Jankovy názory

Archiv

21. 07. 2003

SIPVZ: 884 milionů vyletělo komínem

Dne 1. července 2003 schválilo Kolegium Nejvyššího kontrolního úřadu na svém XI. zasedání dlouho očekávaný kontrolní závěr z prověření plnění Plánu I. etapy realizace Státní informační politiky ve vzdělávání, schváleného usnesením vlády Miloše Zemana v polovině března roku 2001. Státní informační politika ve vzdělávání, známá jako SIPVZ a později nazývaná Internet do škol, se ukázala jako zdroj pro nelegální aktivity vedení ministerstva školství, které přes kritiku části odborníků z oblasti IT i ze školství způsobilo, že (slovy NKÚ): "(...) část prostředků určených na realizaci státní informační politiky ve vzdělávání byla použita neoprávněně nebo nehospodárně, popřípadě nebyla použita na krytí nezbytných potřeb. Tímto způsobem bylo vynaloženo nejméně 884 mil. Kč. Další část neoprávněně použitých prostředků nebylo možné v rámci této kontrolní akce vyčíslit, protože některé smlouvy nedostatečně specifikovaly rozsah a cenu plnění a MŠMT si nezajistilo dostatek podkladů pro sledování a ověření plnění zakázek."

Předně je třeba připomenout převládající názor, že konsorciu dodavatelů nejspíše vůbec nešlo o Internet do škol, ale o monopolní ovládnutí dodávek IT do celého segmentu státní správy a samosprávy. SIPVZ měla zřejmě být pouze pilotním projektem a zdrojem pro financování přípravy tohoto záměru. Generální dodavatel AutoCont On Line to nepřímo přiznává i na svém webu, kde v části věnované takzvané Radě strategických partnerů uvádí jako svůj dlouhodobý cíl: "Projekt Internet do škol jako metodický vzor a pilot v ICT systémech SIPVZ, st. správy, NNS, aj." Resort školství se zřejmě tvůrcům celého rozsáhlého komplotu zdál pro pilot jako nejsnáze zmanipulovatelný. Dnes je v podobné situaci i resort kultury: další na řadě jsou totiž při zavádění Internetu veřejné knihovny. Ale dosti spekulací, věnujme se raději detailům z kontrolního závěru NKÚ.
Celý text na serveru LUPA 17:26 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog