Jankovy názory

Archiv

Google
 
Web jankovy.nazory.cz

25. 04. 2006

Dotace na ICT standard: co komu udělaly malé zelené školy 2.

Odbor SIPVZ MŠMT se rozhodl #potrestat# ve své metodice pro letošní dotace malé, zelené a převážně venkovské základní školy za jejich účast v projektu Internet do škol. Neúměrně nízká dotace pouhých 100 Kč na žáka s minimem 15 000 Kč na školu byla jen částí problému, dalším problémem je stále nikde nikým nevysvětlená podmínka nutnosti o tuto normativní dotaci žádat a požadavek na její online zadání do Informačního systému SIPVZ. Statistika podaných žádostí o dotaci potvrzuje obavy Unie CZESHA i dalších kritiků.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 15:05 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

19. 04. 2006

Interaktivní tabule: kterou si vybrat? 2.

Použití dataprojektorů a interaktivních tabulí při frontální výuce je ve řadě předmětů výhodnější než práce v počítačových učebnách. Koupě samotné interaktivní tabule řeší jen část problému. Pro úspěšnou aplikaci ve výuce je třeba často i zbavení se zábran a především je vhodné i využití kombinace nejrůznějších nástrojů a pomůcek. A pochopitelně potřebujeme vhodný ovládací software a výukový obsah.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 15:01 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

11. 04. 2006

MŠMT vysvětluje snížení nenárokové složky platu učitelů

Snížení nenárokové složky platu v roce 2005 nelze v případě pedagogických zaměstnanců považovat za negativní jev. Její pokles je totiž u pedagogických pracovníků více než kompenzován zvýšením mimotarifních nárokových složek platů pedagogů v důsledku vyplácení dvojnásobného objemu prostředků za přímou pedagogickou činnost nad stanovený rozsah.
Celý článek naleznete na serveru Učitelské listy 12:43 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 04. 2006

Ministerstvo informatiky snadný cíl: causa BezpecneOnLine.cz

Po mém nedávném opakovaném rýpání do MI ČR jsem se opravdu chtěl věnovat jinému ministerstvu, a tak jsem se do třetice do jeho nového webu BezpecneOnLine.cz opravdu nechtěl hned navážet. Naštěstí to udělali záhy jiní, takže jsem se připojil se svými dotazy na tiskovou mluvčí MI ČR Kláru Volnou, která mi ostatně už téměř SEDM týdnů přes urgence neodpovídá na sérii dotazů k učebnicím pro NPPG.

Causa BezpecneOnLine.cz se vede po dvou kolejích, v mírně bulvární na Živě v článku Jana Kuneše Ministerstvo informatiky: Za překlad webu půl milionu, a v odborné v otevřeném dopisu Petra Staníčka (Pixy) z něhož ocituji závěr:

Paní ministryně,

když předloni pozvalo MIČR mne a několik kolegů do své odborné pracovní skupiny, nedokázalo ocenit naši několikatýdenní práci byť symbolickou částkou - rozpočet Ministerstva dokonce neumožnil ani kompenzaci našich cestovních nákladů a vybrané dovolené. Stejné ministerstvo vedle toho utrácí statisíce za práci nekvalitní a neprofesionální. Osobně to považuji jednak za znevážení naší profesní cti, jednak i za zřetelné vyjádření toho, že pro MIČR jsou u veřejných zakázek podstatné jiné hodnoty než odbornost a kvalita.

Velmi bych uvítal, kdybyste mi - stejně jako odborné veřejnosti - mohla sdělit, za co konkrétně bylo na projektu "Bezpečně online" utraceno více než čtyři sta tisíc korun z veřejných financí.

12:47 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 04. 2006

Interaktivní tabule: kterou si vybrat?

Využití informačních a komunikačních technologií ve výuce se v uplynulé pětiletce SIPVZ redukovalo ve školách především na existenci počítačové učebny s počítači propojenými do sítě a připojené k Internetu. Informační gramotnost pedagogů bez aplikace v běžné výuce díky malému počtu počítačů v řadě škol a nedostupnosti prezentační techniky pak ztrácí částečně smysl. Využití dataprojektorů a interaktivních tabulí by díky poklesu jejich cen a znormálnění financování ICT ve školách mohlo situaci výrazně změnit.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 12:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 04. 2006

SCHOLA NOVA 2006: stále rozpačitě...

Ve dnech 28. # 30. března 2006 se v pražském Veletržním paláci uskutečnil již 13. ročník veletrhu SCHOLA NOVA. Vloni byla jeho nabídka oprávněně silně kritizována, letos se lehounce odlepil ode dna, je ale zřejmě třeba radikálnějších změn. Bez zajímavějšího a přitažlivějšího doprovodného programu to ale evidentně nepůjde a jen tradiční soutěž o nejlepší exponát asi už nestačí.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 12:39 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 04. 2006

Aprílová Google bomba na Ratha

Národní internetový sport pokračuje: tentokrát jde o bombu poněkud morbidní, leč veskrze slušnou a vhodnou i pro mládež do 15 let.

Zadejte si do Googlu David Rath ministr!

Doktor Rath, ministr

12:50 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog