Jankovy názory

Archiv

19. 03. 2003

Mrtvolky webů SIPVZ

Ministerstvo školství provozuje několik projektů na webu, za jeden zaplatilo dokonce 1,2 milionu korun. Jen za redakční systém pro jeden z těchto webů platilo půl milionu. Účet za tři měsíce webhostingu pak činil 30.000 korun. Každý web hostuje u jiné společnosti, žádný ale neplní svou funkci. Nové vedení MŠMT proti plýtvání na webu nezakročilo, ba co víc, obnovuje projekt e-gram.
Celý článek na serveru LUPA 17:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

06. 03. 2003

Snížení míry přímé vyučovací činnosti učiteli-metodikovi informačních a komunikačních technologi

VÝKLAD K NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 68/1997 SB., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č.153/1999 Sb. a nařízení vlády č. 400/2002 Sb. (podepsán podepsan Ing. Stanislav Karabec, v.r., vrchní ředitel sekce správních činností a rozvoje lidských zdrojů, plný text na stránkách Plzeňského kraje)
Ustanovením § 3 odst. 11 a odst. 12 se stanoví snížení míry přímé vyučovací činnosti učiteli-metodikovi informačních a komunikačních technologií podle počtu žáků ve škole nebo podle počtu žáků připadajících na jednoho metodika informačních a komunikačních technologií.
ICT-koordinátor je označení užívané v terminologiii projektu SIPV, kterému odpovídá v citovaném nařízení vlády funkce učitel-metodik. Zahrnuje v sobě 3 funkce:
a) metodik
b) manažer
c) správce
Funkcí metodika informačních a komunikačních technologií se rozumí činnosti pedagogického pracovníka, který dohlíží na využití ICT po metodické a pedagogické stránce. Metodik pomáhá učitelům při zavádění ICT do výuky, spolupracuje při zajišťování školení základů práce s počítači pro učitele, iniciuje a podporuje využití ICT ve výuce, odpovídá za maximální možné využití ICT učebny pro vzdělávání, s ostatními učiteli mapuje nově vzniklé potřeby, navrhuje strukturu školního informačního systému a další směr rozvoje ICT ve škole. Za učitele-metodika ICT se považuje i pedagogický pracovník, který v případě potřeby provádí běžnou údržbu lokální počítačové sítě (LAN), detekci a specifikaci závad a případné zajištění odborného zásahu. Metodik má sníženou míru přímé vyučovací nebo výchovné činnosti. Metodik bude školen prostřednictvím kurzů, pracovních seminářů a samostudia (ustanovení do funkce však není podmíněno absolvováním školení). Funkce metodika se ustanoví nejpozději v době užívání ICT.
Výkonem funkce učitel-metodik informačních technologií může být pověřen nejen učitel, ale i ředitel a zástupce ředitele, pokud nelze výkon této funkce zajistit jiným způsobem. Snížením počtu hodin nesmí rozsah přímé vyučovací činnosti klesnout na nulu. Důvodem je zachování postavení pedagogického pracovníka se všemi pracovněprávními nároky. Pedagogickým pracovníkem ve smyslu ustanovení § 50 odst. 2 školského zákona je ten, kdo vyučuje a vychovává děti a mládež nebo dospělé ve školách.
09:23 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog