Jankovy názory

Archiv

19. 07. 2002

Indoš: CEntrum REgistrace Software (CERES)

Otázky o registraci software pro školy pro použití v infrastruktuře dodávané v rámci realizace Projektu III SIPVZ pro Evu Lipovskou, vedoucí CEntra REgistrace Software (CERES)

1. Koncem května mi v interview pan Chvojka podal informaci, že (cituji): "v tuto chvíli je v registračním řízení více než 800 CD (od Terasoftu, Grada, LangMaster, aplikace prodávané firmou Pachner a další)" s příslibem zveřejnění seznamu všech registrovaných aplikací do začátku prázdnin. 1. července vzniklo CEntrum REgistrace Software (CERES), v jakém stavu jsou registrační práce? Máme tomu rozumět tak, že měsíc registrační práce neprobíhaly? Jaká je "úspěšnost" aplikací v registračním procesu?

Smlouva s Ministerstvem školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (MŠMT) a společností AutoCont On Line (ACOL) o zřízení Centra registrace software (CERES) byla podepsána na začátku července. V červnu se tvořily metodiky posuzování software, tak aby splňovaly veškerá kriteria, normy a především nároky na software. Sestavovala se laboratoř, vytvářely se manuály, metodiky, vybírali se ti nejkvalitnější profesionální testeři a v současné době MŠMT připravuje seznam vzdělávacího software, který předá k registraci.

2. Kdy bude zveřejněn první seznam již registrovaného software? Kdy bude dokončena registrace všech osmi set v květnu ohlášených aplikací? Kdy bude zveřejněn seznam aplikací v registračním řízení?

Jedná se o seznam, ze kterého MŠMT vybere vhodný software a tento seznam bude průběžně rozšiřován podle toho, jak budou registrace probíhat. Do poloviny srpna registrujeme software zadaný pouze MŠMT, od poloviny srpna budeme registrovat software dodaný od komerčních subjektů. Zveřejňovat budeme jen seznam již registrovaného software a první seznam bude zveřejněn během prázdnin.

3. Jakým způsobem byl připraven seznam aplikací k registraci? Kdo se na jeho tvorbě podílel? Jak byl využit průzkum škol, který provedl GD?

Ministerstvo při výběru posuzuje metodickou a obsahovou stránku software, a to za pomoci sestavených expertních orgánů s cílem registrovat pouze základní výukový a vzdělávací software. ACOL software k registraci nevybírá, pouze testuje kompatibilitu software s IKI tak, aby byly dodrženy všechny závazky vyplývající ze smlouvy mezi Generálním dodavatelem Projektu III - Infrastruktura, uskupením AutoCont On Line - ČESKÝ TELECOM a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

4. Jaká je cena účtovaná za registraci aplikací MŠMT? Je kalkulována jako paušální nebo se kalkuluje individuálně?

Cena je kalkulována za každý otestovaný software.

5. Jakým způsobem budou registrovány nové verze aplikací, případně "záplaty"?

Bude se vždy jednat o novou registraci software pro IKI.

6. Kolik pracovníků má CERES? Jde o pracovníky na plný úvazek v zaměstnaneckém poměru nebo o smluvní pracovníky?

Po organizační stránce fungují na poloviční úvazek pro CERES dva pracovníci, kteří jsou zaměstnanci ACOL. Na plný úvazek pracují tři testeři software.

7. Jaký je primární ohlas výrobců software na zřízení CERES?

Výrobci nám jejich zájem o registraci software potvrzují denními žádostmi formou e-mailu nebo telefonicky a zájem mají.
10:12 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog