Jankovy názory

Archiv

29. 06. 2004

Nebojme se e-learningu

V posledních měsících se stále častěji objevují termíny e-learning, portál, metadata, LMS, výukový obsah apod. Mnohé z nich jsou ale nejasné, ba často vyvolávají (vinou nejrůznějších asociací s aktuálním děním v SIPVZ) spíše negativní emoce. V tomto volném seriálu se pokusíme jejich významy objasnit a uvést do souvislostí.
Celý článek na serveru Česká škola 07:31 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

28. 06. 2004

Odbor SIPVZ neví, kam s penězi

V rámci programu SIPVZ PII - Vzdělávací software a informační zdroje po výběru jen malé části podaných žádostí o dotace na rozvojové projekty v oblasti e-learningu a podpory informačních center zbývá několik desítek milionů Kč. Teprve po měsíci od zasedání výběrových komisí bylo navrženo odborem SIPVZ osm variant dalších dotací:

 1. revize rozhodnutí komise u některých projektů
 2. vyhlášení nového kola projektů dle #stejné# metodiky a komise s jinými prioritami a masivnější metodickou pomocí
 3. účelová dotace na SW na všechny školy (dle loňské aktualizované metodiky)
 4. účelová dotace na SW na střední odborné školy (dle loňské aktualizované metodiky)
 5. účelová dotace na prezentační techniku pro všechna IC
 6. účelová dotace na přístup k TDZ pro všechna IC
 7. účelová dotace na LANky vybraných červených škol
 8. předběžná částečná platba GD a GA v prosinci

Je zcela nepochopitelné, že odbor SIPVZ vůbec navrhuje řešení 5., 7. a 8.  převádějící prostředky ze zatím nejbitějšího a nejvíce podfinancovaného a zaostávajícího programu PII - Vzdělávací software a informační zdroje na nákup HW, který patří do programu P III. Zvláště varianta 7. je naprosto nesmyslná, zvláště položíme-li si otázku, proč jsou červené školy vlastně červené?

Pokud si vzpomenete na podzimní konferenci ve Zlenicích, dotace na SW byla v anketě považována za prospěšnou a bylo navrhováno její pokračování i v letošním roce. Po nepříliš povedených pilotních projektech z roku 2003, po nepovedeném výběru IC a po nevyvedené přípravě rozvojových programů, by snad stálo za úvahu, pokračovat v tom, co se jednoznačně osvědčilo: tedy v evaluaci výukového software a v dotacích na něj. Uváděné argumenty proti tomuto řešení:

jsou velmi slabé. Například pro zhruba dva tisíce malých základních škol je částka 2-3000 Kč vždy vítaná, zvláště pokud přihlédneme k tomu, že pro 1. stupeň z pověstného 175 milionového softwarového balíčku z roku 2001 použijí jen velmi málo. Naproti tomu je varianta 4. pro střední odborné školy doslova plýtváním na nepravém místě: tyto školy patří v řadě případů k nejlépe vybaveným, mají zdroje například z pořádání školení SIPVZ a rovněž mají i možnost další hospodářské činnosti.
10:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

23. 06. 2004

Kolaps on-line obchodního rejstříku na www.justice.cz

Pokud jste se v pondělí po celý den i večer pokusili získat informace z on-line Obchodního rejstříku na justice.cz, většinou jste obdrželi chybové hlášení o překročení maximálního počtu připojených klientů. RNDr. Vladimír Střálka, obchodní ředitel Divize aplikačního vývoje Corpus Solutions a. s., dodavatele aplikace se k problémům na můj dotaz vyjádřil takto: "Původní internetová aplikace Obchodní rejstřík byla v pátek 18.6.2004 nahrazena novou aplikací, vytvořenou pomocí nových technologií a obsahující nové funkce. Tato aplikace byla několik týdnů testována z hlediska funkčnosti i zátěže, přesto došlo po několika dnech ostrého provozu k Vámi zmiňovanému stavu (Obchodní rejstřík denně obslouží 70.000 požadavků na výpis). Společný tým specialistů Corpus Solutions a Ministerstva spravedlnosti v tomto okamžiku intenzivně pracuje na uvedení aplikace do řádného stavu." Dnes se mi na web justice.cz nedaří dostat vůbec a prohlížeč mi hlásí Požadovaná stránka není dočasně k dispozici. Webový server má pravděpodobně technické potíže nebo je třeba změnit nastavení prohlížeče. 10:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Ještě ke kvalitě nového webu ÚIV

Nová verze webu ÚIV nenabízí oproti staré prakticky nic nového, vzhled považuji za podprůměrný a mám výhrady například i k fixní velikosti písma. Petr Staníček aka -pixy- ho hodnotí následovně: Vždyť je docela dobrý. Skoro validní kód, funkční i bez skriptů, přístupný atd. Že je to hnusně mdle modré? Mě se to taky nelíbí, ale to je asi jen otázka vkusu - čistě technicky je to ale (na veřejnou správu) docela dobré.
09:53 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 06. 2004

Plug'n'Pray


Bez komentáře...
21:07 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Týden: Podobné pochyby, podobná blamáž

Lucie Tvarůžková z týdeníku Týden se nyní věnuje i cause ŠVIP:

Ministerští úředníci jsou ale, zdá se, nepoučitelní. Další část ambiciózního plánu na zvýšení informační gramotnosti českých školáků, vytvoření gigantického školského portálu (souhrnný zdroj informací o školství na internetu), provázejí spekulace o nečisté hře. Projekt, na který stát plánuje vynaložit v následujících letech stovky milionů korun (pro příští rok se počítá se sto miliony), se připravuje za zavřenými dveřmi s vyloučením odborné veřejnosti. Ministerstvo k němu zarputile odmítá poskytnout jakékoliv obsáhlejší informace.
Celý článek na serveru Týden
20:51 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

20. 06. 2004

Internet do škol v USA: dodavatelé vrací peníze

Americký grantový program pro vybavování škol informačními technologiemi E-Rate, spravovaný málo známou Universal Service Administrative Company (USAC), je financován Federal Communications Commission (FCC) z telefonních poplatků . Od roku 1998 v něm bylo rozděleno již  8,1 miliardy dolarů do 30000 školských distriktů, škol a knihoven, které hradí jen 10 procent vynaložených nákladů. Podle vyšetřovací komise kongresu někteří dodavatelé nadsazovali ceny a představitelé škol byli při nákupech méně opatrní, než kdyby utráceli pouze peníze ze svého rozpočtu. Vyšetřovatelé dokonce objevili  ve vládních skladech vybavení v hodnotě 23 milionů dolarů, zaplacené z programu E-Rate před několika lety. Společnost NEC přiznala nadsazování cen pro školy v San Franciscu, Michiganu, Oklahomě, Arkansasu a Jižní Karolíně a v Chicagu jedna z největších telefonních společností SBC vrátila neoprávněně účtovaných 8,8 milionu dolarů. Zatím bylo z více než 200 000 přidělených grantů zkontrolováno jen 200, protože nasazených auditorů USAC a FCC je  zatím jen patnáct, budou najaty soukromé auditorské firmy. Podrobnosti naleznete v článku v The New York Times.
10:02 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

17. 06. 2004

Letošní SIPVZ: několik otázek a odpovědí

Závěrem školního roku se nevyhneme menšímu bilancování letošního běhu SIPVZ. Proto jsme požádali Antonína Muchu, ředitele odboru SIPVZ na ministerstvu školství, o zodpovězení několika otázek, týkajících se výběru Rozvojových programů, hodnocení loňských Pilotních projektů a také málo viditelného Koordinačního centra SIPVZ.
Celý článek na serveru Česká škola 06:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 06. 2004

Jednota školských informatiků k Studii proveditelnosti ŠVIP

Jednota školských informatiků (JSI), profesní sdružení informatiků ve školství a odborný partner MŠMT, vypracovala připomínky k Studii proveditelnosti, jež má být podkladem pro budování školského portálu. JSI ve svém oficiálním stanovisku studii odmítá jako nevyhovující a doporučuje ji přepracovat. V rozboru také upozorňuje, že navrhovaný konspekt školského informačního a vzdělávacího portálu směřuje k vytvoření nového monopolu dodavatele školských informací.
Celý článek na serveru Česká škola 06:46 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

15. 06. 2004

Oficiální stanovisko Jednoty školských informatiků ke Studii proveditelnosti

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 21.4.2004 na svých stránkách zveřejnilo materiály pod názvem "Studie proveditelnosti Školského informačního a vzdělávacího portálu", "Příloha" a "Předprojektová studie technologie a ekonomické rozvahy finanční náročnosti vytvoření a provozu pilotního projektu Školského informačního a vzdělávacího portálu".

Zároveň na těchto stránkách požádalo o připomínkování zveřejněného materiálu. Jednota školských informatiků (dále JSI) jako profesní sdružení informatiků ve školství se tohoto úkolu zhostila a vyzvala své členy, aby si daný materiál prostudovali a zaslali své připomínky buď přímo, nebo aby je zveřejnili na Internetu.

Na základě těchto připomínek JSI jednoznačně konstatuje, že dané materiály mají zásadní nedostatky a neodpovídají současné praxi a školské realitě.

Tento názor JSI opírá především o následující argumenty:

 1. Studie proveditelnosti se odklání od zadání, které bylo specifikováno v Tezích ŠVIP z července 2003.
 2. Výsledky analytické části neodpovídají realitě školského prostředí.
 3. Hodnocení školských webů v rámci České republiky není objektivní, resp. nevychází ze směrodatných ukazatelů, e-learningové řešení je opomenuto.
 4. Předprojektová studie eliminuje další možnosti řešení.

Podrobnosti výše uvedených argumentů jsou uvedeny v příloze #Rozbor stanoviska JSI s konkretizací analyzovaných oblastí#.

JSI navrhuje, aby zveřejněné materiály nebyly brány za základ budoucí realizace ŠVIP, ale jako jeden ze zdrojů. Dále doporučujeme, aby byl v co nejkratším termínu ustanoven Řídicí výbor ŠVIP a aby jeho prvotním úkolem bylo přepracování Studie proveditelnosti.

Za Jednotu školských informatiků

Mgr. Dagmar Kocichová

Ostrava, 4.6.2004
22:08 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Seznam.cz nemá nic společného s virem Zafi.b

"Virus pod názvem Zafi.b se šíří elektronickou poštou. Má několik variant v nejrůznějších jazycích včetně češtiny. Text v předmětu viru je odvozen od koncovky e-mailové adresy, na kterou se virus zasílá. Česká verze vybízí v předmětu k otevření "Elektronické pohlednice". Tělo zprávy obsahuje vzkaz "Ahoj! Elektronická pohlednice ze serveru http://www.seznam.cz". Společnost Seznam.cz nemá s tímto virem cokoliv společného a považuje použití názvu firmy za zneužití a pokus o poškození dobrého jména firmy...", tak praví poslední tisková zpráva společnosti Seznam. Jen pro zajímavost, tiskové zprávy jsou v tzv. PR blog portálu Seznam.cz.
20:26 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

14. 06. 2004

Nové stránky ÚIV jsou horší než staré

Dnes došlo k doplnění na home page ÚIV, kde byl do aktuality z 8.6. doplněn odkaz na nové stránky new.uiv.cz, které jsou dle jejich autorů v pilotním provozu. Na první pohled je jasné, v čem jsou nové stránky ÚIV spáchané společností SHERWOOD Media s.r.o. horší než staré:

 1. používají fixní velikost písma - nedoporučeno z hlediska přístupnosti
 2. používají fixní šířku bloku s textem (760px zarovnaných doleva...)
 3. jejich grafika je nepovedená (zvláště "vtipná" je titulní kresba Komenského na skateboardu)
 4. nefunguje korektně vyhledávání (starý a nový web dávají jiné výsledky - nový méně zpráv)

Při prohlížení ceníku redakčního systému jsem si vzpomněl na již zakoupené redakční systémy v resortu MŠMT:

 1. www.msmt.cz - Media Factory
 2. www.e-gram.cz - Oxygen Solution
 3. www.dzs.cz - WebToDate

Znáte další?

21:46 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Kniha Mistrovství v Microsoft Office 2003 ke stažení

Uživatelé MS Office 2003, především ze škol, pozor! Computer Press vydal pro společnost Microsoft část českého vydání příručky k aplikacím Office 2003 a nyní je každý držitel licence pro některou ze sad nebo aplikací Office 2003 oprávněn stáhnout si jednu elektronickou kopii a z ní si pořídit jednu tiskovou kopii pro své výhradní použití. Pokud tedy máte v pořádku zmíněné licence pro všechny školní počítače, neměla by elektronická kopie chybět na vašem školním serveru!
11:41 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

13. 06. 2004

ÚIV zahájil rekonstrukci svých webových stránek

Od úterý 8.6.2004, tedy už pátý den, je jako headline na stránkách Ústavu pro informace ve vzdělávání tato zpráva:

Aktuálně

8. 6. 2004 Rekonstrukce webových stránek: Vážení uživatelé, ÚIV zahájil rekonstrukci svých webových stránek. Jejím cílem je předložit veřejnosti informace přehledněji a v novém designu. Stávající stránky nejsou od 8. června 2004 aktualizovány.

Jestli takhle pracují odborníci na portálová řešení ve školství, tak nás čeká do konce roku ještě hodně švandy...
10:15 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

09. 06. 2004

K čemu je výuka MS Wordu?

Neuvěřitelná diskuse se rozpoutala pod článkem Pavla Roubala K čemu je výuka MS Wordu?. Flame mezi odpůrci a zastánci aplikací z balíku MS Office bohužel opomíjí jednoduché teze z článku samotného:

Pro výuku je samozřejmě nutné nějaký editor vybrat. Jaká kritéria by měl splňovat? Domnívám se, že tato:

První bod je dostatečným důvodem pro podporu Open Source aplikací jako je balík OpenOffice.org v celém školství. Jestliže si vynásobíme počet PC ve školách cenou roční školské licence MS Office, dostaneme částku kolem 150 milionů Kč. To je 10 000 nových PC nebo 30 000 repasovaných PC ROČNĚ! Jednoduché počty, že? V této souvislosti bylo nebezpečným precendentem v minulém roce zařazení aplikací z balíku MS Office mezi EVALUOVANÝ výukový software v Projektu II SIPVZ. O zařazení balíku MS Office a Visual Studio mezi základní software v dodávce Projektu III SIPVZ ani nemluvě - toto evidentní porušení zadání veřejné soutěže a vládou schváleného plánu 1. etapy SIPVZ stálo celkem téměř 100 milionů Kč.
10:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

08. 06. 2004

Relikviář svatého Maura

Tento CD-ROM vznikl jako dokument o složitém postupu restaurování jedinečné památky vystavované na hradě Bečov. Podrobná interaktivní prohlídka relikviáře nabízí seznámení i s nejmenšími detaily, které zůstávají zraku běžného návštěvníka skryty. Titul je vhodnou pomůckou nejen pro umělecké střední školy, ale i pro výtvarnou výchovu i dějepis na školách všech stupňů.
Celý článek na serveru Česká škola 10:21 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

07. 06. 2004

Novell vytvořil most mezi systémy SUSE LINUX a NetWare dřív, než původně plánoval

O rok dříve, než bylo původně plánováno, Novell oznámil Novell Open Enterprise Server, kombinovaný produkt tvořený systémy NetWare a SUSE LINUX. Open Enterprise Server přinese zákazníkům síťové funkce platformy Novell NetWare a nově integrovaných řešení SUSE LINUX a Ximian. Jako součást produktové řady Novell Nterprise bude Open Enterprise Server poskytovat všechny potřebné součásti pro vytvoření spravovatelné, cenově dostupné infrastruktury pro provoz klíčových síťových služeb.
Celá tisková zpráva na serveru LinuxWorld
06:53 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

06. 06. 2004

Vývojáři software ohroženi softwarovými patenty

Otevřený dopis Hynka Hankeho českým médiím k aktuálnímu problému naleznete v Britských listech. Cituji ze závěru:

Jak je vidět, Evropský patentový úřad vedený lobby velkých nadnárodních společností nekompromisně tlačí na to, aby jeho stávající praxe (již udělil více jak 30 000 patentů na software a algoritmy), která jde proti duchu i písmu Evropské patentové úmluvy, byla potvrzena zákonem a daří se mu to prosadit i proti vůli více jak devadesáti procent (..) těch, kterých se to nejvíce týká -- vývojářů, malých a středních firem, ekonomů. Využívány jsou k tomu i velmi drsné triky, které však bohužel zatím zůstávají médii i širokou veřejností nepovšimnuty.

Rád bych zde upozornil na článek  encyklopedického charakteru, který poskytuje velmi dobrý celkový přehled o problematice spolu s odkazy na další články k tématu i odkazy na jiná místa na internetu. Jsou v něm např. citovány další výzkumy, které dokazují, že proti softwarovým patentům se staví přibližně 90% vývojářů, a dokonce citují studii, která popisuje statistickou korelaci mezi nárůstem softwarových patentů v USA a úbytkem inovace v letech 1987--1994.

Chtěl bych tedy apelovat na Vás, novináře médií, která promlouvají k široké veřejnosti a nespecializují se pouze na úzkou komunitu vývojářů software, aby jste se touto problematikou zabývali, kauzu sledovali a informovali širokou veřejnost o tom, jaká nespravedlnost se zde koná, jak jsou zde ignorovány demokratické principy a jak se zde Orwellsky má přijmout zákon, jehož účelem by mělo být chránit vývojáře a menší společnosti, ačkoliv právě oni to drtivou většinou odmítají a bojují proti tomu.

A doporučuji studium zdrojů:

 1. Přednáška Richarda Stallmana o negativním vlivu patentů na software
 2. Ekonomické studie o dopadu softwarových patentů
 3. Evropská patentová úmluva, článek 52
 4. Petice proti softwarovým patentům
 5. Statistická analýza veřejné konzultace od FFII
 6. Oficiální závěry o výsledku veřejné konzultace
 7. Nadace pro volnou informační infrastrukturu (FFII)
 8. Demonstrace v Bruselu
 9. Novinky v kauze
 10. Anketa na serveru MySQL.Com
 11. Výsledky ankety německého magazínu ComputerWoche
 12. Apel na vlády jednotlivých států (v ČR podepsáno asi 200 lidmi a předáno)
 13. Encyklopedický článek na Wikipedia.Org o softwarových patentech

21:01 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 06. 2004

Studie proveditelnosti ŠVIP je neudržitelná

Ke Studii proveditelnosti ŠVIP z dílny ÚIV se v diskusi na České škole připojil velmi fundovaně Martin Grombiřík aka tvi:

Technologicky zaměřená "Předprojektová studie" v zásadě obsahuje akorát porovnání řešení na oraclím iASu s konglomerátem mrkwo$oftího stuffu. Je sice na jednom místě zmíněno PHP, ovšem pouze jako platformu pro nenáročné webíky na bázi populárních "nukáčů", hluboko pod úrovní zamýšleného cíle. Tvůrci tohoto dílka patrně neslyšeli např. o monumentálním systému Typo3, který používá např. řada institucí Evropské Unie. A to nemluvím o CMS Plone vystavěném nad frameworkem aplikačního serveru Zope, který je schopen vedle vlastní poměrně bohaté funkčnosti (role, workflow, objektový přístup k publikačním entitám) integrovat řadu externích technologií, počínaje podporou již zmíněného Oracle a pěkné řádky dalších databázových systémů, přes LDAP a škálování až k mrkwo$oftím ptákovinám typu AD nebo "složky v síti www". Reference Plone jsou také více než dobré: např. portál rakouské vlády, guvernérské úřady několika států USA, NASA a řada univerzit. Rakouské ministerstvo školství jej po evaluaci asi 280 různých komerčních i free publikačních systémů doporučuje (mj. i díky čistotě kódu, kompatibilitě se standardy a existenci LMS modulu EduPlone) pro hi-end řešení na školách a univerzitách. Netřeba zdůraznit, že oba dva systémy, Typo3 a Plone, jsou Open Source a Free software, přstože disponují kvalitní (samozřejmě placenou) profesionální podporou. V češtině o tom vyšel článek na webu CVIS. Při opomenutí této zeleně na stromě života vyznívá analýza dosti ploše a černobíle, pokud nebyla jako taková již zamýšlena.
09:26 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

Nová generace procesorů AMD Geode

Po dlouhé době se vrátím i k železu: AMD nabízí novou generaci procesorů x86 AMD Geode GX a NX s novým značením Performance-Power Rating (PPR), které kombinuje relativní výkon vůči konkurenčnímu procesoru VIA a zároveň udává jeho spotřebu. Nejvýkonnější model je zatím AMD Geode NX 1750@14W, který pracuje s frekvencí 1,4 GHz, na opačném konci nabídky je Geode GX 466@.9W s frekvencí jádra 333MHz Pro neználky připomínám, že řada Geode má kořeny v procesoru Cyrix MediaGX, který později opečovávala National Semiconductor. Jde o procesor s integrovaným grafickým subsystémem, tedy skoro celé PC na jednom chipu. Ceny jsou víc než příznivé: od 26 do 55 dolarů. Možnost použití je velmi široká: POS, terminály, tablety, průmyslové počítače, ale jistě se objeví i nějaké PDA, subnotebook nebo možná i herní konsole. Pokud Vás zajímají podrobnosti, přečtěte si:

www.amd.com/us-en/Corporate/VirtualPressRoom/
www.theinquirer.net/?article=16096
www.theregister.com/2004/05/24/amd_geode/
www.eet.com/semi/news/showArticle.jhtml
www.xbitlabs.com/news/mobile/display/
www.siliconstrategies.com/article/
09:04 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 06. 2004

Otázky k Studii proveditelnosti ŠIVP

Studie proveditelnosti školského informačního a vzdělávacího portálu, vypracovaná ÚIV jako odborný podklad pro vlastní realizaci portálu, byla nedávno zveřejněna na serveru MŠMT. Některé její pasáže vyvolaly pochybnosti o kompetenci autorů a objevila se řada upozornění na věcné chyby a problematické vývody. Požádali jsme proto písemně o zodpovězení několika otázek ředitelku ÚIV Pavlu Zieleniecovou.
Celý článek na serveru Česká škola 09:24 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog