Jankovy názory

Archiv

29. 09. 2004

Zkola.cz: další Potěmkinův portál?

Zlínský kraj slavnostně uvedl 23. září 2004 do provozu informační a vzdělávací internetový portál, který je podle jeho tvůrců ojedinělým projektem v celé České republice. Realita je však podle některých signálů zřejmě jiná, jde totiž možná o další #web pro web# bez racionální přidané hodnoty pro uživatele. A hlavně okolnosti vzniku jsou přinejmenším podivné a výsledek více než sporný.
Celý článek na serveru Česká škola 11:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

28. 09. 2004

On-line databáze DVPP konečně uvedena do provozu

Orientace v nabídce vzdělávacích akcí akreditovaných MŠMT v systému DVPP byla prakticky nemožná, od 27. září 2004 ale můžete používat on-line databázi s informacemi o všech školeních a kurzech, které byly akreditovány od začátku letošního roku na adrese http://www.msmt.cz/advpp/vybdvpp.asp. Tato databáze obsahuje i ICT vzdělávací aktivity, které jsou z pohledu SIPVZ vzděláváním typu S nebo N a lze u nich pro úhradu účasti využít i účelovou dotaci na ICT vzdělávání pedagogických pracovníků.
11:32 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

26. 09. 2004

Složení Koordinační komise Koordinačního centra SIPVZ konečně zveřejněno

Portál SIPVZ e-gram.cz začíná ožívat publikací dosud nepublikovaných skutečností. Po dlouhých měsících a několika žádostech bylo konečně zveřejněno složení tzv. Koordinační komise Koordinačního centra SIPVZ. Místo řídící funkce však má Koordinační centrum v rozporu s vládním usnesením jen okrajovou funkci a paní ministryně na něj a jeho doporučení po převodu agendy Školského vzdělávacího a informačního portálu mimo odbor SIPVZ zvysoka kašle...
20:35 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

24. 09. 2004

EUROPANOSTRA - celostátní soutěž pro studenty středních škol o Evropské unii

Institut pro evropskou politiku EUROPEUM pořádá třetí ročník EUROPANOSTRA, celostátní soutěže pro studenty středních škol o Evropské unii. Soutěže se může účastnit libovolný počet tříčlenných družstev z každé střední školy s maturitou na území České republiky. Hlavní cena pro studenty, kteří uspějí ve všech třech kolech soutěže - okresním, krajském a celostátním, je poznávací zájezd do Bruselu, kde navštíví několik sídel institucí Evropské unie. Více informací včetně podmínek soutěže a přihlášky naleznete na www.europanostra.cz. Konečný termín pro podání přihlášek do soutěže je do 11. 10. 2004. Kontaktní e-mail: europanostra@europeum.org.
16:08 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 09. 2004

CD-ROM Evropská unie

Titul firmy Tomáš Holubec je pokusem o kompletní informační zdroj o Evropském společenství ve formě encyklopedie. Zároveň program umožňuje jednoduché ověření získaných znalostí pomocí různých testů a křížovek. Bohužel, s požadavky na moderní výukový software se zcela nevyrovnal.
Celý článek na serveru Česká škola 10:02 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 09. 2004

Nebojme se e-learningu (2): LMS a metadata

V rámci SIPVZ je e-learning permanentním otloukánkem a zdá se, že dílo podvodných manipulátorů typu Garry Rostock se nepodařilo zvrátit: centralistické pojetí je stále vydáváno za jedinou možnou cestu. Proto se dnes podíváme stručně na dva důležité termíny: LMS a metadata. Systémy řízení výuky jsou totiž k dispozici každému a vytvořit metadata k výukovému obsahu není vůbec nic složitého!
Celý článek na serveru Česká škola 12:14 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Pozvánka na setkání uživatelů Danixu

Setkání uživatelů zaměřené na praktické používání distribuce Danixu (Live CD Linux) se bude konat v sobotu 2. října 2004 od 13 hodin na ZŠ Táborská 45 v Praze 4. Podrobnější informace naleznete na www.danix.cz/Setkani/setkani2/index_html.
12:05 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

18. 09. 2004

Kritická chyby Microsoft při čtení obrázku JPEG!

Společnost Microsoft varuje uživatele svých produktů před kritickou chybou při zpracování obrázků ve formátu JPEG, která umožňuje pomocí chyby podtečení bufferu potenciálnímu útočníku i převzetí kontroly nad počítačem, na kterém je závadný obrázek prohlížen. Chyba se týká všech programů MS, které s formátem JPEG pracují pod MS Windows XP, Windows Server 2003 a Office XP. Nejedná se o první případ zneužitelnosti formátu obrázku, již před měsícem byla aktualizována kritická chyba při prohlížení PNG souborů v prohlížeči Mozilla, před tím Microsoft záplatoval bezpečnostní chybu Internet Exploreru při prohlížení obrázků BMP a také GIF...
20:16 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 09. 2004

Daňové úlevy za domácí PC a připojení k Internetu

Zabejčilost ministra Mlynáře v jeho snaze pomoci českým domácnostem v pořízení počítače a konektivity je neuvěřitelná. Nejprve se snažil dosáhnout úlev na dani z příjmu pro jedince, kteří si koupí  PC, pak  přidal ještě jako odpočitatelnou položku náklady na konektivitu. Vzhledem k tomu, že v té době měl téměř 1,5 milionu občanů živnostenský list a daně si snižoval započtením čehokoliv do nákladů, bylo jeho snažení úsměvné. Kdysi jsem mu jako racionálnější a zcela bezproblémovou a administrativně nenáročnou alternativu navrhoval dočasné zařazení výrobků ICT do kategorie DPH 5%. Před vstupem do EU to šlo udělat po čertech rychle.

Ministr Mlynář nyní podle deníku Právo navrhuje úlevy opět prostřednictvím odečitatelných položek: "odpočítat od základu částku za připojení k internetu ve výši 19 procent", tím podle jednoduchého odhadu získá občan s ADSL zpět zhruba 100-400 Kč ročně,  podobnou částku může získat započtením ceny PC ve výši 24 000 Kč mezi odečitatelné položky.

Nebylo by lepší donutit monopolního operátora snížit ceny, snižovat sazby DPH a daně z příjmů a nebo podpořit růst HDP?
13:32 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Starzone.cz: další obchodní potrat Českého Telecomu

Portál Starzone.cz funguje od začátku května a od té doby prodal kolem 3000 licencí ke stažení filmů a hudby. Starzone.cz je určena pouze pro uživatele připojené na internet přes Český Telecom, kteří za stažení platí prostřednictvím měsíčního vyúčtování telekomunikačních služeb. Poněkud nepřiměřené ceny za zhlédnutí celovečerního filmu začínají na 35 Kč, u animovaného filmu na 10 Kč a u hudebních titulů se poplatek pohybuje kolem 30 korun za skladbu s časově neomezenou dobou licence. Uživatelů připojených přes ADSL Českého Telecomu je přes padesát tisíc, takže můžeme odhadnout průměrnou tržbu z jednoho takového uživatele na Starzone.cz na 50 haléřů měsíčně!!! Včerejší PR zpráva na serevru České noviny není snad ani směšná, to je potrat, pane Berdáre!
12:49 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

10. 09. 2004

Školy mají dostávat miliardu ročně na ICT (2)

V prvním dílu článku jsme popsali genezi "Koncepce financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005", která již byla schválena vládou. Základní myšlenkou nové koncepce je posílení pravomocí školy, která by pro financování rozvoje ICT získávala jakýsi normativ na žáka. Financování je plánováno jako vícezdrojové - část prostředků by měla pocházet z krajů či od zřizovatelů. Podívejme se dnes na dokument podrobněji.
Celý článek na serveru Česká škola 09:07 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Soutěž Netd@ys Čechy 2004 o nejlepší video, CD-ROM, fotografie a film

Do soutěže, kterou organizuje Evropská komise, mohou školy podávat jakýkoli projekt # projektem je vše, co zamýšlíte představit kreativní formou, co má jasně prokázat, že zvládáte on-line technologie ve výuce, vzdělávání a vizualizaci.
Celý článek na serveru Česká škola 09:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 09. 2004

Jak růst vychází z růstu špičkových technologií

Učitelské listy zveřejnily překlad přednášky prof. W. Briana Arthura v Severním Irsku. Významný odborník, který žije a pracuje v Silicon Valley, v ní popisuje, jaké jsou začátky regionů uplatňujících špičkové technologie, jak růst v oblasti špičkových technologií vede k dalšímu růstu a zda je podpora špičkových technologií rozumná jako ekonomická strategie. Dovolím si malou citaci a doporučuji přečtení celého textu:

Ekonomie špičkových technologií je taková, že úspěšné společnosti mohou ovládnout velkou část svého trhu. Marže mohou být mimořádně vysoké a velká část výroby je z regionu"vyvážena". Takže region, jenž může vyrábět úspěšné funkční špičkové technologie, může opravdu hodně zbohatnout. Mimoto i malý cluster firem zabývajících se špičkovými technologiemi může napomoci přilákání dalších firem. Technologie mají tendenci zůstat tam, kde zapustí kořeny, a rozrůstat se na tomto místě.

Jak zajistíte fungování těchto regionů?. Neexistuje žádný zázračný recept. Avšak argumentoval jsem, že skutečné vyspělé technologie nemohou být vytvořeny dobýváním informací z knih nebo časopiseckých článků. Vznikají na základě kultury hlubokého řemesla. Naše nejvyspělejší průmyslová odvětví se paradoxně v tomto smyslu příliš neliší od průmyslových odvětví Cremony v šestnáctém nebo sedmnáctém století. Špičkové technologie vyžadují existující kulturu nebo kulturu, jež vyroste z nějakých základů. Špičková technologie vyžaduje zvládnutí spousty detailů a získání skupiny nebo společenství lidí, kteří mají hluboké znalosti, jak dělat určité věci a jak je dělat lépe než kdokoli jiný. Tento druh znalostí - Drucker tvrdí opak - se nešíří snadno a určitě se nešíří prostřednictvím internetu. A vždy z něčeho vychází - například z výroby vyšších polymerů v rámci výroby pneumatik a přesunem do některé sousední chemické technologie. Špičkové technologie v tomto řemeslném významu se během dvou až tří set let nezměnily. Je možné, že je nyní nezbytná věda. Avšak ve své podstatě kvalitní vývoj špičkových technologií dosud závisí na hlubokých znalostech, hlubokých sdílených podvědomých znalostech. Důležité je to, co je považováno za samozřejmost, a to tvoří kulturu, jež má tendenci se místně vymezit a fungovat jako semeniště.

Takže technologie se rozvíjejí v malých clusterech jako bakterie v Petriho misce. Nějaká malá společnost ve Finsku může v 70. nebo 80. letech 20. století vyrábět přesné gumárenské zboží. Poté je požádána, aby totéž činila s opláštěním telefonů. Jakmile dosáhne dokonalosti při jejich výrobě, začne vyrábět rovněž vnitřní vybavení telefonů. A najednou je tu Nokia a najednou Finsko vyváží více produktů špičkových technologií než dřeva. Technologie rostou samy o sobě, avšak musí být zasety. Rostou v clusterech. Není na nich nic mechanického, rostou organicky.

Proto je nejdůležitější je podporovat a vytvářet základnu pro hluboké řemeslo - hluboké odborné znalosti. A na ní vybudovat atmosféru podnikatelského ducha umožňující lidem, aby se o něco pokoušeli, zakládali podniky a třeba i byli neúspěšní.
Celý článek na serveru Učitelské listy 00:30 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

08. 09. 2004

HP 441: profesionální linuxové řešení pro chudé školy

Pro chudé školy v rozvojových zemích vyvinula společnost Hewlett-Packard zajímavou sestavu, zahrnující značkový počítač osazený výhradně Open Source aplikacemi a doplněný periferiemi pro čtyři uživatele (žáky). Klienty láká jak na nízkou cenu, tak kvalitu Linuxu. Jsme rozvojová země? A kupovali bychom do škol takovéto netradiční desktopy?
Celý článek na serveru Česká škola 20:58 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 09. 2004

Koncepce financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005

Na serveru e-gram.cz si můžete nyní přečíst celou minulý týden schválenou Koncepci financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005. Doufejme, že nedopadne jako její předchůdkyně z roku 2000. Stručný komentář z odboru SIPVZ MŠMT je i v Informačním bulletinu 4:

Dne 25. 8. 2004 vláda projednala a schválila dokument "Koncepce financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005". Na základě tohoto materiálu MŠMT v letech 2007 až 2010 v rozpočtu ročně vyčlení 1 mld. Kč na pokrytí nákladů spojených se zajištěním informačních a komunikačních služeb ve školách. V roce 2006 bude vyčleněna částka 1 008 mil. Kč.

Pro účelné vynaložení finančních prostředků bude stanoven Standard základních ICT služeb na škole a bude vyžadováno zpracování a zveřejnění ICT politiky školy stanovující postup a strategii dosažení standardních služeb ve škole. Pokud budou zajištěny, bude možno použít prostředky na zabezpečení nadstandardních služeb. Finanční prostředky budou rozdělovány formou účelových dotací na žáka. U 1. stupně základní školy a základní umělecké školy se bude jednat o částku 400 Kč na žáka, u 2. stupně základní školy 600 Kč na žáka a u střední, speciální a vyšší odborné školy 700 Kč na žáka.

Dodávka ICT služeb tzv. "zeleným školám" prostřednictvím Generálního dodavatele (GD) bude plošně ukončena k jednomu datu, a to k 31. 8. 2005. Část vybavení (pracovní stanice a aktivní prvky počítačové sítě) bude možno bezplatně převést do majetku školy a zbývající část vybavení (server a tiskárna) bude možno odkoupit nebo používat v rámci dalších služeb nabízených GD a objednávaných a placených školou.

Mezi tzv. "červené školy" by měla být v roce 2005 na základě vládou schváleného dokumentu "Aktualizovaný plán II. etapy Realizace státní informační politiky ve vzdělávání" rozdělena částka 170 mil. Kč. Prostředky budou rozděleny podle výše uvedených principů.

MŠMT plánuje, že v roce 2005 bude zajišťovat školám, které o to projeví zájem, připojení do internetu prostřednictvím intranetu veřejné správy. Tam, kde je dostupná technologie ADSL, budou školy připojeny rychlostí 512 kb/s s možností navýšení na 1 Mb/s. Tam, kde technologie ADSL dosud není dostupná, budou školy dočasně připojeny rychlostí 64 kb/s.
10:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 09. 2004

Školy mají dostávat milardu ročně na ICT

Dne 25. srpna 2004 vláda schválila Koncepci financování informačních a komunikačních služeb ve školách po roce 2005. V dokumentu se mimo jiné říká, že v letech 2006-2007 bude v rozpočtu MŠMT počítáno s miliardou korun na pokrytí nákladů spojených se zajištěním informačních a komunikačních služeb ve školách. Důležité samozřejmě je, jak budou tyto peníze rozdělovány.
Celý článek na serveru Česká škola 13:56 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog