Jankovy názory

Archiv

23. 12. 2005

Vítáme vás v říši Velkého bratra!

Ministerstvo informatiky ČR vydalo nenápadnou vyhlášku 485/2005 Sb., která více méně legalizuje plošné elektronické fízlování. Vymlouvy na dohodu v EU jsou směšné, jinde to bude řešeno možná zákonem, který to bude mít v demokraticky volených a fungujících sněmovnách těžké... U nás snad té EU vlezou do řitě snad všichni ministři. Ale takové vymlouvání je spíše jen módou a oblíbenou demagogií socialistických postkomunistů, kterým je říše Velkého bratra vzorem.
Začátek odstavce o komunikaci po Netu
13:03 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Syndikát novinářů ČR nesouhlasí se snahami o omezení svobody slova

Syndikát novinářů České republiky vyjadřuje vážné znepokojení nad snahami vlády o omezení práce žurnalistů a televizních i rozhlasových publicistů. Po pochybnostech o správnosti dosud platného tiskového zákona a začlenění pomluvy, nedovoleného nahrávání a používání skryté kamery do trestního zákona, následuje trestní stíhání Stanislava Pence za to, že na tiskové konferenci položil ministru vnitra otázku týkající se minulosti jednoho policisty.

Syndikát novinářů České republiky znovu vážně apeluje na zákonodárce i ministry, aby nepřipustili zařazení pomluvy mezi trestné činy, když v řadě demokratických zemí je pomluva předmětem občanského práva a aby snahami o omezení svobody slova nediskvalifikovali pověst našeho státu mezi demokratickými zeměmi Evropy.

Gremiální porada SNČR
21. prosince 2005
13:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

18. 12. 2005

Jiří Verner se ptá: Proč jste to, paní ministryně, podepsala?

Jiří Verner, známý kritik bývalého ministra školství Eduarda Zemana a Fránkovy a Rainischovy kamarily v tehdejší sekci SIPVZ MŠMT, která svým postupem v letech 2000-2002 negativně ovlivnila prakticky celou pětiletku SIPVZ především rozdělením škol na červené a zelené, reagoval velmi kriticky na čerstvě podepsanou metodikou odboru SIPVZ k dotacím na ICT standard pro rok 2006. Zde připomínám i náš článek Dotace na ICT standard: co komu udělaly malé zelené školy?! Vernerův článek Proč jste to, paní ministryně, podepsala? je plný argumentů zpochybňujících postup odboru SIPVZ při přípravě a oponentuře dvou metodických pokynů MŠMT o standardu informačních a komunikačních služeb ve školách a jejich financování v roce 2006. Jmenovitě obviňuje vedoucího oddělení 551 – Projekty a metodiky Mgr. Radka Macu z účelové manipulace a z nekorektního vypořádání připomínek z přípravy metodik.

Celá causa metodik pro rok 2006, které úmyslně neúnosně znevýhodňují takzvané zelené školy, je ale důsledkem řady neřešených systémových chyb ve vývoji v SIPVZ po pádu ministra Eduarda Zemana:

19:46 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Policejní (píp) se pomátli:Stanislav Penc trestně stíhán za položení otázky na tiskové konferenci Ministerstva vnitra ČR k Czechteku

Správní odbor trutnovské radnice, obvinil bývalého disidenta a kritika nešvarů Stanislava Pence z přestupku proti občanskému soužití za to, že na trutnovském festivalu hlasitě přečetl telefonní číslo na předsedu vlády ČR Jiřího Paroubka. Radnice po řadě obstrukcí přestupek nakonec odložila s odkazem na vyjádření Ústavního soudu, který konstatoval, že míra ochrany osobností veřejně činných, včetně politiků, je menší než u ostatních osob.

Zdá se, že celá záležitost je jen začátek čehosi, co nápadně připomíná praktiky minulého režimu.Ve čtvrtek 15.12.2005 ve 21:30 bylo Stanislavu Pencovi osobně v jeho bydlišti Policií ČR předáno usnesení o zahájení trestního stíhání pro trestní čin pomluvy dle ust.§ 206 odst.1,2 tr.zákona. Toho se, dle policejní komisařky pprap.Martiny Machotové ze služby kriminální policie a vyšetřování Bartolomějská ulice Praha 1, dopustil tím, že se, jak na tiskové konferenci MV tak přímo u ředitele OŘ PČR Tachov, dotazoval zda pplk. František Pachl, který velel prvnímu zásahu proti účastníkům tanečního setkání CzechTek 2005, byl zaměstnancem nebo spolupracovníkem StB.

Penc je předvolán k výslechu policejním komisařem SKPV Jičín npor. Zdeňkem Šolcem na čtvrtek 22.12.2005 v 10 hodin. Absurdita celého obvinění dotváří obraz, který je varovnou předzvěstí nástupu nedemokratických praktik v naší zemi.

Nemělo by nás to odvést od základních otázek, které se od zásahu na CzechTeku 2005 utvořily:

1. Na základě jakých okolností bylo drženo 3500 policistů několik dní v pohotovosti a proč bylo utraceno během zásahu 30 miliónů korun?

2. Jak je možné, že za prokazatelné zneužívání pravomoci policie, během zásahu na CzechTeku 2005, nebyl nikdo veden k zodpovědnosti?

3. Jaký je důvod toho, že i po dokázání řady nepravd o událostech okolo CzechTeku, zvláště z úst ministra vnitra Bublana a předsedy vlády Paroubka, oba setrvávají ve svých funkcích a nepodávají demisi?

Vzhledem k tomu je potřeba požadovat:

Další informace včetně záznamu otázkek a odpovědí z tiskové konference na MV najdete na stránce www.kozy.cz

19:38 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 12. 2005

Dotace na ICT standard: co komu udělaly malé zelené školy?!

Odbor SIPVZ MŠMT se rozhodl za podpory Jednoty školských informatiků potrestat malé, zelené a převážně venkovské základní školy za jejich účast v projektu Internet do škol. Kromě vnucené a předražené konektivity z komunikační infrastruktury veřejné správy společnosti ČESKÝ TELECOM tyto školy dostanou v příštím roce dotaci pouhých 100 Kč na žáka s minimem 15 000 Kč na školu. Lze za tuto směšnou částku vyškolit pedagogy, zakoupit výukový software a informační zdroje a spravovat, udržovat nebo dokonce rozvíjet školní počítačovou síť?
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 19:37 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 12. 2005

ICT standard: změny pro rok 2006

Před rokem publikovaný metodický pokyn MŠMT o Standardu ICT služeb ve škole a o takzvaném ICT plánu školy přinesl první pokus o stanovení potřebných kritérií pro vybavení škol informačními a komunikačními technologiemi. Bohužel byl pojat příliš mechanicky a řada jeho částí vyvolala oprávněnou kritiku. Požadavek na přípravu ICT plánu jako podmínky pro poskytnutí dotace SIPVZ měl za důsledek u velkého množství škol jeho pouze formální přípravu a vedení několika stovek škol zcela odradil od podání žádosti o tyto dotace. Změna jeho pojetí je tedy evidentně potřebná.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 19:44 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Liberecká přestřelka: Scio versus CERMAT versus Libereckém kraj versus...

Pro školní rok 2005/06 připravuje CERMAT projekt Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 2006, kde je testování žáků plánováno na 1. února 2006. Odbor školství Libereckého kraje pak vyslovil požadavek, aby střední školy založily přijímací řízení na výsledcích tohoto testování a jiné přijímací zkoušky do prvních ročníků omezily nebo zrušily. Následně Společnost Scio rozeslala všem středním školám v Libereckém kraji materiál #Využití výsledků testování CERMATu v přijímacím řízení na SŠ - analýza přínosu a rizik", na který reagoval CERMAT i odbor školství Libereckého kraje. Byly skutečně základní a střední školy postaveny před #hotovou věc# a nedalo se vyhnout konfliktu?
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 19:43 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 12. 2005

Evaluační web: po osmi měsících nefunguje a nefunguje

Dnes jsem strávil hodinu pokusem o provedení školní recenze výukového titulu na Evaluačním webu MŠMT, respektive odboru SIPVZ. Radek Maca před více než měsícem v článku Dva měsíce provozu nové verze evaluačního webu napsal následující lež: "Během tohoto náběhu se objevily dílčí závady, které jsou postupně odstraňovány. V současné době jsou všechny požadavky výrobců (autorů) a recenzentů uspokojeny, takže školy mohou využívat evaluační web k výběru výukových materiálů podle všech platných metodických pokynů. Základní start nového aktualizovaného systému máme za sebou. Převodem výukových programů skončila další etapa realizace SIPVZ, která umožňuje registraci informačních zdrojů ze škol, ale také z jiných ministerstev." Evaluační web nefunguje a nefunguje. To nejsou dílčí závady, ale totální kolaps! Aplikace je mizerně napsaná a je obdivuhodné, že dodavatelskou firmu už někdo neposlal (pip)... 10:20 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Zpráva z Pracovního setkání SIPVZ 2005 aneb sebechvála smrdí

Oficiální web SIPVZ MŠMT zveřejnil 30.11.2005 Zprávu z Pracovního setkání SIPVZ 2005, které se uskutečnilo ve dnech 20.#21.11.2005 na SOŠ a SOU informatiky a spojů v Brně za účasti 180 pedagogů z celé České republiky. Ostudné manipulace s účastí několika kritiků SIPVZ, absence koncepce, netransparentní příprava, průběh a výsledky a zklamání účastníků jsou realitou. Pod vedením "strany a vlády" se na setkání prezentovaly s odborem spřátelené firmy a závěrečná věta sebechvalného článku vyvolává dávící reflex: "Ze získaných podkladů a výsledků připraví odbor 55 # SIPVZ společně s nově vznikajícími pracovními týmy návrh činností pro stávající garanty školení, lektory, recenzenty a informační centra, které napomohou k úspěšnému završení realizace SIPVZ v roce 2006."...
09:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

05. 12. 2005

ČŠI: Stav vybavení ICT a jejich využívání je neuspokojivý

Tématická zpráva z šetření České školní inspekce přináší zjištění týkající se aktuálního využívání technologií ve vyučování žáky i učiteli základních škol. Zjištění potvrzují, že počítače na našich školách stále nepaří k nástrojům řešení běžných vzdělávacích potřeb: stav vybavení ICT a jejich využívání ve výuce je neuspokojivý. Ondřej Neumajer z odboru SIPVZ MŠMT interpretuje výsledky inspekční zprávy, kterou jeho odbor zadával, poněkud jednostraně. Celá tématická inspekce byla opět promarněnou píležitostí, protože opomíjí řadu faktorů a aspektů.
Celý článek naleznete na serveru Česká škola 09:12 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog