Jankovy názory

Archiv

30. 03. 2005

Školské portály Olomouckého kraje: další černá díra SIPVZ

Školský vzdělávací a informační portál v režii ÚIV je svojí nekonečnou a drahou přípravou všeobecně známý, zlínský portál Zkola.cz dodnes uspokojivě nefunguje přes několikamilionové náklady na přípravu a provoz, další v řadě portálových pomníčků jsou však i Školské portály Olomouckého kraje, placené převážně jako pilotní projekty SIPVZ.
Celý článek na serveru Česká škola 14:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Nedávno vydražená Dalimilova kronika je již on-line

Pouhý týden poté, co Národní knihovna ČR vydražila v Paříži fragment donedávna ještě neznámého latinského překladu Dalimilovy kroniky, byl tento vzácný dokument volně dostupný on-line.
Celý článek na serveru Česká škola 13:57 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

25. 03. 2005

Příprava pilotního provozu EDU.CZ za 7 milionů?!

ÚIV pokračuje v přípravě černé portálové díry a vystavil v předběžné evidenci veřejných zakázek zadání na "Projekční a implementační práce - tvorba technického projektu a implementace Školského vzdělávacího a informačního portálu EDU.CZ" s kulantní cenou 7 milionů. Tyto práce by měly navázat na výstup společnosti SEFIRA a bude hotovo... Výukový obsah se opět nekoná.
09:52 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

24. 03. 2005

ŠVIP v roce 2005: komu není rady, tomu není pomoci...

MŠMT a ÚIV pokračuje v přípravě Školského vzdělávacího a informačního portálu způsobem, který stále přitahuje pozornost médií. Ale ani interpelace ministryně školství nepřiměla nikoho z aktérů k změně sporného megalomanského konceptu portálu, který s velkou pravděpodobností nebude školami ani veřejností příliš využíván.
Celý článek na serveru Česká škola 09:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 03. 2005

HP 441: profesionální linuxové řešení už i pro české školy

Před půl rokem jsme psali o zajímavém a úsporném řešení nedostatku klientských počítačů ve školách chudších zemí. Nedávno proběhla i česká předváděcí premiéra tohoto produktu společnosti Hewlett-Packard, který bude v krátké době v prodeji. Využití lokalizace open source systému a celé řady kancelářských a výukových aplikací snižuje náklady na jedno pracoviště prakticky na polovinu. A originální český výukový software pro Linux již také existuje.
Celý článek na serveru Česká škola 09:59 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

22. 03. 2005

Chtěli byste školní notebooky za 2 300 Kč?

Konsorcium předních ICT společností se chystá ve stamilionových počtech vyrábět levné notebooky s cenou pod 100 dolarů, primárně určené pro školství v rozvojových zemí. O možném nákupu již jedná čínské ministerstvo školství. Nemělo by se zamyslet i to naše české?
Celý článek na serveru Česká škola 10:05 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 03. 2005

Schola Nova: aktuální informace o SIPVZ

Odbor 55 - SIPVZ MŠMT v rámci doprovodného programu veletrhu Schola Nova informoval o stavu SIPVZ a připravovaných novinkách. Pozitivní jsou plánované revize metodických pokynů z loňského roku, změna financování v příštích letech, řada bolestí ale dlouhodobě přetrvává.
Celý článek na serveru Česká škola 01:02 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

20. 03. 2005

Další rozpor v projektech SIPVZ

Další požadavek pracovníků odboru 55 – SIPVZ MŠMT na získání takzvané „Organizace podílející se na ověření přenositelnosti projektu“ nemá žádný podklad v metodickém pokynu čj. 28885/2004-551, kde je zmínka o této „organizaci“ jen omylem zapomenuta z loňské metodiky ve formuláři v příloze 1. v odstavci 6. O to, že jde skutečně o zapomenutí, svědčí nadpis tohoto odstavce: „Organizace podílející se na ověření přenositelnosti pilotního projektu do praxe“ - v roce 2005 žádné pilotní projekty v SIPVZ už nejsou!!! Takže opět: ignorujte požadavky úředníků, kteří si nedokáží napsat a pak ani přečíst vlastní metodický pokyn!
20:32 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

15. 03. 2005

Soutěž o nejlepší elektronický výukový materiál

Soutěže vyhlášené společnostmi Microsoft a AutoCont On Line o nejlepší elektronický výukový materiál pro MS Class Server ve školním roce 2004/5 se mohou zúčastnit všechny základní školy, střední školy a učiliště se sídlem na celém území České republiky.
Celý článek na serveru Česká škola 15:01 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

05. 03. 2005

Projekty SIPVZ: ignorujte databázi!!!

Požadavek odboru 55 MŠMT na vyplnění údajů do opět pozdě a opět špatně připravené databáze projektů žádnou oporu v příslušném metodickém pokynu a nezbývá školám než doporučit tuto databázi zcela ignorovat. Neintuitivní ovládání, chabé zabezpečení, zadávání redundantních a pro posuzování projektu zbytečných údajů a další chyby bijí do očí, nejhorší je ale vyslovená buzerace škol a zřizovatelů.

Třetím rokem mají školy možnost žádat o dotace na projekty. Již třetí rok je připravena i jejich databáze, letos opět jako loni pozdě a opět jako loni špatně. Požadavek odboru 55 MŠMT na vyplnění údajů do databáze projektů ale bohužel nemá žádnou oporu v příslušném metodickém pokynu čj. 28885/2004-551 a proto nezbývá školám než doporučit tuto databázi zcela ignorovat. Rozpor mezi metodickým pokynem a článkem ze serveru e-gram.cz Databáze projektů SIPVZ 2005 je zřejmý, v metodice jsou tyto body:

4. Žádost o dotaci na příslušné období předkládá statutární orgán žadatele jednou v tištěné podobě a jednou v elektronické podobě (*.rtf, *.pdf nebo *.html) do 31. března kalendářního roku (rozhodný je termín doručení nebo osobního podání do podatelny):

4.1. projekty podávané organizacemi, jejichž zřizovatelem je kraj, obec nebo svazek obcí do Článku I., odst. 3.1.: na adresu a e mail, které uvedou jednotlivé krajské komise ve svém rozhodnutí o vyhlášení projektů.

4.2. projekty do Článku I., odst. 3.2 a 3.3: na adresu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor 55 SIPVZ, Karmelitská 17, 118 12 Praha 1, e mail: projekty@msmt.cz

V článku Databáze projektů SIPVZ 2005 se pak dočteme neuvěřitelný výklad předchozího:

Projekty se řídí metodickým pokynem čj. 28885/2004-551, přečtěte si jej, prosím. Všechny projekty jsou jednoznačně identifikovány evidenčním číslem, které vám automaticky přidělí databázový systém. Bez tohoto čísla není žádost akceptovatelná.

V metodickém pokynu je samozřejmě databáze projektů zmíněna jen v souvislosti s požadavkem, aby podávané formuláře odpovídaly tiskovému výstupu databáze dle přílohy metodického pokynu (zde jsou všechny požadované formuláře ve formátu DOC). Na můj jasně položený dotaz, na základě jakého ustanovení metodického pokynu je vyplňování databáze povinné a zda je tedy přípustné její nevyplnění a dodržení jen požadavků metodického pokynu, mi vedoucí oddělení 551 odboru SIPVZ Mgr. Radek Maca odmítl odpovědět a samozřejmě příslušné ustanovení nedokázal najít. Jeho nabídku na spolupráci na vývoji databáze jsem pochopitelně akceptoval, byla však následně podmíněna nezveřejněním tohoto článku. Výklad i obsah metodického pokynu jsou ale evidentní.

Na nepoužitelnost uživatelského rozhraní databáze nazvané zcela nesmyslně Informační systém SIPVZ (IS) mě upozornily školy, které se pokoušely prokousat k zadání údajů o projektech. Je neuvěřitelné, že se pracovníci odboru 55 MŠMT a autoři této databázové on-line aplikace nepoučili po loňské kritice evidence pilotních a rozvojových projektů, kde se některé chyby odstraňovaly jen několik dní před termínem odevzdání žádostí o projekty. Připomínám, že jde již o třetí verzi evidence projektů SIPVZ, kterou dělají titíž amatérští autoři bez jakéhokoli výběrového řízení a bez jakékoli odborné oponentury. Tento systém má opět neuvěřitelně neintuitivní ovládání, chabé zabezpečení dat (hackeři již dle jejich avíza do systému pronikli), obsahuje požadavek na zadávání redundantních a pro projekt zbytečných údajů (ilustrací je například požadavek na zadání adresy příslušného finančního úřadu školy nebo řady údajů již dostupných v registru škol ÚIV) a podle některých expertů je provozování tohoto systému v rozporu se zákonnou ochranou osobních údajů. Amatérismus ve všech směrech je skutečně zřejmý, ale nejhorší je vyslovená buzerace škol a zřizovatelů, protože po nich ministerští úředníci požadují nově pouhé čtyři týdny před termínem odevzdání projektů několikahodinovou bitvu s mizerně připravenou a v mnoha směrech zbytečnou aplikací. Vzhledem k omezenému počtu projektů by pro podobné hrátky postačila jednoduchá tabulka připravená pro školy k vyplnění v tabulkovém kalkulátoru a jednoduché centrální zpracování e-mailem došlých tabulek. Navržená aplikace je tedy nakonec jen ilustrací nevhodné analýzy problému evidence projektů SIPVZ a nesmyslného nucení do on-line sběru dat v případě, kdy je přinejmenším zcela zbytečný.
14:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

01. 03. 2005

Český rozhlas 6 o vzdělávacím portálu

Po několika letech přešlapování a nedostatku peněz, začalo ministerstvo školství dělat kroky ke spuštění dlouho slibovaného vzdělávacího portálu. Na jeho zřízení bylo vyčleněno šestnáct milionů korun a do konce března by měl zahájit takzvaný nultý provoz. Celá věc ale obnáší komplikace, které na první pohled nejsou viditelné. Referuje o nich Zoja Franklová.
Celý článek na serveru Newton 15:07 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog