou služební odpovědnost za nařízení zásahu proti Czechteku, za brutalitu některých policistů i za použití prostředků nepřiměřených situaci, a také za liknavý přístup policie ke kázeňskému potrestání některých policistů.

Strana zelených rovněž požaduje ustavení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny, jejíž vyšetřování by se neomezilo na policejní zákrok proti CzechTeku, nýbrž zabývalo se i služebními, správními a trestními řízeními, která se v souvislosti se zákrokem konala nebo budou konat.

Strana zelených požaduje, aby vláda uložila ministru vnitra, aby v součinnosti s ministrem spravedlnosti předložil koncepční návrh, jehož cílem bude zrušení inspekce ministra vnitra. Její pravomoci odhalovat trestnou činnost policistů by přešly například na inspekci státního zastupitelství či samostatný inspekční orgán, podřízený ministru spravedlnosti. Policejní orgány by také neměly vyšetřovat trestné činy poškozující policisty. Po zvolení koncepčního řešení bude třeba změnit zákon o Policii ČR, trestní řád a zákon o státním zastupitelství, Strana zelených se tak připojuje k mezinárodním mechanismům ochrany lidských práv (CAT, CPT), jež v souladu se smluvními závazky ČR již léta požadují, aby český stát oddělil vyšetřování trestných činů policistů od resortu vnitra, který v těchto věcech může být podjatý.

Plné znění stanoviska 16:42 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

24. 08. 2005

Výroky k podělání: Husák1., aneb "vznikla v tom loňském roce poměrně velká škoda, která dosáhla 1 milion korun, bylo tam poničeno několik hektarů porostu"

Název: CzechTek, datum vydání: 28.7.2005, zdroj: Televize ČT1, relace: Události, komentáře, autor: Vladimír Kořen, Martin Rusek

Moderátor (Veronika Sedláčková, Michal Schuster): Pokud by se účastníci začali sjíždět na soukromý pozemek bez souhlasů jeho majitele, bude policie připravena ukončit tuto akci, ještě než začne?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Samozřejmě, policie bude připravena a policie je připravena po celé republice.

Moderátor (Veronika Sedláčková, Michal Schuster): Ukončili byste tu akci, pokud by to bylo bez souhlasu majitele pozemku?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Pokud bychom měli informace od majitele pozemku, že nesouhlasí s tím, aby na tento pozemek kdokoliv vstupoval bez jeho povolení, tak samozřejmě ano.

Moderátor (Veronika Sedláčková, Michal Schuster): Jinak by party pokračovala?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Jinak by party pokračovala.
(…)

Moderátor (Veronika Sedláčková, Michal Schuster): Na jaké trestné činy se budete zaměřovat? Už jsme slyšeli, že by to mohla být distribuce drog, i podle vašich minulých zkušeností.

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: To je ta sekundární trestná činnost, která se dá předpokládat v době konání té akce. My se budeme zaměřovat ale i na celou řadu ekologických trestných činů, protože jak už zaznělo v upoutávce relace, vznikla v tom loňském roce poměrně velká škoda, která dosáhla 1 milion korun, bylo tam poničeno několik hektarů porostu, takže to je pro nás určitý způsob, jak můžeme dokumentovat tuto trestnou činnost.

Moderátor (Veronika Sedláčková, Michal Schuster): Jak vám ztěžuje práci, že neznáte organizátory, protože oficiálně žádní neexistují?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Ztěžuje nám to práci velice. My, tak jak řekla paní doktorka, vůbec nemáme ambice, abychom zakazovali tyto akce nebo abychom je překazili, to v žádném případě ne. Ale my máme za úkol, abychom dodržovali zákon a abychom vymáhali na občanech dodržování zákona a v tomto případě mám takový dojem, že skupina lidí se nechce podřídit a nechce se podle zákona chovat. To samozřejmě bude vyvolávat určitá opatření ze strany policie.

Moderátor (Veronika Sedláčková, Michal Schuster): Budete to prostě monitorovat?

Vladislav Husák, náměstek policejního prezidenta: Budeme to z počátku monitorovat a v případě, že dojde k porušení zákona, tak bezesporu přerušíme celou akci.

18:45 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Výroky k podělání: Bublan 2., aneb "Tam vůbec žádná přístupová cesta není k tomu pozemku."

S odstupem více než tří týdnů se dají vyhodnotit jednoznačné důkazy proti premiérovi, ministrovi vnitra a jeho náměstkovi a dalším. Frekvence 1 vysílala 1. srpna rozhovor s ministrem Bublanem. Z něj jsem vybral neuvěřitelné výroky o důvodech zablokování přístupové cesty k pozemku, kde se měl CzechTek 2005 konat.

Press klub Frekvence 1 - František Bublan, datum vydání: 1.8.2005, zdroj: Frekvence 1, relace: Press klub.

Moderátor (Petr Šimůnek): Víte co mě zajímá, kdy, kdy ti lidé podali trestní oznámení tak, aby policie na ně mohla reagovat?

Host (František Bublan): No, podali to tuším v sobotu, v době, kdy se začali obsazovat jejich pozemky.

Moderátor (Petr Šimůnek): Ale vy jste začali přeci zabraňovat technařům, aby přišli na ten pozemek už v pátek?

Host (František Bublan): To máte pravdu, protože nebylo jasné, zda ten pozemek skutečně jaksi mají pronajatý.

Moderátor (Petr Šimůnek): Počkejte, ale oni měli v ruce smlouvu?

Host (František Bublan): Ta smlouva se musela ověřit, muselo se ověřit, zda ten majitel, komu ten pozemek patří, zda skutečně ten majitel s tím souhlasí, byl to.

Moderátor (Petr Šimůnek): Proč se to muselo ověřit?

Host (František Bublan): No, protože vloni jsme měli naprosto opačnou zkušenosti, že se obsadilo nějaké místo a.

Moderátor (Petr Šimůnek): Ale to neměli v ruce smlouvu?

Host (František Bublan): Já chápu, ale tady bylo potřeba skutečně ověřit, zda tu smlouvu podepsal ten, komu ten pozemek patří a to se jako přes noc dělalo dost těžko.

Moderátor (Petr Šimůnek): Pane ministře, já v žádném případě nechci nadržovat technařům, ale prostě, když mají v ruce smlouvu o pronajatí pozemku, proč je tam nepustíte, když oni si za to zaplatili, za ten pronájem?

Host (František Bublan): Říkám vám to znovu, muselo se ověřit, že skutečně tu smlouvu podepsal ten majitel, to je jedna, věc, druhá věc byla.

Moderátor (Petr Šimůnek): Ale já pořád nechápu, proč se to musí ověřovat, prostě oni mají podepsanou smlouvu a je věcí jich a toho majitele, jestli je pravá nebo ne.

Host (František Bublan): Dobře, tak já vám to řeknu jinak. Měli podepsanou smlouvu na část nějakého pozemku, k tomu pozemku přímo nevedla žádná cesta, tak se muselo ověřovat, zda ti ostatní majitelé těch pozemků, souhlasí s tím, aby přes jejich pozemky se tam dopravovala nějaká těžká vozidla a podobně.

Moderátor (Petr Šimůnek): Pane ministře, majitel té louky, které jí pronajal říká, že i přístupová cesta je jeho.

Host (František Bublan): Ne, to není pravda.

Moderátor (Petr Šimůnek): To tvrdí.

Host (František Bublan): To tvrdí možná on, ale starosta města Přimdy mě to dneska popřel, říkal, že to není pravda.

Moderátor (Petr Šimůnek): Dobře, ale na tu.

Host (František Bublan): Tam vůbec žádná přístupová cesta není k tomu pozemku.

Moderátor (Petr Šimůnek): A na tu louku se ale dá jet po nějakých veřejných cestách?

Host (František Bublan): Dá se jet po dalších loukách ty louky patří někomu jinému.

Moderátor (Petr Šimůnek): Ale tam je vždycky věcné břemeno, že musí nechat přejet na ten pozemek přeci.

Host (František Bublan): To samozřejmě byla v tomto případě, to se jednalo o mnoho vozidel, tak by s tím ti ostatní majitelé museli souhlasit a ti s tím nesouhlasili.

Moderátor (Petr Šimůnek): Čili vy jste zasáhli proto, že oni neměli souhlas těch okolních majitelů pozemků?

Host (František Bublan): Nejdřív se, nejdřív se prověřovalo, zda skutečně mohou na ten pozemek vjet, zda ta smlouva je platná, zda ten majitel s tím souhlasí, potom samozřejmě už přišla ta trestní oznámení, protože ti lidé se tam dostávali po naprosto různých lesních cestách, káceli tam stromy a podobně, nakonec se umístili na jiném pozemku, než na to, který měli pronajatý.

17:59 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

10. 08. 2005

Poslanec a místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost PSP za KDU-ČSL Pavel Severa je nesvéprávný hlupák

O tom, že poslanec a místopředseda výboru pro obranu a bezpečnost PSP za KDU-ČSL Pavel Severa je populista a demagog, se ví již dlouhá léta. Jeho argumentace související s kriminalizací držení drog vzbuzovala kritiku odborníků i liberální veřejnosti. Severův článek publikovaný na osmé straně deníku Právo 6.8.2005 s titulkem Jak pořadatel ztloukl policii i technaře je, jak se ostatně dalo čekat, prošpikován nehoráznými hloupostmi, kterými nás vládní činitelé a policie krmí již více než týden. Opakovaná lež se ale pravdou v informační společnosti k jejich překvapení a nelibosti nestává.

"Pořadatelé této akce byli buď naprostí diletanti, anebo podvodníci, kterým nešlo o zorganizování dobré akce, ale jen o to vybrat od účastníků poplatek. Není přece možné sdělit účastníkům místo konání akce až v den konání akce samé. Není možné je posílat na byť deklarované pronajaté pozemky přes soukromé pozemky jiných osob, které si tam tuto akci nepřejí. Neobstojí argument, že cesta je věcné břemeno a musí být umožněn průjezd - ano, ale za účelem obdělávání pozemku a péči o tento prostor. Není možné tam poslat stovky osobních a nákladních automobilů a tvářit se, že nic nepoškozují. Pořadatel by zasloužil pár facek za to, že pouze vyinkasoval peníze, nezajistil nic, neinformoval ani účastníky, ani policii, ani občany sousedních obcí a ani majitele sousedních pozemků. Proto byli účastníci rozhořčeni na policii v přesvědčení, že jsou na řádně pronajatém pozemku, řádně připravené akci a že je policie bezdůvodně šikanuje. Proto si zoufali zemědělci na sousedních pozemcích i občané okolních obcí."

Takže Pavle Severo, náš zavilý politický hlupáku bez přiměřeného právního vědomí a pořádného vzdělání:

 1. Czechtek se organizuje už zhruba deset let podobně jako podobné akce po celém světě bez oznámení místa, vzhledem k tomu, že se obvykle koná na pozemcích ve vlastnictví státu či jiného veřejnoprávního subjektu bez povolení. Letošní Czechtek se na rozdíl od zmíněných akcí konal na soukromém pozemku se souhlasem majitele.

 2. Příjezdová cesta je vyasfaltovaná a vede po okraji cizích pozemků a je veřejnou komunikací. Žádná vámi zmíněná omezení pro ni neplatí.

 3. Pořadatel inkasoval peníze za odvoz odpadků a vyčištění pozemku.

 4. Nevím o právní povinnosti informování policie, sousedních obcí nebo majitelů sousedních pozemků.

 5. Občané sousedních obcí si zoufali, protože policie nepustila účastníky na legálně propůjčený pozemek. Pozemek byl vybrán skvěle, byl u dálnice, která je sama o sobě velmi hlučná, a zároveň příjezd k němu byl po asfaltované komunikaci přímo od dálničního sjezdu, čili okolní obce nemusely o přijíždějících autech vůbec vědět.


JOINT PRO SEVERU


14:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 08. 2005

Výroky k podělání: Paroubek 2., aneb "Já přeci jsem tady jako premiér k tomu, abychom, abych hájil tyhlety obyčejné lidi!"

Premiér Paroubek v rozhovoru na BBC uvedl kromě jiných naprostých pitomostí i toto: "Já přeci jsem tady jako premiér k tomu, abychom, abych hájil tyhlety obyčejné lidi." Podívejme se do české ústavy:

Článek 2
(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.
(3) Státní moc slouží všem občanům a lze ji uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon.
(4) Každý občan může činit, co není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá.

Článek 3
Součástí ústavního pořádku České republiky je Listina základních práv a svobod.

Článek 67
(1) Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci.

Článek 77
(1) Předseda vlády organizuje činnost vlády, řídí její schůze, vystupuje jejím jménem a vykonává další činnosti, které jsou mu svěřeny Ústavou nebo jinými zákony.

Takže co kdybychom kromě zákona o shromažďování i zákonu o obci teď díky zpackanému zásahu proti Czechteku 2005 doplnili i tu ústavu?
14:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

05. 08. 2005

Výroky k podělání: Paroubek 1.

"Připomínám, že organizátoři loňské technoparty byli před pár dny odsouzeni k úhradě škod ve výši 750 tisíc Kč. To, jestli ovšem své peníze poškození někdy uvidí, je velmi nejisté.", Cesko.iHNed.cz (4. 8. 2005, 17:56)

"To jednání je nařízeno na 14. září a ve spise je skutečně uvedena škoda asi 750.000 korun," uvedl Kříž. Sám neví, že by se nějaký proces v souvislosti s loňskou technoparty konal. Teoreticky by se mohl konat občanskoprávní spor. Ten by ale nerozhodl o náhradě škody dříve, než soud v trestním řízení rozhodne, zda je obžalovaný muž skutečně vinen, vysvětlil soudce. (ČTK, není k dispozici online)
- Jiří Paroubek je nenapravitelný lhář, vykopněte ho už konečně někdo!

19:16 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Už je to tady: přihlásili se policisté, kteří na záznamu surově zbili nebránícího se účastníka Czechtek

Jak uvedla ČTK, přihlásili se policisté, kteří byli na videozáznamu zachyceni, jak surově napadli účastníka technoparty CzechTek. Na záběrech, které byly zveřejněny ve středu, je vidět čtveřici těžkooděnců, kteří nejdříve povalí jednoho z mladíků na zem a poté ho bijí tonfou, přestože jim neklade žádný odpor. Jeden z nich do ležícího těla také kope.
17:48 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Výroky k podělání: Bublan 1.

"Bublan: Účastníci byli včas a několikrát vyzýváni, aby ten prostor opustili. Většina jich odešla, zůstali víceméně ti, kteří se chtěli prát, nebo ti, kteří nebyli způsobilí, aby odešli."
- viděl jste pane ministře záběry z policejního vrtulníku?!

Naznačil také (Bublan), že ministerstvo vnitra vybere nezávislou advokátní kancelář, která by měla ve věci vystupovat jako nezávislý arbitr.
- pane ministře, nebylo by lepší se obrátit třeba na Ústav státu a práva nebo na právnické fakulty českých universit?! Ono i u advokátů platí, čí chleba jíš, toho píseň zpívej ;-)

Z článku Bublan je pro vyšetření zásahu parlamentní komisí
17:35 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 08. 2005

Strana jménem Czechtek

Poněkud chaotický sen z dřímotinky na cestě vlakem ze středeční demonstrace na pražské Letenské pláni aneb Stanislav Penc a Ivan M. Jirous: "Neserte se do nás, my se do Vás taky neserem!"
Celý článek na serveru Britské listy 11:16 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 08. 2005

Policisté u Mlýnce riskovali své zdraví, ale nebezpečí čeká i po návratu domů

Každá akce vyvolává reakci. Pokud policisté podle všeho zcela nezákonně napadli taneční párty na louce u Mlýnce u Tachova, nemohli očekávat, že tisícihlavý dav před nimi uteče. Účastníci výzvy slyšet vůbec nemuseli a především všichni absolvovali desítky hodin ve školách všeho druhu, kde jim učitelé vysvětlovali kromě jiného i jejich teoretická občanská práva. A jako pedagog a rodič se nemohu podivovat nad tím, že teenager bez životní nebo totalitní zkušenosti jedná tak, jak jsme viděli.
Celý článek na serveru Britské listy 11:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 08. 2005

Paroubek je vůl a politická mrtvola - o co tu ale jde?!

Téměř milého českého oslovení vůl je možná pro premiéra Paroubka škoda. Jeho dnešní neuvěřitelné prohlášení, které publikoval server Lidovky.cz a Lidové noviny je hozenou rukavicí všem občanům této země. Lži, křivá obvinění a totální nesmysly chorého bolševického mozku politika, který měl zachránit ČSSD před krachem, dokazují morální bídu české politické "elity". Je jen otázkou, do jaké míry jde o práci stranického backgroundu, který možná jen odvádí pozornost od některých dalších caus. Neuvěřitelnost postoje policie, ministra vnitra a premiéra přesahuje všechny meze. O co tady, ksakru, jde?
10:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 08. 2005

Politická objednávka policejní zvůle

Letošní zmařený a brutálně potlačený CzechTek 2005 Free Music Festival se stal vizitkou nejen vládní strany, ale i prakticky celé české politické elity a její politické „kultury“. Prokázal omezené schopnosti vedení Policie ČR, státního zastupitelství, bohužel i řady médií a pasivitu většiny veřejnosti. O to větší by ale mohl být jeho dopad. Volání po demisi premiéra a ministra vnitra je jen minimálním požadavkem.

Podobné střety související s nonkomforní muzikou mladší generace samozřejmě nebyly a nejsou ojedinělé. Pro generaci padesátníků je jistě hořkou vzpomínkou esenbácký masakr v roce 30. března 1974 v Rudolfově u Českých Budějovic, kde měli hrát Plastic People spolu s DG 307 na rockové přehlídce. V restauraci Amerika však tehdy vystoupila jen pražská hardrocková skupina Adept, během jejíchž koncertu brutálně zasáhla Veřejná bezpečnost a řadu návštěvníků zbila. Totalitní režim tehdy mládež zastrašoval a jeho dnešním sociálně-demokratickým pohrobků jde především o předvolební body. Dnešní teenageři ale mají nebývalé digitální informační zbraně a ty politická elita ještě nezaregistrovala.

Dnešní online média dokumentují vše a premiér Paroubek o ministr vnitra Bublan nemají žádnou šanci odvrátit bumerang svých předčasných výroků. Policie a ani předvolební štáb ČSSD nepředpokládali, že majitel pozemků, kde se konal loňský i letošní Czechtek, po loňském trestním oznámení letos organizaci podpoří. Jak už to bývá, plány na exemplární zásah se zhroutily jako domeček z karet a rozjetou mašinérii už nedokázal nikdo zastavit. A doufejme nikdo již nezastaví zasloužené potrestání všech aktérů. Politické body může nyní získat opozice a pochybuji, že nabídnutou smeč zahodí.

V době, kdy doufejme již začíná soumrak zastupitelské demokracie a nadvlády byrokratických a stranických elit, by se vývoj mohl lokálně urychlit. Občanská společnost by proto neměla aktuální šanci promarnit. Prostředky má.
12:26 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

31. 07. 2005

Ministr a okresní policejní šéf v rozhovorech dokazují svou nekompetentnost, právníci, rozcupujte je !

Z článku ze serveru iDnes Bublan: Neměli porušovat zákon:
"Premiér Jiří Paroubek vám volal. Shodli jste se na nějakém postupu?"
Ano. Že budeme postupovat razantně a nedovolíme masové shromáždění na nedovoleném místě, protože potom se to už těžko rozpouští.
Z článku ze serveru iDnes Policie popřela, že zásah na CzechTeku řídili politici:
"Pražští policisté pak získali vyjádření majitele louky, kterou měli účastníci pronajatou. "Vypověděl, že počet účastníků měl být okolo padesáti," řekl policejní ředitel. Majitel Konstantin Plesky ale tvrdí, že žádné omezení nestanovil."
Doplněno v pozdních večerních hodinách o odkaz na Britské listy a precizní článek Stručně - Czechtek a paragrafy - Kde Policie ČR porušila zákon a jak se mohou postižení účinně bránit:
"Nelze zde nezmínit na první pohled banalitu: spekulace ministra vnitra o okolnostech kontraktu mezi dvema soukromými osobami ("majitel pozemku, chudák, asi nevěděl, co podepisuje"), už se jeví jako až humorná stupidita, pokud však jde o daný kontext, takové posuzování soukromoprávního vztahu představitelem exekutivy má své souvislosti a není to taková legrace."
- ten chlap se snad opravdu zbláznil...
16:45 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Policejní postbolševici splnili politické zadání - Bublane a Paroubku odstupte!!!

Policejni postbolševičtí pohůnci opět zmlátili naše děti, zřejmě se to stává v této zemi tradicí. František Bublan a Jiří Paroubek, kteří jejich nesmyslné řádění a plýtvání veřejnými prostředky (odhad přímých nákladů na zásah je nejméně 25-30 milionů Kč) svými vystoupeními a politickou objdnávkou způsobili, by měl odstoupit. V normální zemi EU by weekend v křesle nepřežili. Co ještě dodat? Snad jen pár odkazů:
http://www.rozhlas.cz/izurnal/cesko/_zprava/182516: "V době zásahu policie uzavřela dálnici D5. Podle policejní mluvčí Číhalové z důvodu, aby nebyla ohrožena bezpečnost a aby byl umožněn bezpečný odjezd účastníků z uvedených prostor a přilehlých komunikací."
- nebylo to náhodou tím, že nechtěli, aby svědky byli zahraniční turisté?!
http://www.rozhlas.cz/izurnal/cesko/_zprava/182531: "Většina účastníků technoparty se nepohybovala na pronajaté louce, ale na okolních pozemcích. Přivolaný soudní znalec uvedl, že by škoda mohla přesáhnout pět tisíc korun, tedy škoda na těchto pozemcích. Policie proto zahájila akci, aby předešla případnému trestnému činu, uvedl ředitel místní policie."
- kolik byla zjištěná škoda před a po zásahu, ty policejní šmejde?!
http://www.rozhlas.cz/komentare/portal/_zprava/182484: "Na dálnici k Rozvadovu se v pátek odehrál smutný příběh arogantních, náhlým služebně nařízeným snížením intelektových schopností postižených policajtů, kteří se snažili dodržet předem naplánovaný scénář zabránění CzechTeku. Proti smlouvě, kterou nabízel jeden "sebevražedný" dobrovolník z řad technařů, a který se tím jistě vystavil budoucímu trestnímu postihu, nabízel policejní mluvčí pouze lživé tvrzení. Majitel pozemku prý smlouvu zrušil, prý to měla policie písemně, prý ten papír leží kdesi na policejní lampárně v Tachově. Kdo by chtěl podobnému tvrzení asi uvěřit? Smlouvu o pronájmu pozemku zástupce účastníků CzechTeku předložil, proč nebyla policie schopna předložit i svůj tzv. důkaz? Jestli ho neměla, pak šlo o brutální policejní šikanu.Na základě svého vlastního lživého tvrzení se poté policie tvářila být přinucena prohlásit akci technařů za nelegální a zaútočit policejní ozbrojenou přesilou na polonahé skoroděti. Bravo! Co přijde příště? Ani se mi nechce domýšlet. Skrz televizi se mi nějaký reportér odpoledne snažil přiblížit zásah policie. O technařích, kteří se chtěli dostat na svůj legálně zajištěný mejdan, hovořil jako o "útočnících". Na tenhle termín si vzpomenu, až mi příště bude policejní komando bránit ve vstupu do mého bytu s odůvodněním, že někde na nějaké policejní stanici leží papír, podle kterého mi ten byt nepatří."
http://www.geocities.com/rudyjoska/index.htm: "Velitel brutalniho zasahu je byvaly estebak Frantisek Pachl, zastupce policejniho reditele v Tachove, uvedeny na Cibulkovi pod r. c. 178418"
"Po cestě jsme hovořili s německými policisty, kteří se chovali velmi přátelsky a říkali, že něco takového nechápou a jsou šokováni."
- doufejme, že o tom podají hlášení svým nadřízeným a německé ministersrtvo zahraničí se brzy poptá, proč jsou jejich občané v ČR bezdůvodně mláceni.
CzechTek 2005: policie zmlátila naše děti, nás nechá tvrdnout na ucpané dálnici a nám je to jedno
: "Bublan je vůl"
"Ministr Bublan jako osoba zodpovědná za zákrok nechal zmlátit naše děti, vystavil je neopodstatněnému riziku a nás nechal trčet v koloně na zacpané dálnici. Kdyby měl tenhle člověk soudnost, nic z toho se nestalo. Kdyby měl dostatek lidské slušnosti, omluvil by se ve večerních zprávách v televizi a o hodinu poté by situaci vyřešil služební zbraní v klidu své kanceláře. Kdyby měl dostatek politické slušnosti, tak by po omluvě v televizi alespoň odstoupil s tím, že jeho strana o ničem nevěděla a je to jen jeho osobní lapsus."
"Není ani slušný člověk, ani slušný politik, je to sociální demokrat. Pamatujme na to prosím v den voleb, protože to začíná mlácením tanečníků a končí to lágry."
Policejní stát? Ne, děkuji!
13:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 07. 2005

Kompatibilita hot keys u MS

Nezdá se vám, že chlapci z lokalizačního týmu Microsoftu mají poněkud bordel v hot-keys?!

16:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

24. 06. 2005

Gabriel Berdár si před vyhazovem nasr... do huby

Tisková zpráva ČESKÉHO TELECOMU z 20.6.2005 skutečně stojí za to:

Více než 200 tisíc zákazníků se již rozhodlo pro vysokorychlostní internet od ČESKÉHO TELECOMU nebo Eurotelu a potvrdilo tak naše prvenství na trhu," oznámil generální ředitel ČESKÉHO TELECOMU Gabriel Berdár. „Tohoto úspěchu se nám podařilo dosáhnout v rekordně krátkém čase dvou let, a to i přesto, že u nás rozvoj vysokorychlostního internetu, na rozdíl od jiných zemí, dosud vůbec nepodporuje stát," dodává Gabriel Berdár.

Gabriel Berdár si tak doslova pár hodin před vyhazovem doslova nasral do huby, jak by pravil klasik. Zpráva EU vyhodnocující penetraci broadbandu v lednu 2005, konstatuje, že menší je jen v Řecku a na Slovensku a rovněž, že s nárůstem je to stejné. V ČR je penetrace 2%, v Polsku 3%, v Maďarsku a Litvě 4%, v Estonsku 10%... A největší je v Nizozemí, kde žije má studentská láska, plných 19%! Řádový rozdíl je neomluvitelný. Bravo Berdár! Bravo Mlynář!
13:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 06. 2005

Kachny a kachničky v e-mailech aneb hoax a podobné radosti

Určitě jste již dostali několik e-mailových zpráv, které pro splnění nějakého bohulibého účelu požadovaly kromě jiného i rozeslání na co nejvíce adres. Nedávno se podobný e-mail dostal i mezi školské informatiky a žije stále svým životem a koluje po internetu dál a dál...
Celý článek na serveru Česká škola 19:06 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 06. 2005

Vysokorychlostní internet v ČR: svrab a neštovice

Podle nové zprávy Evropské komise byla penetrace vysokorychlostního Internetu v zemích bývalého Československa ostudná: má ho v SR 1% obyvatelstva a v ČR 2%. Průměr v EU je 9%. Nejvyšší penetrace je v Holandsku (19 %), Dánsku (18 %) a Belgii (16 %). Skvělý výsledek práce Ministerstva informatiky a bývalého ministra Vladimíra Mlynáře, samozřejmě také desetiletí privatizačních tanečků kolem Českého Telekomu u všech polistopadových vlád. Jak to zpíval Hutka? "Nevěřte jim, jsou to ...!"
Více informací přináší Sme. 09:10 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 05. 2005

Proč SKAV odstoupila od spolupráce na projektu Koordinátor?

Na podrobnosti před nedávnem avizovaného odstoupení od spolupráce s Národním institutem pro další vzdělávání (dříve PC Praha) jsme se zeptali předsedy Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV) pana Jindřicha Kitzbergera.
Celý článek na serveru Česká škola 11:39 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

12. 05. 2005

Netiquette aneb Jak se chovat na Síti sítí

Před deseti lety začínala expanze Internetu ve vyspělých zemích a přicházeli na něj ve velkém noví uživatelé, kteří neznali jeho tehdejší kulturu a zvyklosti, ale ani technické základy sítí. Internetová komunita se pro ně pokusila stručně vyjmenovat základní pravidla chování, jakousi etiketu na síti. Většina pravidel je stále platných a bohužel také pro většinu pedagogů a žáků neznámých, takže se někdy chovají na síti jako sloni v porcelánu...
Celý článek na serveru Česká škola 11:40 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

28. 04. 2005

Prohlášení SKAV k realizaci národního projektu Koordinátor

I když se SKAV podařilo ovlivnit charakter vzdělávacích kurzů projektu Koordinátor a ve spolupráci s VÚP vytvořit základní koncepci kurikula kurzu pro školitele, rozhodla se od další spolupráce na přípravě kurzů měsíc před jejich plánovaným zahájením odstoupit.
Celý článek na serveru Česká škola 11:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 04. 2005

Kolik redakčních systémů ještě MŠMT zaplatí?!

Ministerstvo školství a jím řízené organizace bezostyšně utrácejí další a další peníze daňových poplatníků za své četné webové prezentace a nejrůznější redakční systémy, přestože se již pátým rokem #úspěšně buduje# Školský vzdělávací a informační portál a je k dispozici Portál státní správy. Přitom školy stále nemají v rámci SIPVZ k dispozici levný webhosting s redakčním systémem pro jednoduché a snadné publikování.
Celý článek na serveru Česká škola 11:35 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 09. 2004

Daňové úlevy za domácí PC a připojení k Internetu

Zabejčilost ministra Mlynáře v jeho snaze pomoci českým domácnostem v pořízení počítače a konektivity je neuvěřitelná. Nejprve se snažil dosáhnout úlev na dani z příjmu pro jedince, kteří si koupí  PC, pak  přidal ještě jako odpočitatelnou položku náklady na konektivitu. Vzhledem k tomu, že v té době měl téměř 1,5 milionu občanů živnostenský list a daně si snižoval započtením čehokoliv do nákladů, bylo jeho snažení úsměvné. Kdysi jsem mu jako racionálnější a zcela bezproblémovou a administrativně nenáročnou alternativu navrhoval dočasné zařazení výrobků ICT do kategorie DPH 5%. Před vstupem do EU to šlo udělat po čertech rychle.

Ministr Mlynář nyní podle deníku Právo navrhuje úlevy opět prostřednictvím odečitatelných položek: "odpočítat od základu částku za připojení k internetu ve výši 19 procent", tím podle jednoduchého odhadu získá občan s ADSL zpět zhruba 100-400 Kč ročně,  podobnou částku může získat započtením ceny PC ve výši 24 000 Kč mezi odečitatelné položky.

Nebylo by lepší donutit monopolního operátora snížit ceny, snižovat sazby DPH a daně z příjmů a nebo podpořit růst HDP?
13:32 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Starzone.cz: další obchodní potrat Českého Telecomu

Portál Starzone.cz funguje od začátku května a od té doby prodal kolem 3000 licencí ke stažení filmů a hudby. Starzone.cz je určena pouze pro uživatele připojené na internet přes Český Telecom, kteří za stažení platí prostřednictvím měsíčního vyúčtování telekomunikačních služeb. Poněkud nepřiměřené ceny za zhlédnutí celovečerního filmu začínají na 35 Kč, u animovaného filmu na 10 Kč a u hudebních titulů se poplatek pohybuje kolem 30 korun za skladbu s časově neomezenou dobou licence. Uživatelů připojených přes ADSL Českého Telecomu je přes padesát tisíc, takže můžeme odhadnout průměrnou tržbu z jednoho takového uživatele na Starzone.cz na 50 haléřů měsíčně!!! Včerejší PR zpráva na serevru České noviny není snad ani směšná, to je potrat, pane Berdáre!
12:49 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 08. 2004

Portál veřejné správy je varováním

Ministerstvo informatiky ČR provozuje stále ve zkušebním provozu Portál veřejné správy, který je již od počátku kritizován z mnoha důvodů. Vzhledem k jeho ceně a účasti „velkých“ IBM, Microsoft a dalších je překvapující nezakrývaná ignorace nejrůznějších standardů. Daniel Dočekal a Petr Staníček upozorňují na neuvěřitelně rozsáhlé porušování Pravidel pro tvorbu přístupných webů, tedy dokumentu vydaného právě MI ČR. Mluvčí MI ČR Klára Volná tvrdí, že podle IBM nevyhovuje záměrně jen v jednom... Cituji Petra Staníčka: „To pak nezbývá než přemýšlet, jestli je provozovatel/dodavatel Portálu tak blbý nebo tak drzý. (…) Skutečně si pracovníci IBM myslí, že jednají s polovzdělanými kreténky, kterým stačí nakukat nějakou blbost a oni zase na chvilku přestanou otravovat?“ Weby MŠMT, ÚIV a další ze školského resortu pravidlům nevyhovují prakticky ve stejné míře. Jediné, co se dá dělat, je bojkotovat ignoranty v zakázkách placených z veřejných prostředků.
12:36 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 08. 2004

Otevřený dopis s. Grossovi ohledně CzechTeku

Je okurková sezóna a hlavní událostí vedle ustavení nové Grossovy vlády byl CzechTek, který se tentokrát údajně konal na státní půdě, kterou má pronajmutou soukromý zemědělec, čerpající podle všeho jen dotace... Celá causa je na první pohled poněkud zašmodrchaná a přestože je údajný pořadatel ve vazbě, jistě nám naši policejní vyšetřovatelé připraví mnoho zábavy. Policejní zásah proti účastníkům CzechTeku byl tradičně bezzubý, nesmyslný a především sloužil jen mediálnímu zviditelnění Stanislava Grosse. Radost v této souvislosti mi snad udělal jen následující otevřený dopis:

JUDr Stanislav Gross

Úřad vlády ČR

Nábřeží Edvarda Beneše 4

118 01  Praha 1

Stanislave Grossi,

doposud jsme k vám (máme tím na mysli celou Vaši bandu) byli slušní.

To včera skončilo.

Vaše arogantní zvůle, s níž jste shazoval ze stolu veškeré policejní průsery, nám byla buď úplně (Ivan M. Jirous) nebo částečně (Stanislav Penc) u prdele, proto jsme na ni většinou nereagovali.

Nicméně otevřený fašismus, který nastolila vaše odporná vláda, již promíjet nemůžeme.

Žádáme okamžitou finanční a morální kompenzaci všech osob, které byly poškozeny vaším zásahem vůči účastníkům CzechTek u Boněnova na Tachovsku.

Žádáme Vaši okamžitou rezignaci a rezignaci všech důstojníků i prostých příslušníků Policie ČR, kteří se na akci podíleli.

Žádáme okamžité zastavení fízlovského trendu současného establishmentu, který směřuje přímočaře k fašizaci naší země.

Především vás pak žádáme:

Nechte nás na pokoji!

Vyserte se na nás.

My se do vás taky nesereme.

Dáno v Milkovicích 4. srpna 2004

Ivan M. Jirous

Stanislav Penc

15:13 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

24. 07. 2004

Komu prospívá kriminalizace drog?

Na otázku z titulku odpovídá Ondřej Vašíček, studující VŠE, v červnovém čísle časopisu Laissez Faire (PDF, 549 kB):
Ti, kteří jsou schopni ovlivňovat zákonodárství v této oblasti nejúčinněji svými posudky a zprávami, tedy protidrogoví policisté, mají nejmenší zájem na legalizaci drog - vždyť bez černého trhu s drogami by neměli práci ani tučné úplatky od mafiánských bossů! Nicméně mafiáni samotní také nejsou současným stavem nijak významně poškozeni. Z trhu s ilegálními produkty jsou slušní podnikatelé vyloučeni. Mafiáni mohou požadovat vyšší ceny, poskytovat nižší kvalitu a inkasovat větší zisky. Další zájmovou skupinu tvoří výrobci legálních drog. Vždyť marihuana je substitutem tabáku a alkoholu, její legalizace by mohla způsobit tlak na snížení tržeb z prodeje legálních drog. Komu tedy škodí legalizace drog? Mafiánům, podvodníkům, výrobcům legálních drog, zkorumpovaným policistům a populistickým politikům. Všem ostatním by legalizace drog jenom pomohla.
17:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 07. 2004

Nový web ÚIV stále nekontrolován

Před téměř čtvrt rokem jsem po prohlídce webu ÚIV v souvislosti se Studií proveditelnosti ŠVIP upozorňoval Vladimíra Hulíka, který má na starosti na ÚIV mezinárodní aktivity, že stránka eEUROPE+ na webu ÚIV obsahuje neplatný odkaz na již neexistující web v roce 2002 zrušeného ÚVIS. Pana Hulíka jsem se zároveň dotázal, zda by nemohl systém ÚIV kontrolovat platnost odkazů automaticky a kde jsou aktuální informacemi o eEUROPE+ na webech ÚIV a MŠMT. Jeho odpověď byla poněkud vyhýbavá:

Jestli by nas system mohl nebo nemohl kontrolovat funkcnost odkazu opravdu nevim, protoze spravu webu ma na starosti IT oddeleni, do ktereho jaksi nepatrim.

Pokud jde o informace o projektu eEurope+, UIV resi pouze indikatory tykajici se skolstvi - tedy pouze 4 z 26 indikatoru. Projekt mezinarodne organizuje ICT Danish Management, ktery na konci unora vydal Progress
Report 2001-2003. Tato zprava se podle mych informaci momentalne na CSU preklada do cestiny.

UIV bude maximalne aktualizovat udaje o danych ctyrech indikatorech, ktere zpracovava, a jestli jsou na webech MSMT nebo CSU, pripadne jinych organizaci informace o projektu eEurope+ opravdu nevim.

Vzhledem k tomu, že si ve Studii proveditelnosti ŠVIP svůj vlastní web vyhodnotil ÚIV jako nejlepší v resortu MŠMT, je překvapivé, že při převodu webu ÚIV do nového redakčního systému se nikdo nezabýval kontrolou odkazů a ani aktualizací obsahu. Uvedený nefunkční odkaz je na webu ÚIV stále.
07:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 06. 2004

Kolaps on-line obchodního rejstříku na www.justice.cz

Pokud jste se v pondělí po celý den i večer pokusili získat informace z on-line Obchodního rejstříku na justice.cz, většinou jste obdrželi chybové hlášení o překročení maximálního počtu připojených klientů. RNDr. Vladimír Střálka, obchodní ředitel Divize aplikačního vývoje Corpus Solutions a. s., dodavatele aplikace se k problémům na můj dotaz vyjádřil takto: "Původní internetová aplikace Obchodní rejstřík byla v pátek 18.6.2004 nahrazena novou aplikací, vytvořenou pomocí nových technologií a obsahující nové funkce. Tato aplikace byla několik týdnů testována z hlediska funkčnosti i zátěže, přesto došlo po několika dnech ostrého provozu k Vámi zmiňovanému stavu (Obchodní rejstřík denně obslouží 70.000 požadavků na výpis). Společný tým specialistů Corpus Solutions a Ministerstva spravedlnosti v tomto okamžiku intenzivně pracuje na uvedení aplikace do řádného stavu." Dnes se mi na web justice.cz nedaří dostat vůbec a prohlížeč mi hlásí Požadovaná stránka není dočasně k dispozici. Webový server má pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče. 10:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Ještě ke kvalitě nového webu ÚIV

Nová verze webu ÚIV nenabízí oproti staré prakticky nic nového, vzhled považuji za podprůměrný a mám výhrady například i k fixní velikosti písma. Petr Staníček aka -pixy- ho hodnotí následovně: Vždyť je docela dobrý. Skoro validní kód, funkční i bez skriptů, přístupný atd. Že je to hnusně mdle modré? Mě se to taky nelíbí, ale to je asi jen otázka vkusu - čistě technicky je to ale (na veřejnou správu) docela dobré.
09:53 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 06. 2004

Nové stránky ÚIV jsou horší než staré

Dnes došlo k doplnění na home page ÚIV, kde byl do aktuality z 8.6. doplněn odkaz na nové stránky new.uiv.cz, které jsou dle jejich autorů v pilotním provozu. Na první pohled je jasné, v čem jsou nové stránky ÚIV spáchané společností SHERWOOD Media s.r.o. horší než staré:

 1. používají fixní velikost písma - nedoporučeno z hlediska přístupnosti
 2. používají fixní šířku bloku s textem (760px zarovnaných doleva...)
 3. jejich grafika je nepovedená (zvláště "vtipná" je titulní kresba Komenského na skateboardu)
 4. nefunguje korektně vyhledávání (starý a nový web dávají jiné výsledky - nový méně zpráv)

Při prohlížení ceníku redakčního systému jsem si vzpomněl na již zakoupené redakční systémy v resortu MŠMT:

 1. www.msmt.cz - Media Factory
 2. www.e-gram.cz - Oxygen Solution
 3. www.dzs.cz - WebToDate

Znáte další?

21:46 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 06. 2004

ÚIV zahájil rekonstrukci svých webových stránek

Od úterý 8.6.2004, tedy už pátý den, je jako headline na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání tato zpráva:

Aktuálně

8. 6. 2004 Rekonstrukce webových stránek: Vážení uživatelé, ÚIV zahájil rekonstrukci svých webových stránek. Jejím cílem je předložit veřejnosti informace přehledněji a v novém designu. Stávající stránky nejsou od 8. června 2004 aktualizovány.

Jestli takhle pracují odborníci na portálová řešení ve školství, tak nás čeká do konce roku ještě hodně švandy...
10:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 06. 2004

K čemu je výuka MS Wordu?

Neuvěřitelná diskuse se rozpoutala pod článkem Pavla Roubala K čemu je výuka MS Wordu?. Flame mezi odpůrci a zastánci aplikací z balíku MS Office bohužel opomíjí jednoduché teze z článku samotného:

Pro výuku je samozřejmě nutné nějaký editor vybrat. Jaká kritéria by měl splňovat? Domnívám se, že tato:

První bod je dostatečným důvodem pro podporu Open Source aplikací jako je balík OpenOffice.org v celém školství. Jestliže si vynásobíme počet PC ve školách cenou roční školské licence MS Office, dostaneme částku kolem 150 milionů Kč. To je 10 000 nových PC nebo 30 000 repasovaných PC ROČNĚ! Jednoduché počty, že? V této souvislosti bylo nebezpečným precendentem v minulém roce zařazení aplikací z balíku MS Office mezi EVALUOVANÝ výukový software v Projektu II SIPVZ. O zařazení balíku MS Office a Visual Studio mezi základní software v dodávce Projektu III SIPVZ ani nemluvě - toto evidentní porušení zadání veřejné soutěže a vládou schváleného plánu 1. etapy SIPVZ stálo celkem téměř 100 milionů Kč.
10:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 05. 2004

Vývoj EasyBlog končí

Autor off-line generátoru weblogu EasyBlog Libor Kreyzel ohlásil konec vývoje, uživatelů je údajně jen 36 a to je skutečně velmi malá komunita. On-line blogy jsou holt úspěšnější a díky dostupnosti konverzní utility je doporučován stávajícím uživatelům  Nucleus Radka Hulána. EasyBlog v Borland Delphi  je tedy na prodej... Off-line bloging ale není podle mne zcela ztracen, takže po experimentování s různými generátory XHTML kódu v poslední době začínám uvažovat o tvorbě jednoduché náhrady v Javě nebo že by něčem jiném... Vrátil jsem se jakoby o deset let zpátky, kdy jsem připravoval české generátory uživatelského interface a tiskových sestav pro Borland dBASE IV a je to docela příjemná práce.
16:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

19. 05. 2004

Radek Sárközi se pustil do MŠMT

Britské listy přinesly před dvěma týdny ostrý výpad Radka Sárköziho, nyní místopředsedy Společnosti středoškolských pedagogů, pod titulkem Ministerstvo školství: Dost bylo demokracie!. Připomíná v něm dosud dostatečně nevysvětlenou causu transformace Pedagogických center, za kterou je pouze snaha o centralizaci rozhodovacích pravomocí k toku peněz z Evropského sociálního fondu do škol. Připomínaný atak vůči malotřídkám je podle mého jen zastíracím manévrem, který má odlákat pozornost médií. Místo otevřené spolupráce trvale ministerští byrokrati nabízejí školám a zřizovatelům jen aroganci. Qui bono?
10:34 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 04. 2004

Zchátralý jihlavský Dělnický dům se stane sídlem vysoké školy

Málokterá zpráva mě v poslední době potěšila, jako tahle z Vysočiny - novin z Havlíčkobrodska:

Jihlavští zastupitelé prodají Dělnický dům v centru města majiteli střední a vyšší odborné školy grafické Milanu Dušákovi. Ten má v úmyslu vybudovat z kdysi věhlasného hotelu Cap vysokou uměleckou školu. Dělnickému domu, který už roky chátrá, se tak konečně blýská na lepší časy. Dlouhá léta nevyužívaný objekt z roku 1869, jehož sál byl až do otevření Domu kultury široko daleko největším, koupil magistrát před dvěma roky za necelých osm milionů korun s úmyslem vybudovat zde kulturní centrum. Výtvarné škole nyní budova připadla za symbolických deset tisíc korun.

Expanze jihlavské SUŠG zasluhuje skutečně obdiv: čtvrtá budova je skutečně obrovská a na vysokou školu v ní se skutečně těším. Když se před deseti letech Dělnický dům privatizoval, málokdo si na takové sousto troufl a deset let budova chátrala. Mgr. Milan Dušák už úspěšně zadaptoval pro potřeby výuky téměř čtyř set studentů z SUŠG a VOŠG  tři budovy v centru Jihlavy a zřízení Vysoké umělecké školy v Dělnickém domě bude určitě jeho meisterstuckem. Myslím si, že o nové studenty se bát nemusí.
15:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 04. 2004

Čert na druhou aneb jak propojit média veřejné služby tak, aby přežila budoucnost

Štěpán Kotrba zveřejnil na serveru Britské listy zajímavou reflexi ze semináře Českých médií Český Krumlov 2004, ze které si dovolím ocitovat některé zajímavé myšlenky, která se dají aplikovat i na připravovaný školský portál nebo se ho bezprostředně týkají:

Tvorba znalostního zázemí je pak logickým vyústěním možností, které přinese digitalizace. Nejen elektronický programový průvodce, ale hlavně doprovodný datový tok - jakási neustále se měnící encyklopedie "backgroundu" aktuálního vysílání - znamená daleko technicky, časově a finančně náročnější a pečlivější přípravu všech redaktorů, daleko komplexnější práci s informačními zdroji, než je tomu doposud. Dále než Česká televize je v tomto Český rozhlas, který svou orientací na samostatný obsah internetového portálu nevytvořil z internetu pouze selfpromo segment, ale podřídil budoucímu "znalostnímu" využití jak koncepci celého redakčního systému, tak i členění stávajících stránek. Je v přípravě na budoucnost o několik let dále. Jeho digitální archiv obsahuje dnes sto tisíc zveřejněných článků, desetitisíce audiozáznamů, tisíce fotografií a videí. Vytvářejí se zde zárodky encyklopedií, zárodky znalostního zázemí - nejen pro redaktory, ale i pro veřejnost. Prohledatelné inteligentně a na dálku dle klíčových slov či témat. Všem dostupné, všem zdarma. Protože občan / koncesionář už si jednou pořízení informací zaplatil.

S tím souvisí i problematika autorského práva. To ve stávající podobě nevyhovuje digitální době, neb nepočítá se streamovaným vysíláním, nepočítá s "on demand" datovými konzervami, nepočítá s překlopením logiky od všesměrového "plošného" vysílání k datové nabídce po nepřetržitou dobu. Adresné zpoplatnění nabídky je pro média veřejné služby nepřijatelné, a tak je na místě změna smluv i autorského zákona, do kterých budou "jinakosti" digitální technologie a souvislosti s veřejnou službou už včleněny.

Současně lze uplatnit pravidlo jednou a dost. Což znamená, že pokud jednou jsou data pořízena a koncesionářem / občanem zaplacena, jsou mu kdykoliv k dispozici. Jsou totiž i jeho. Koncesionář je spoluvlastníkem produktu, na který přispěl. Pokud spolupracuje kdokoliv jako autor či interpret s médii veřejné služby, musí si být vědom rozdílnosti jejich postavení na mediálním trhu, v zásadě neziskového charakteru jejich činnosti a tím i rozdílnosti pojetí autorskoprávní ochrany. Prioritou nyní je naplnit obsahem internet a datové bloky multiplexu jako média budoucnosti. Tomu by smlouvy s autory v žádném případě neměly bránit a neměly by ani bránit časově a technologicky neomezenému využití. Protože tím, kdo bude v budoucnosti určovat vysílání, nebude dramaturg či editor, ale posluchač či čtenář v systému on-demmand. Rádia či televize "na přání". Posluchač si sám sestaví svůj program z neomezené nabídky. Jen takový autor, který si toto uvědomí, má právo nazývat se kmenovým spolupracovníkem veřejné služby. Protože například vysílání pohádek s Hajajou by mohlo uváznout na tom, že interpreti či autoři, případně jejich dědici by nedali souhlas a tím by byly klenoty rozhlasové tvorby pro děti a rozhlasového herectví navždy uvězněny.
18:40 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 04. 2004

Podvod s ADSL a broadbandem

Český Telecom a jeho velkoobchodní partneři, ale bohužel i jejich konkurenti, podvádějí veřejnost záměnou trvalého připojení k Internetu za paušál s broadbandem. Falešný newspeak, který zavedly společnosti AutoCont OnLine a Český Telecom v projektu Internet do škol, tak má nový dialekt. Broadband NENÍ jen trvalé připojení za paušál s omezeným objemem v řádu jednotek GB za měsíc, ale trvalé připojení bez omezení objemu dat, kde je možné stahovat běžně multimediální obsah. Žvásty o pirátech a extrémních stahovačích jsou k smíchu, na Internetu jsou tisíce hodin legálně stáhnutelných krátkometrážních filmů, stovky GB legálně stáhnutelného software všeho druhu či desetitisíce hodin legálně stáhnutelných hudebních nahrávek. O internetových rádiích či televizích ani nemluvím. Žabomyší války mezi ministerstvem informatiky a telekomunikačním postsocialistickým molochem o hranici broadbandu či podobné vymezování hranice pro uspokojivou kapacitu školních linek jsou k smíchu. Broadband pro domácnost začíná někde na 1 Mbps bez limitu a pro školu je minimum 2 Mbps. Když někdo tvrdí, že je to méně, LŽE!
20:55 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 03. 2004

www.zlatyzavinac.cz: ostuda českého Internetu

Neuvěřitelnou ztrátou soudnosti trpí nový majitel domény www.ceskyzavinac.cz  Martin Zikmund. Ten využil nezaplacení poplatku předchozím majitelem občanským sdružením s názvem Akademie českého Internetu, které udělovalo v letech 2001-3 ceny Český zavináč, později Zavináč. Článek s rozhovory s Milošem Čermákem a Martinem Zikmundem, který chce letos zorganizovat soutěž WWW stránek Zlatý zavináč, naleznete na serveru LUPA. Autor článku Libor Nováček bohužel nechal téměř bez povšimnutí naprosto amatérskou úroveň těchto stránek i stránek Martina Zikmunda samého. Nevalidní HTML kód s neuvěřitelnými chybami i chabá úroveň obsahu ale nevadila ani Ministerstvu informatiky, které nad stránkami Zlatého zavináče převzalo záštitu... 19:33 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 01. 2004

LANGMaster: jen klamavá reklama a nekalá soutěž?

Trh českého výukového software byl negativně ovlivněn dodávkou takzvaného softwarového balíčku v prosinci 2001 v rámci projektu SIPVZ. Dodávka ve výši 175 milionů Kč bez řádné soutěže zvýhodnila jen pár výrobců, naopak několik desítek málem zlikvidovala. V roce 2003 se o dalších 80 milionů Kč státní dotace výrobci utkali za téměř korektních pravidel. LANGMaster předvedl celou škálu téměř učebnicových příkladů klamavé reklamy a nekalosoutěžních praktik. Celý článek na serveru LUPA 21:27 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 12. 2003

Thajská lekce

Thajské ministerstvo informačních a komunikačních technologií zahájilo projekt, který má umožnit přístup širokých vrstev obyvatel k informačním technologiím. V prvním roce projektu hodlá zprostředkovat prodej milionu levných PC. U nás se už několik let opakují přísliby daňových úlev, skutek ale utek. Celý článek na serveru Česká škola 21:36 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

17. 10. 2003

Portál veřejné správy: konečně?!

U příležitosti otevření veletrhu Invex ministr informatiky Vladimír Mlynář slavnostně zahájil veřejný provoz Portálu veřejné správy ČR za 40 000 000 Kč. I při respektování faktu, že portál zatím běží ve zkušebním provozu, jej můžeme začít hodnotit. Tím spíš, že důležitou součástí portálu mají být informace školského charakteru.
Celý článek na serveru Česká škola 17:19 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 10. 2003

ICT fórum 2003 a další akce na INVEXu

Na letošním veletrhu INVEX nepřišlo školství zkrátka: ICT Fórum je již tradiční součástí odborného doprovodného programu veletrhu, tradiční je i finále BB2003, stánku společnosti Microsoft dominovalo řešení MODERNÍ ŠKOLA - BRÁNA VĚDĚNÍ, které získalo Křišťálový disk, byly tu i dva semináře ACOL a řada dalších akcí a exponátů vhodných pro školy.
Celý článek na serveru Česká škola 17:23 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 06. 2002

Obluda pro web MŠMT

Před čtyřmi lety jsem v žertu zavedl Murphyho koeficient efektivnosti HTML, který vznikne jako podíl velikosti souboru HTML s užitečnou velikostí textu v bytech: web MŠMT nabízí soubory ve formátech PDF a MS Office a aktuální rekord je 10639,6875! 

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl už mnohokrát oprávněně kritizován za zveřejňování dokumentů jen v proprietárních formátech MS Office, které jsou v řadě případů mnohonásobně větší než je nutné. Web MŠMT ignoruje možnost nabídky alternativních verzí ve vhodnějších formátech HTML (jsme přeci na webu!!!), RTF, TXT, CSF či PDF, nabízena není ke stažení a off-line čtení ani zkomprimované verze. Na dotazy po důvodu stávajícího neuspokojivého stavu nám již před dvěma měsíci odpověděl Jiří Nezval, který nám velmi ochotně vyšel vstříc při individuální dodávce potřebných dat (šlo o věstník MŠMT) v komprimované podobě pro další zpracování, takto: "V brzké budoucnosti přejdeme na nový redakční systém a řada věcí se změní k lepšímu. Pochybuji však, ze věstnik ve formátu DOC v rozsahu stovek kB a více, je vhodné konvertovat do HTML. Komprimovat by to ovšem kazdopádně šlo." Na otázku na upřesnění termínu spuštění nové verze webu MŠMT pak odpověděl: "Přesné datum nevím. Jsem přesvědčen, že to bude již v nejbližších týdnech." Zde si dovolím připomenout, že prototyp nového redakčního systému MŠMT byl veřejně testován již na podzim loňského roku na adrese msmt.cpress.cz.

Když jsem před více než čtyřmi lety v článku Murphy: Neoptimalizuj!? v žertu zavedl Murphyho koeficient efektivnosti HTML, který vznikne podílem velikosti souboru HTML se skutečnou velikostí obsaženého textu v bytech (později rozšířený na obecnější koeficient efektivnosti dokumentu), netušil jsem jakých hodnot mohou dokumenty dostupné na Internetu dosáhnout. Na WWW stránkách MŠMT v sekci SIPVZ je stále přes upozornění dokument označený odkazem Ohlasy medií (04.-10.06.) na projekt SIPVZ! od Bohuslava Chalupy z MŠMT, který místo podle názvu očekávaného přehledu ohlasů v tisku (jde totiž o 665 kB velký dokument formátu DOC) obsahuje jen jeden graf s užitečnou informací, že ohlas médií na realizaci projektu SIPVZ byl z 38% pozitivní, 22% negativní a z 40% neutrální (náš snímek obrazovky ve formátu GIF má velikost jen 36 kB) :

Klepnutím možno zvětšit

Redakční Obluda tedy právem putuje tvůrcům webu MŠMT, kteří trpělivým občanům připojeným vytáčenou linkou po zhruba dvou minutách stahování souboru nabídnou takto validní informaci o své práci. Murphyho koeficient efektivnosti je v tomto případě rekordních 10639,6875 (jeden extrémický murpholog dokonce došel k výsledku 113493,33)! Připomínám, že MŠMT má již jednu Obludu ve svých sbírkách od února minulého roku, tenkrát ji získal Vadim Petrov, manažer pro komunikaci SIPVZ.

10:47 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog