Jankovy názory

Archiv

26. 09. 2002

SIPVZ: manuály Z od EIITE konečně v koši

MŠMT se postavilo kritice čelem a přestože EIITE dodalo počátkem září 2002 novou verzi manuálů pro školení pedagogů, nejnovější verze manuálů z 23. září 2002 pochází od Pavla Roubala a Computer Press. MŠMT ale nadále šíří jiné zmetky...

Mnohačetná kritika aktualizované druhé verze Manuálu ke školení úrovně Z z počátku září 2002, která vzbudila i ohlas v komentářích k předchozímu článku SIPVZ- proč jsou v manuálech školení Z nesmysly?! přinesla své ovoce a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy začalo rychle a tvrdě jednat. Zveřejněním nejnovější verze manuálů z 20. září, které pocházejí od Pavla Roubala a vydavatelství Computer Press a jsou nyní dostupné i na webu.  Dopis nového vrchního ředitele sekce SIPVZ MŠMT Ing. Zdeňka Svobody školícím střediskům je vůči EIITE nemilosrdný:

Cílem poskytovaných školení je zajistit účastníkům školení základní znalost dovedností potřebnou pro samostatné a tvořivé užívání počítačů a internetu.

Dosud dodávané materiály od společnosti EIITE však tento cíl zcela opomíjely. Kvalita jejich manuálu i souboru testů se setkala s oprávněnou kritikou nejen pedagogické veřejnosti.

Protože dopad nekvalitních materiálů se projeví na celé přípravě školení a úrovni velkého množství pedagogů rozhodl jsem se k následujícím krokům.

  1. Stávající Manuál školení úrovně Z dodaných spol. EIITE již nadále nepoužívejte ani dále nešiřte;
  2. Od pondělí 23. 9. 2002 je na adrese Manual_SIPVZ_Z.pdf k volnému použití nově zajištěný manuál jiných autorů (nutno uložit soubor nejdříve na pevný disk). Tento manuál však není jistě jediným kvalitním textem dostupným na našem trhu. Soubor doporučených materiálů bude postupně zveřejňován na stejných stránkách www.msmt.cz;
  3. Od pondělí 23. 9. 2002 jsou zcela upraveny otázky a odpovědi závěrečných testů, které budou postupně doplňovány a obnovovány;
    Pro lepší orientaci lektorů, kam zaměřit své úsilí při přípravě pedagogů úrovně Z je vydána Specifikace profilu přípravy učitelů úrovně Z  
  4. a postupně budou na webu zveřejňovány Modely scénáře výuky úrovně Z. První z nich je opět pro lektory dostupný od pondělí 23. 9. 2002: Specifikace znalostí úrovně Z přípravy pedagogů v rámci SIPVZ;

 Manuály od EIITE v první červnové i druhé zářijové verzi jsou obyčejný zmetek, nyní je otázkou, zda MŠMT zbytečně vynaložené náklady získá zpětod EIITE či od svých pracovníků, kteří se na tomto evidentním pochybení podíleli. Stejně tak je otázkou, zda se někteří pracovníci EIITE nedopustili trestného činu: "nezávislý" recenzent Ing. Fikáček, nyní pracovník EIITE, podílející se na zakázce pro MŠMT, údajně pro EIITE pracoval již v minulosti. Stejně tak bude jistě zajímavé sledovat reakci dalších státních institucí, které služeb EIITE využívají.

Vůči nejnovějším materiálům od Pavla Roubala a vydavatelství Computer Press lze pochopitelně vznést rovněž řadu výhrad, například i v nich chybí tolik potřebný terminologický slovníček a nepochopitelně rovněž rejstřík. Na podrobný rozbor jsme ale zatím neměli dostatek času, uveďme jen, že text a obrázky jsou zkompilovány s pomocí pěti Roubalových publikací vydaných v nakladatelství Computer Press.

Do Projektu I se ale zapojil i Generální auditor Projektu III SIPVZ a na svých stránkách nabízí ISŠU - Informační systém školení učitelů, tedy aplikaci pro evidenci a testování znalostí účastníků školení Z. Na serveru MŠMZ můžeme nalézt Dokumentaci k programu SU Test i Manuál k Informačnímu systému školení učitelů. Opomineme-li, že oba materiály jsou na webu MŠMT nezkomprimované v proprietárním formátu MS Office DOC (jde o 1,7 MB, na to si už nad začínáme po letech zvykat?!), obsah je opět zoufale neprofesionální. Terminologie prvního dokumentu neodpovídá terminologii školených MS Windows 98/2000 a nalezneme tu i perly jako Seznam uchazečů překopírujte přes clickboard do souboru Users.txt v adresáři aplikace. Autoři aplikace zřejmě neumějí programovat a ani psát manuály.

Druhý dokument Manuál k Informačnímu systému školení učitelů odhaluje totální profesionální neschopnost autora Ing. Fikáčka z EIITE: vytvořit manuál s devětadvaceti stránkami a jednatřiceti obrázky ("sejmutá" okna aplikace s textovým obsahem) s pouhými 19169 znaky užitečného textu o velikosti 1537 kB dokáže za 2000 Kč za hodinu málokdo. Fikáček totiž například okna snímá výhradně ve formátu JPG... Terminologie je opět nekompatibilní s MS Windows 98/2000, například okna aplikace jsou nazývána obrazovkami, místo klepání na tlačítka se ťuká, místo termínu složka se používá adresář a předpokládaní uživatelé jistě pochopí, co je combo... Neodpustím si citaci následujícího odstavce:

Tento nový testovací software umožňuje i export výsledků testů do ISŠU po Internetu. V obou případech (stažení otázek, odeslání výsledků) se vše neděje v reálném čase, ale dávkově. Tj., otázky je vhodné si stáhnout nějaký ten den před testováním a výsledky exportovat do ISŠU je možné i o něco později a neodesílají se ihned po ukončení testu. Tím se autor programu vyhnul potížím, které by mohly být způsobeny tím, že v danou chvíli nebude fungovat připojení na Internet. Je ale určitě dobré výsledky testu odeslat co nejdříve a při stahování otázek si zase udělat pár dní rezervu a stahovat je dopředu. Co když pak internetové spojení nebude fungovat.

Zdá se, že se ani spolupráce Generálního auditora a EIITE nevyvedla. Bohužel to vypovídá nejen o jejich úrovni a přístupu k významnému zákazníkovi ze státní sféry, ale o tomto zákazníkovi samotném. 

Okno SUtest 10:34 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

25. 09. 2002

SIPVZ na rozcestí?

S příchodem nové ministryně Petry Buzkové na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky byly v táboře kritiků dosavadního průběhu realizace Státní informační politiky ve vzdělávání spojovány určité naděje na změnu. Ovšem její realizace je evidentně na rozcestí. Školy tedy budou nadále doplácet na dosavadní špatnou práci.

Určitou předzvěstí změn byla chvatná předvolební snaha vedení sekce SIPVZ MŠMT v čele s Ing. Drahomírem Fránkem o komunikaci s pedagogickou veřejností, která vyvrcholila v poněkud nešťastně svolaném neveřejném pracovním semináři v Telči v posledním červnovém týdnu, kdy po řadě odmítnutí ze strany pozvaných za pedagogickou obec diskutovalo s přesilovkou zástupců MŠMT, ACOL a Českého Telecomu (tedy generálního dodavatele Projektu III SIPVZ - Infrastruktura, dále jen GD) jen několik pedagogů z "červených" škol (bylo jich tuším šest nebo sedm), kteří ale připravili fundované a kvalifikované návrhy, jak v projektu pokračovat dál. MŠMT na seminář nepřivezlo návrh žádný a za ACOL improvizoval především Ing. Jaromír Horák, který prezentoval výsledky z jednání Rady školských expertů, tedy poradního orgánu ACOL, složeného převážně ze zástupců "zelených" škol. Výsledek telčského semináře byl jednoduchý: pokud MŠMT přidá generálnímu dodavateli peníze, "červené" školy dostanou možná i něco jiného než školy "zelené".

Paralelně se MŠMT pokoušelo v červnu a na počátku července dosáhnout vládního souhlasu se zřízením takzvané obecně prospěšné společnosti (dále jen OPS), do které mělo vložit "virtuální prostor školského intranetu", partnery měly být dvě severomoravské university, opavská a ostravská, z nichž je přinejmenším první s konsorciem dodavatelských firem kolem GD personálně propojená. Na počátku července následovala iniciativa Ing. Jaromíra Horáka, který reagoval na kritiku z různých stran, ale zřejmě nejvíce z mediálně vděčné akce Balbínovy poetické strany, která zveřejnila řadu do té doby utajovaných materiálů.9. července pak televize NOVA v pořadu Na vlastní oči zaútočila na ACOL a následovala výměna otevřených dopisů mezi šéfredaktorem pořadu Radkem Johnem a ředitelem ACOL Vlastimilem Palatou. Koncem července na základě diskuse na České škole svolal Ing. Horák dvě veřejné diskuse k SIPVZ pro "veřejnost" a pro "novináře" do budovy ACOL, ale opět šlo jen o podivný a především marný "pojmenovací" taneček (viz článek Jaká byla diskuse s ACOLem? a jeho pokračování, případně i Jaká byla diskuse novinářů s ACOLem?).
Celý text na serveru LUPA 17:29 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

16. 09. 2002

Proč nebudou mít některé školy Internet?

Stanovisko ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k nabídce dodávky satelitního připojení k Internetu, předložené společností Český Mobil, je v podstatě negativní. Navíc jsou již nyní většinou malotřídní školy připojené a o použití pro veřejné knihovny v gesci ministerstva kultury se raději nemluví. Celý text na serveru LUPA 09:19 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 09. 2002

Nové lži exministra školství Eduarda Zemana: jak dlouho ještě?!

Exministr, čerstvě zvolený poslanec a člen školského výboru PSP, v Hospodářských novinách komentuje aktuální vývoj na ministerstvu školství v cause SIPVZ, bohužel se ale ukazuje jeho přetrvávající nekompetence

Středeční Hospodářské noviny a server iHNed.cz přinesly tři materiály o výsledku resortní kontroly Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy v sekci SIPVZ MŠMT, která odhalila nedostatky ve uzavřených smlouvách, chyby v účetnictví i špatné hospodaření se státními penězi. První článek Školství mrhalo prostředky na internet informuje o odstoupení MŠMT od smluv se společností GoodCom Jiřího Chvojky a bývalých poslanců Ivana Maška (ČNR a PSP ČR), Jaromíra Piskoře (FS ČSR) a Jiřího Fiedora (ČNR), a se společností Vydavatelství Dům majitele Petera Kousala, který vydal reklamní "předvolební kuchařku" exministra Petra Lachnita, pro jehož Ministerstvo místního rozvoje připravoval řadu akcí (vydavatelství vydává i magazín Dům Byt Zahrada - Hobby). Druhý článek Reklama stala ministerstvo miliony popisuje podrobnosti o tom, jak "...na práci, kterou obvykle dělá tiskový odbor, si najalo několik společností, které měly styk s médii i školami na starosti. Ministerstvu navíc chybí doklady: U mnoha smluv se neví, kolik práce dotyčné firmy odvedly, a někdy dokonce, zda ji vůbec udělaly." Třetí částí je rozhovor s exministrem Eduardem Zemanem pod titulem Detaily se nikdy uhlídat nedají, kde Eduard Zeman, stále poslanec a člen školského výboru PSP,  v duchu své ministerské tradice vysloveně mlží či dokonce lže téměř v každé odpovědi. Jako příklad si uveďme následující otázku a odpověď:

Otázka HN: Paní ministryně se rozhodla vypovědět některé smlouvy - třeba se společností GoodCom, která dělala propagaci - podle Buzkové jde o práci tiskového odboru.

Odpověď: Na ministerstvu ale žádný tiskový odbor nebyl.

Otázka HN: Proč jste si ho nezřídil? Přece by stát vyšlo laciněji platit pár svých lidí než uzavírat exkluzivní smlouvy s externími společnostmi.

Odpověď: Jistě by bylo lacinější mít tam své lidi. Ale problém je, že na ministerstvu jsou limity pro počet pracovníků. Bylo potřeba zřídit odbor pro národnostní menšiny, pro Evropskou unii... Všechno jsem to musel řešit z těch lidí, které jsem tam měl. Tiskový odbor? Nechci říct, že byl na konci seznamu, ale byly důležitější věci.

Pohlédneme-li však do Organizačního řádu MŠMT (pozor, jde o dokument formátu DOC o velikosti 505 kB!!!), je ve skupině Kabinetu ministra Odbor pro styk s veřejností (K 2), který kromě jiného zabezpečuje (cituji):

3. Poskytování informací sdělovacím prostředkům a veřejnosti o dění v resortu, o úkolech a cílech státní školské politiky i o záměrech a činnosti ministerstva.

Tedy jinými slovy funguje jako tiskový odbor. A tento odbor pro styk s veřejností fungoval, protože jsem s ním dlouhé měsíce komunikoval. A pokud se nemýlím, jeho ředitelkou byla Vladimíra Al-Malikiová, která nyní hodlá kandidovat za ČSSD v komunálních volbách. Má exministr potřebu hrát si se slovíčky?

Největší nehorázností je ale následující odpověď:

Otázka HN: Informaci o tom, že paní ministryně odvolala pro nesrovnalosti ve smlouvách šéfa projektu Drahomíra Fránka, kterého jste si přivedl, ale jistě máte.

Odpověď: To je její věc. Já jsem pana Fránka zaměstnal poté, co jsem musel propustit celkem tři týmy, které to dělaly. Říkal jsem: chci schopného úředníka, ne dalšího amatéra. A tak mi byl doporučen pan Fránek, který byl před tím ředitel odboru na Ministerstvu financí a měl zkušenosti.

Pan ministr totiž zcela zapomněl na to, že jeden z "propuštěných" týmů řídil Ing. Jaromír Horák, který dnes dokončuje realizaci dodávky jako vedoucí projektu na straně generálního dodavatele Projektu III SIPVZ - Infrastruktura v objemu 4,4 miliardy Kč. Skutečně výsostný "amatér"! Dalším "amatérem", který řídil "propuštěný" tým, je nynější vrchní ředitel sekce SIPVZ MŠMT Ing. Zdeněk Svoboda, který pod vedením exministra Zemana vedl jako ředitel Dům zahraničních služeb MŠMT. Třetím "amatérem" byl RNDr. Stanislav Zelenda, pracovník katedry didaktiky fyziky MFF UK. Exministru Zemanovi ani nevadilo, že smlouvy se všemi "amatéry" podepisoval on sám, a že řízení tak složitého a rozsáhlého projektu mělo podle vládního usnesení zajišťovat Koordinační centrum SIPVZ, které mělo být především orgánem odborným. Toto Koordinační centrum SIPVZ bývalý vrchní ředitel Fránek de facto zlikvidoval, ale de jure ho nikdy nikdo oficiálně nezrušil a jeho plánované finanční prostředky v objemu 15 milionů Kč ročně rozděloval odbor po 2 milionech Kč bez výběrových řízení na všechny strany bez jasných kritérií (a nejspíš i bez kontroly ze strany příslušného náměstka PaedDr. Mullnera). Skutečně "profesionální práce" člověka, který na ministerstvu financí vedl odbor spotřebních daní, proslavený například aférou s LTO.

Eduard Zeman má s poskytováním zkreslených či nepravdivých informací o SIPVZ zkušenosti: například před čtrnácti měsíci exceloval při interpelaci ve věci SIPVZ na  37. schůzi PSP, jeho výroky a jejich rozbor naleznete v článku Počítače do škol: lhal ministr Zeman v PSP?!. Jistě se dočkáme dalšího pokračování, causa nekončí, ale teprve začíná!

10:44 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog