Jankovy názory

...jsem z toho janek

Google
 
Web jankovy.nazory.cz

18.12.09

Zpráva o průběhu a výsledcích provedeného forenzního auditu dosavadní realizace projektu OpenCard od Nexia AP

Pokud by i nadále pokračoval projekt OpenCard mimo kontrolu MHMP dle stávajících smluvních vztahů HMP a DPP se společností Haguess, pak bude za stávajících parametrů těchto smluv docházet k dalšímu neřízenému a neefektivnímu vynakládání prostředků a nekontrolovanému průběhu projektu, přičemž nebude možné jakkoli garantovat požadovanou funkcionalitu a provozní stabilitu systémů.

Z hlediska odpovědnosti představitelů a orgánů hl. m. Prahy je taková situace dle našeho názoru nepřijatelná a v konečném důsledku by vedla při přístupu řádného hospodáře (i přes dosud vysoké vynaložené náklady) buď k uzavření projektu jako zmařené investice nebo minimálně postupné konzervaci na úrovni dopravně odbavovacího systému (aplikace DOS).

Štítky:

Počet komentářů: 0:

Přidat komentář

<< Domovská stránka