Jankovy názory

Archiv

12. 12. 2002

Měl by stát vůbec budovat nějaký vzdělávací portál? Proč ne?

Při realizaci Státní informační politiky ve vzdělávání se objevila tendence používat některé termíny či slovní spojení k označení něčeho zcela jiného a tento svérázný newspeak nás odvádí od reality.

Začnu poněkud zeširoka a v úvodu si neodpustím citaci několika z kontextu mírně vytržených vět z románu George Orwella 1984, přesněji jeho dodatku Principy newspeaku: 

Newspeak nebyl vytvořen pouze k vyjadřování světonázorových myšlenkových postupů vlastních oddaným stoupencům Angsocu, nýbrž proto, aby znemožnil všechny jiné způsoby myšlení. (...) Avšak funkcí určitých slov newspeaku nebylo ani tak významy formulovat, jako je ničit. (...) Větší přesnost by byla nebezpečná.

Česká levicová vláda si libuje stejně jako její pravostředové (?) předchůdkyně ve zvučných heslech, ne nepodobných těm prvomájovým z let mého dětství. Pochopitelně tuto heslovitost přebírají i soukromé společnosti usilující o státní zakázky a tak se nemůžeme divit, že se Indoš - Internet do škol stal základem ochranné známky společnosti Český Fortel s.r.o. Projekt generálního dodavatele Projektu III SIPVZ - Infrastruktura s názvem Internet do škol pak v posledním roce zcela mediálně potlačil termín Státní informační politika ve vzdělávání a zcela sobecky i schramstnul většinu finančních prostředků plánovaných na realizaci všech projektů SIPVZ ve všech školách. Přitom je infrastruktura dodávaná v rámci projektu Internet do škol dostupná jen polovině českých žáků, studentů či pedagogů a je de facto pouze velmi nedokonalým intranetem s řadou restrikcí a se značně omezeným přístupem k Internetu, kterým se v newspeaku projektu Indoš rozumí jeho redukce více méně pouze na WWW a e-mail, navíc s dnes už ve srovnání se světem, kde se nyní instaluje i do domácností převážně broadband,  směšně působící nedostatečnou 64kbps linkou .

Termín vzdělávací portál je v newspeaku projektu Indoš používán jako synonymum všespasitelného centrálního serveru (Vít Šebor použil slova všeobjímající vzdělávací #superportál#), který měl být podle záměrů MŠMT v první fázi realizace SIPVZ do počátku července spravován obecně prospěšnou společností (další svérázný termín newspeaku), do které mělo MŠMT vložit virtuální prostor školského intranetu, a ve fázi druhé po krachu monopolistických a centralistických plánů této první fáze stal důkazem neschopnosti ministerských úředníků, kteří ho dosud nedokázali spustit. Zde je potřeba připomenout, že generální dodavatel nyní neexistenci vzdělávacího portálu používá jako jeden z argumentů proti dnešnímu vedení MŠMT i jeho sekce SIPVZ, přestože s viníky jeho neexistence, tedy v srpnu odvolanými  úředníky Drahomírem Fránkem a Petrem Kordulem, držel celý předchozí rok basu a nebylo jasné, kde končí generální dodavatel a kde ministerstvo. Portálem se měl zřejmě původně stát v únoru spuštěný Indoš.cz, který měl školám a žákům podle řady slibů nabízet vše, co běžné portály nabízejí. Tento server byl označován za soukromou aktivitu generálního dodavatele Projektu III SIPVZ, který ale nemohl celkem logicky připustit vstup dalších hráčů na pole SIPVZ a snažil se ovládnout i další dva projekty.  

Definice termínu portál přitom určitě není jednoznačná a obecně se branou do Internetu a k jeho službám může stát na straně jedné i jednoduchý odkazník, ale portálem může být i rozsáhlý soubor on-line služeb, či jak praví jedno z četných vysvětlení víceúrovňový technologický systém, který integruje procesy, aplikace a data, a vytváří jedno celistvé prostředí, jež umožňuje společnostem poskytnout jednotný komunikační kanál všem, kdo se chtějí zúčastnit jejich obchodních aktivit.

Pro většinu uživatelů se v minulosti portály ztotožňovaly se stránkami vyhledávacích serverů jako byly Altavista, AOL, Excite, Lycos, Yahoo a další, dnešní nejznámější veřejné portály poskytují další internetové služby - kromě vyhledávání tu nalezneme aktuální zprávy, webové rozhraní pro e-mail, mapy, telefonní seznamy, chat, FAQ, pochopitelně nápadům se meze nekladou. U mnoha portálů je možné si nastavit vlastní konfiguraci obsahu, ale stačí se podívat na www.seznam.czwww.atlas.czwww.centrum.cz nebo www.quick.cz.

 

Psaní výše publikovaného článku o Škole za školou mne navedlo i k této související glose. Nevydávám ji za žádnou ucelenou vizi, jen bych jí rád vyprovokoval pokusnou diskusi na téma vzdělávacích portálů v Česku.

Zatímco stát se ve své informační politice utápí už třetím rokem a místo slibovaného portálu podává jen další důkazy vlastní neschopnosti, soukromý sektor rozpoznal potenciál školství na internetu a v krátké době zareagoval dvěma investičně významnými projekty. Mluvím o Škole za školou a Bráně vědění. Jistě to nebude dlouho trvat, a přibudou další. Tyto dva jsou jen současnými, modelovými příklady.

Možná mne někdo obviní z přihřívání vlastní skromné polívčičky, ale budiž: Současný vývoj mne jen utvrzuje v podezření, zda je vůbec nutné, ba žádoucí, aby stát ze svého rozpočtu financoval jakýsi všeobjímající vzdělávací #superportál#. Pokud se masové projekty zmíněného typu #uživí#, jaký je k tomu vlastně důvod?

Domnívám se, že chápání internetu jako výjimečné věci vyžadující specifický přístup, je zastaralé a neudržitelné. Internet je jen médium jako každé jiné, s jinými přednostmi než třeba papír, ale i zápory. Na to během uplynulých dvou let přišli všichni soukromí vydavatelé. Nevidím pak důvod, proč má stát činit rozdíl mezi výukovými zdroji jen kvůli médiu, které je přenáší # lhostejno zda jde o papír, videokazetu, cédéčko nebo právě internet. Pokud stát nechává na školách, aby si samy vybraly, za jaké učebnice a další pomůcky chtějí utratit své peníze, měl by jim nechat stejnou svobodu rozhodování i v případě on-line zdrojů. (Ostatně, jediná státem dirigovaná akce v příbuzné, softwarové oblasti # pověstný #balíček# # slouží jako dobrý odstrašující příklad.)

Velcí investoři typu Center for Modern Education zatím cílí na individuální uživatele, ale jistě by rádi zareagovali i na poptávku škol, kdyby tyto měly dostatečné prostředky. Není lepší dát školám peníze vyčleněné na státní #superportál#, aby samy podpořily to, co uznají vhodné? Jistě, někdo se spálí, někdo bude ke škodě svých žáků internet ignorovat, pár investorů zkrachuje, ale to jsou přirozené důsledky svobody rozhodování, jejímž výsledkem bude mnohem rozmanitější a patrně i kvalitnější nabídka.

Dovedu si představit, že stát bude formou grantových dotací přímo podporovat ty internetové projekty, které ze své podstaty nemohou fungovat tržně (projekty cílené na minoritní publikum, experimentálního nebo osvětového charakteru apod.) Jeho druhou úlohu vidím ve vybudování opravdu funkčního webu ministerstva školství, který nejen že sem tam vyvěsí tiskovou zprávu, ale bude užitečně informovat rodiče i školy o všem, co je v ministerské kompetenci, bude poskytovat legislativní servis, povede použitelnou databázi škol... A snad ještě může podávat nezávislé a nezávazné hodnocení výukových zdrojů.

Vše ostatní by měl ponechat na vůli škol.

Nebo se mýlím?

10:38 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 12. 2002

Eduard Zeman chce definitivně pohřbít koncepci SIPVZ?!

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP odsouhlasil 20. 11. 2002 pozměňovací návrh Eduarda Zemana o přelití 297 milionů Kč z rozpočtu Projektů I a II SIPVZ do rozpočtu Projektu III, tedy více méně na úhradu dluhu MŠMT u AutoCont On Line

Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy Eduard Zeman pokračuje ve své šílené vizi realizace SIPVZ Generálním dodavatelem ve Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP a díky lobbyingu se mu podařilo v uplynulých dvou týdnech prosadit následující pozměňovací návrh rozpočtu, který již schválil i rozpočtový výbor PSP:

Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění ministryně P. Buzkové, řed. V. Ježka (MF), zpravodajské zprávě posl. W. Bartoše a po rozpravě

I. d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s předloženým návrhem rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy  - kapitola 333 na rok 2003 s těmito změnami:

1. program 333 730 zvýšit o částku 297,079 mil. Kč přesunem z jiných programů takto:

- program 333 712 snížit o částku 105 mil. Kč a tuto převést do programu 333 730
- program 333 714 snížit o částku 79,369 mil. Kč a tuto převést do programu 333 730
- program 333 723 snížit o částku 112,71 mil. Kč a tuto převést do programu 333 730

 

Podle Waltra Bartoše, předsedy Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PSP, bylo usnesení schváleno většinou výboru zřejmě z důvodu snahy pomoci ministryni Buzkové při řešení dluhu. Walter Bartoš se ale domnívá, že jde o problematické rozhodnutí, které ohrozí vznik vzdělávacího portálu i vzdělávání učitelů. Tiskový odbor MŠMT nebyl schopen v pátek a ani v pondělí se k problému vyjádřit, vrchní ředitel sekce SIPVZ Ing.  Svoboda nebyl v pondělí přítomen.

Co to znamená pro rozpočet SIPVZ a jeho jednotlivých projektů pro rok 2003: 

Zde si musíme připomenout, že Projekt I - Informační gramotnost již "přišel" o 300 milionů z rozpočtu roku 2001 a v letošním roce o dalších 70 milionů na školení P a o dalších 163 milionů na školení "speciální kvalifikace" (tato školení se dosud nekonají a ani an mě nejsou prostředky). Loňské peníze se zčásti vrátily bez náhrady do státního rozpočtu a zbytek ve výši 800 milionů, převedený do letošní rozpočtové rezervy, utratil Eduard Zeman za na jaře zvýšené mzdy. Nedávno přidaných 420 milionů spolykal Indoš, na zvyšování kvalifikace učitelů si už o vrácení zneužitých prostředků nové vedení MŠMT netrouflo bojovat.

Projekt II - Vzdělávací SW a informační zdroje stejně jako Projekt I "přišel" dosud o 33 miliony na vzdělávací portál (o polovinu vloni i letos), dále o 179 milionů na podporu pilotních projektů (82 milionů vloni a 97 milionů letos) a o 118 milionů na informační zdroje (44 milionů vloni a 74 milionů letos).  

Projekt III spotřeboval všechny "ušetřené" prostředky na Projektech I a II, přesně podle scénáře lednového prvního dodatku smlouvy mezi Generálním dodavatelem AutoCont On Line a Český Telecom, kterým se zavádí populární aktivační poplatek za připojení klientského počítače ve výši 48 tisíc Kč. 

Eduard Zeman (a s ním i školský i rozpočtový výbor PSP) tedy nechce mít na školách pro ICT kvalifikované pedagogy, nechce podporovat pilotní projekty a tedy především ty schopné a angažující se, ale především chce uspokojit soukromý subjekt, který stát a školství bezskrupulózně odírá na základě právě Eduardem Zemanem uzavřených a podle rozpočtu pro rok 2002 nesplnitelných smluv.   

O pozměňovacím návrhu se bude v PSP hlasovat 11. prosince 2002 a zřejmě by bylo dobré připomenout poslancům na všech úrovních, o co se tady hraje. Nepochopitelná je ovšem pasivita ministryně Petry Buzkové při jednání parlamentního výboru i celého MŠMT, které k věci stále mlčí.

10:06 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog