Jankovy názory

Archiv

28. 02. 2005

ÚIV po kritice přípravy ŠVIP mlží

ÚIV po dlouhotrvající rozsáhlé kritice postupu při přípravě Školského vzdělávacího a informačního portálu (viz například Otazníky nad financováním portálu ministerstva školství) publikoval s devítiměsíčním zpožděním na svých stránkách oficiální stanovisko Jednoty školských informatiků ke Studii proveditelnosti ŠVIP ze dne 4.6.2004 i se svou nic neříkající odpovědí, kterou kritikům zapomněl poslat. A pokud máte pocit, že se pracovníci ÚIV při práci s redakčním systémem svého webu zbláznili, pak nejste daleko od pravdy...
15:27 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

26. 02. 2005

Důsledky "IT-komunismu" MŠMT

Před čtyřmi roky se vláda ČR rozhodla investovat 4 mld. korun do informatizace malých, především vesnických škol, které nebyly samy schopny počítače pro své žáky zajistit.. Cílem bylo odstranit "digitální bariéru" - nerovnoprávnost v možnostech a přístupu k moderním technologiím pro žáky chudších škol a regionů. Tato pomoc z pohledu škol a jejich zřizovatelů fakticky znamenala, že se na školách objevila technika bezplatně a její bezpochyby účelná správa dodavatelem nestála "zelené" školy de facto ani korunu. Zejména pro zřizovatele těchto škol se stalo samozřejmostí, že informační technologie na školách fungují jako perpetum mobile. Ale projekt Internet do škol a platby státu v srpnu končí. Od září musí "zelené" školy provozovat vše za své. A navíc - informační technologie se na těchto školách zabydlely a žáci i kurikulární reforma vnímají její využívání jako samozřejmost. V očích části starostů malých obcí však není zajištění správy a provozu IT na škole jejich problém. Jak si s tímto fantem jejich školy poradí? A hlavně - mají v tom zůstat samy?
Celý článek na serveru IT 2005 18:27 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

25. 02. 2005

Lidové noviny: Učitelé čekají internetovou pomoc

Vzdělávací portál pro pedagogy i veřejnost, který vláda slibovala už před několika lety, konečně startuje. Podle Jednoty školských informatiků však nebude ještě dlouho poskytovat to, co by měl.
Celý článek na serveru Lidovky 15:11 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 02. 2005

Popis výukových objektů ve standardu Dublin Core dle SIPVZ

Odbor 55 MŠMT publikoval svou představu o metadatech, jak už je ale v SIPVZ zvykem způsobem zcela nepochopitelným: s naprostou ignorací dosavadního vývoje EU a jejího portálu European Schoolnet. Aplikaci těchto standardů navrhovala například i Jednota školských informatiků a další subjekty. Odbor 55 sice zmínku o metadatech propasíroval do přílohy 8 metodického pokynu čj. 28885/2004-551, ale ta se liší od výsledného materiálu EduCZ Metadata doporučení v 1.0 z 2. února 2005 poměrně výrazně. Neefektivní vyvíjení vlastních v řadě bodů nekompatibilních standardů je evidentně na houby, ale kdo chce kam, pomozme mu tam...
15:53 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

19. 02. 2005

BBC: Otazníky nad financováním portálu ministerstva školství

Jak česká ministerstva hospodaří s penězi ze státního rozpočtu? Není tajemstvím, že se snaží utratit maximum toho, co jejich ministr, lidově řečeno, vybojuje. Pokud totiž utratí resort méně než dostal, musí peníze vracet a navíc na příští rok pravděpodobně dostane o to míň. Šetřit se zkrátka nevyplácí. Zpravodaj BBC Mikuláš Kroupa se zajímal o poměrně drahý projekt internetového portálu, který hodlá ministerstvo školství v pilotní verzi spustit do konce března. Počítá, že za něj celkem utratí šestnáct milionů korun.
Celý článek na serveru Newton 15:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog