Jankovy názory

Archiv

27. 06. 2002

Seminář v Telči očima zaujatého novináře

Přestože jsem to měl asi ze všech účastníků nejblíže, díky objížďce v Telči jsem měl zpoždění, takže jsem nechal auto přesně ve dvě na parkingu u benzínky Paramo a šel ke školícímu středisku MŠMT v bývalé jezuitské koleji pěšky. Když jsem šel kolem hospodské zahrádky u brány u telčského zámku, sedělo tam osazenstvo AutoCont OnLine v čele s Jaroslavem Horákem, vedoucím projektů SIPVZ, a popíjelo pívko. Napadlo mne, že se seminář nekoná. Za pár minut jsem dorazil k budově školícího střediska MŠMT, před kterou zrovna Ing. Jaroslav Blažkovec, ředitel Projektu III SIPVZ z MŠMT, informoval na parkovišti další účastníky o tom, že se na semináři zatím nic neděje. V budově jsem u vchodu narazil na Ing. Leoše Botka, ředitele Projektu I SIPVZ z SIPVZ  a sekretářku sekce SIPVZ, kteří mne nasměrovali do zasedací místnosti, kde už pozvaní pedagogové a zástupci zřizovatele z Prahy 11 diskutovali: zahájili seminář svolaný MŠMT sami vzájemným představením. To už bylo zhruba čtvrt hodiny po oficiálním termínu zahájení semináře. 

Protože jsem nikoho z diskutujících účastníků osobně neznal, sedl jsem si k nim a poslouchal a po jejich představení jsem se představil také. Protože jsem od účastníků, kteří účast odmítli, dostal předem řadu diskusních příspěvků a tak jsem si přiřadil jména autorů ke "tvářím", na stolech byly ještě k dispozici kompletní vládou schválené Plány I. a II. etapy realizace SIPVZ. První výtky se týkaly nedodržení termínu semináře a pochopitelně i nerozesláním materiálů pořadateli předem: nikdo ze zúčastněných nedostal všechny materiály od zástupce pořadatele Marka Blaha, ale jen vzájemným rozesíláním per partes. MŠMT a ani GD žádný materiál nerozeslali, ba dokonce doslova zatajili, že Rada školních expertů (RŠE) již návrhy projednávala na svém jednání 12. června 2002. Vzhledem k několikatýdennímu prodlení při zveřejňováním zápisů z jednání RŠE na serveru ACOL jsem tuto skutečnost zjistil "oficiálně" až dnes, neoficiálně pak včera po posledním jednání RŠE v tomto školním roce.

Zachoval jsem se jako "práskač" a už poněkud nespokojeným a netrpělivým účastníkům semináře oznámil, že účastníci semináře za ACOL popíjejí na hospodské zahrádce a k příchodu se evidentně nemají. Pánové Blažkovec a Botka i sekretářka jen omlouvali Ing. Drahomíra Fránka, vrchního ředitele sekce SIPVZ MŠMT, a další pracovníky MŠMT s tím, že jsou již na cestě a dorazí za chvíli. Účastníci nejprve konstatovali, že na semináři nejsou jako zástupci žádné profesní či jiné zájmové organizace nebo skupiny, ale jen sami za sebe, jedinou výjimkou byl zástupce městské části Praha 11 (kroutil nad dosavadním průběhem nevěřícně hlavou), který vlastně zastupoval zřizovatele deseti škol, které, jak možná víte, jsou propojeny optickou metropolitní sítí společnosti PragoNet. Někteří účastníci upozornili na to, že se o své účasti na semináři dozvěděli až na poslední chvíli a nejsou ani v "obraze". Na výtky, že účastníci materiály k semináři předem neobdrželi, reagovala sekretářka sekce SIPVZ výmluvou, že za to může Informační centrum SIPVZ, musel jsem ji ale upozornit na to, že toto centrum řídí Ing. Fránek. Padl zajímavý názor, že na tomto semináři by ani neměli být zástupci ACOL, protože MŠMT by se mělo se školami a zřizovateli "červených" škol dohodnout na požadavcích jako zákazníci a tyto požadavky by měl GD splnit. Logicky tedy vznikl návrh na zahájení semináře bez dosud nepřítomných. Tento návrh u přítomných zástupců MŠMT neprošel a bylo tedy dohodnut přesun termínu zahájení na třetí hodinu.

Těsně před třetí hodinou dorazili zástupci ACOL i Ing. Fránek, Ing. Petr Kordule, ředitel Projektu II SIPVZ, Ing. Vladimír Lev, ředitel odboru financování SIPVZ, ale také Marek Blaho ze společnosti GoodCom a Jiří Chvojka z téže společnosti, který se účastnil za Informační centrum SIPVZ, které zřídila sekce SIPVZ MŠMT a je řízené jejím ředitelem. MŠMT, ACOL a Český Telecom tedy měli jasnou přesilovku v poměru zhruba 15:10. Marek Blaho teprve teď rozdával slíbené předem odeslané materiály od diskutujících: materiál od šéfredaktora tohoto serveru Martina Grombiříka byl vytištěn nečitelně, zřejmě díky jeho kódování (Martin do Telče nejel, bližší vysvětlení naleznete v článku Co se kuje v Telči?). Když jsem na to Marka Blaho upozornil, odvětil suverénně, že to bylo v HTML a nešlo to správně vytisknout. Kvalita servisní organizace semináře se tedy ukázalo v celé nahotě... Poté se slova ujal Jiří Chvojka a zahájil seminář omluvou, že vzhledem k tomu, že věděli o zpoždění pracovníků MŠMT, šli na oběd. Poté Ing. Fránek uvedl, že jde o jednání GD na jedné straně a pedagogů na straně druhé a mě jako novináře z jednání vykázal.

Ing. Fránek, Ing. Petr Kordule a Ing. Vladimír Lev se v Telči dlouho nezdrželi, již zhruba ve tři čtvrtě na sedm ze semináře odjeli, v sedm hodin večer pak seminář pokračoval panelovou diskusí, Jiří Chvojka začátek opět zameškal na hospodské zahrádce u brány. V úterý pak pokračovala panelová diskuse k jednotlivým prezentacím a tématům. Výsledný materiál byl nejdříve zveřejněn na serveru Anti-Indoš již v úterý dopoledne, na České škole se objevil až ve čtvrtek ráno, na serveru Indoš byla jen informace o průběhu od Radka Zemana.

11:00 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

21. 06. 2002

Obluda pro web MŠMT

Před čtyřmi lety jsem v žertu zavedl Murphyho koeficient efektivnosti HTML, který vznikne jako podíl velikosti souboru HTML s užitečnou velikostí textu v bytech: web MŠMT nabízí soubory ve formátech PDF a MS Office a aktuální rekord je 10639,6875! 

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl už mnohokrát oprávněně kritizován za zveřejňování dokumentů jen v proprietárních formátech MS Office, které jsou v řadě případů mnohonásobně větší než je nutné. Web MŠMT ignoruje možnost nabídky alternativních verzí ve vhodnějších formátech HTML (jsme přeci na webu!!!), RTF, TXT, CSF či PDF, nabízena není ke stažení a off-line čtení ani zkomprimované verze. Na dotazy po důvodu stávajícího neuspokojivého stavu nám již před dvěma měsíci odpověděl Jiří Nezval, který nám velmi ochotně vyšel vstříc při individuální dodávce potřebných dat (šlo o věstník MŠMT) v komprimované podobě pro další zpracování, takto: "V brzké budoucnosti přejdeme na nový redakční systém a řada věcí se změní k lepšímu. Pochybuji však, ze věstnik ve formátu DOC v rozsahu stovek kB a více, je vhodné konvertovat do HTML. Komprimovat by to ovšem kazdopádně šlo." Na otázku na upřesnění termínu spuštění nové verze webu MŠMT pak odpověděl: "Přesné datum nevím. Jsem přesvědčen, že to bude již v nejbližších týdnech." Zde si dovolím připomenout, že prototyp nového redakčního systému MŠMT byl veřejně testován již na podzim loňského roku na adrese msmt.cpress.cz.

Když jsem před více než čtyřmi lety v článku Murphy: Neoptimalizuj!? v žertu zavedl Murphyho koeficient efektivnosti HTML, který vznikne podílem velikosti souboru HTML se skutečnou velikostí obsaženého textu v bytech (později rozšířený na obecnější koeficient efektivnosti dokumentu), netušil jsem jakých hodnot mohou dokumenty dostupné na Internetu dosáhnout. Na WWW stránkách MŠMT v sekci SIPVZ je stále přes upozornění dokument označený odkazem Ohlasy medií (04.-10.06.) na projekt SIPVZ! od Bohuslava Chalupy z MŠMT, který místo podle názvu očekávaného přehledu ohlasů v tisku (jde totiž o 665 kB velký dokument formátu DOC) obsahuje jen jeden graf s užitečnou informací, že ohlas médií na realizaci projektu SIPVZ byl z 38% pozitivní, 22% negativní a z 40% neutrální (náš snímek obrazovky ve formátu GIF má velikost jen 36 kB) :

Klepnutím možno zvětšit

Redakční Obluda tedy právem putuje tvůrcům webu MŠMT, kteří trpělivým občanům připojeným vytáčenou linkou po zhruba dvou minutách stahování souboru nabídnou takto validní informaci o své práci. Murphyho koeficient efektivnosti je v tomto případě rekordních 10639,6875 (jeden extrémický murpholog dokonce došel k výsledku 113493,33)! Připomínám, že MŠMT má již jednu Obludu ve svých sbírkách od února minulého roku, tenkrát ji získal Vadim Petrov, manažer pro komunikaci SIPVZ.

10:47 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

12. 06. 2002

Indoš: zákaz videokonferencí?!

Intranet budovaný v rámci Projektu III SIPVZ je kritizován ze všech stran: dnes se ale vyloupl zásadní problém, který kvalitu realizace doslova "shazuje". Podle vyjádření zástupců ACOL na RŠE nebudou možné pořádat videokonference mezi školami!

Při volbě řešení připojení škol se zvolila varianta intranetu, který je v jednom bodě připojen k Internetu: zde zřejmě zvítězila především snaha o vyšší bezpečnost celého systému a bohužel si nikdo z tvůrců neuvědomil možné dopady. Aktuální kritika se pozastavuje na možností filtrace dat z Internetu (použitý firewall například umožňuje i kontrolu klíčových slov v propouštěných paketech), na možností evidence veškerých činností jednotlivých uživatelů, žáků i pedagogů, varování jsme slyšeli i před komercionalizací celého systému, ve kterém bude v cílové podobě pracovat 1,8 milionů uživatelů, převážně v marketingově zajímavé skupině teenagerů.

Mezi prezentované výhody intranetu byla ale kromě jiného zahrnuta i lepší možnost propojení škol uvnitř systému. Jako šok ale proto působí zápis z jednání Rady školských expertů (RŠE) ze dne 29. května 2002, kde odborníci generálního dodavatele reagují na připomínky jedné členky RŠE:

Pripominka clenky RSE: Net meeting - funguje snad úplně náhodně

Odpoved.: chybu je potřeba upřesnit, nicméně pár obecných informací:

stavájící architektura projektu neumožňuje komunikaci pomocí netmeetingu mezi školami, pouze mezi jednotlivými žáky konkrétní školy. Zprovoznění této funkcionality - netmeeting komunikace mezi školami je v zásadě možné, nicméně představuje značnou změnu routovací architektury, jak ve všech jednotlivých školách, tak školním intranetu a bylo by také doprovázeno také snížením bezpečnostních opatření každé školy, případně i změnou technického managementu škol. Zatím se o tom neuvažuje.

Použité řešení je pro školy naprosto nepřijatelné, protože právě meziškolní komunikace patří k moderním výukovým metodám. Na nemožnost pořádání videokonferencí vně intranet, dnes už běžně pořádaných i se školami v jiných státech, poukazovali odborníci již vloni. Realizace školského intranetu však přinesla ještě větší omezení. Zde je jasné, že generální dodavatel naprosto opominul prostudování veřejně dostupných materiálů o využití ICT ve školní praxi, a školský intranet navrhoval bohužel mechanicky bez spolupráce se skutečnými experty na školskou problematiku. Selhalo pochopitelně i MŠMT a jeho dnes už jediný "expert" Jakub Reinish ze společnosti Answer: likvidace Koordinačního centra SIPVZ ambiciózními úředníky sekce SIPVZ MŠMT tak nese první trpké ovoce. A to jsme teprve na začátku...

10:18 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

11. 06. 2002

Kolik stojí Indoš?!

Balbínova poetická strana včera zveřejnila řadu dosud utajovaných materiálů z MŠMT o realizaci SIPVZ, zde jsou cenová ujednání o dodávkách PC do škol:

Cena (úplata) vyplývající z plnění GD uvedené v článku III odst. 2 První dílčí smlouvy o realizaci veřejné zakázky je rozdělena do následujících fakturovaných titulů:

> Cena za služby související se sběrem a zpracováním informací o Školských zařízeních

Cena bude fakturována jednorázově v souladu s či. VI. výše uvedené smlouvy. Cena je stanovena ve výši 142.857.142,90 Kč bez DPH, tj. 150.000.000,- Kč s DPH.

> Cena za dodávku LAN (pasivních portů)

Cena bude fakturována jednorázově v souladu s či. VI. výše uvedené smlouvy. Cena zajeden pasivní port je stanovena ve výši 8.590,- Kč bez DPH, tj. 9.019,50 Kč s DPH.

> Cena za aktivaci Komplexní služby ICT na jednom SKP

Cena bude fakturována jednorázově v souladu s či. VI. výše uvedené smlouvy. Cena je stanovena ve výši 45.900,- Kč bez DPH, tj. 48.195,- Kč s DPH za aktivace služeb S4, S5, S8, S9, SlOaSll na jednom SKP.

> Cena za dodávku Komplexních služeb ICT pro učitele a žáky

Cena bude fakturována měsíčně v souladu s či. VI. výše uvedené smlouvy. Cena je stanovena ve výši 2.670,- Kč bez DPH, cena s DPH, tj. 3005,80 Kč s DPH za Komplexní služby ICT na SKP/měsíc.

Cena se skládá z:

Služba S4, S5, S8, S9, S l O, SI l
340,- Kč bez DPH, tj.357,- Kč s DPH (5%)

 Služba SI, S2, S3, S6, S7
1.190,- Kč bez DPH, tj. 1.451,80 Kč s DPH (22%)

 Služba S12.S13
l. 140,- Kč bez DPH, tj. l. 197,- Kč s DPH (5%)

Popis Služeb SI až S 13 je uveden v Příloze č.3.

Na důkaz toho, že smluvní strany porozuměly obsahu tohoto dodatku a že tento dodatek přesně a srozumitelně vyjadřuje jejich svobodnou vůli a že nebyl podepsán v tísni či za jinak nevýhodných podmínek, připojily smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy:

Tento dodatek č. l k první dílčí smlouvě o realizaci veřejné zakázky nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami. Tento dodatek č. l nabude účinnosti pouze tehdy, pokud nejpozději do 10.1.2002 ČR-MŠMT doručí GD písemné oznámení o tom, že souhlasí s nabytím účinnosti tohoto dodatku jako celku.

Česká republika - Ministerstvo mládeže a tělovýchovy, Mgr. Eduard Zeman, ministr

ČESKÝ TELECOM, a. s., Ing. JijjíŠmahel, v plné moci

AutoCont On Line, a. s., Vlastimil Pajata v plné mocí

10:28 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

04. 06. 2002

Proč se MŠMT a ACOL bojí diskuse?

Projektu SIPVZ se už dlouhodobě vyčítá kromě jiného i absence veřejné odborné diskuse: dodnes neexistuje fórum pro pedagogy, ICT odborníky, zástupce zřizovatelů, samosprávu a pochopitelně i žáky a rodiče pro diskusi o problematice zavádění informačních a komunikačních technologií do škol. Pracovníci MŠMT, ACOL a spřízněných firem sice dali již několikrát najevo, že "nás stejně diskutuje jen dvacet" a kritická slova berou jako osobní útok a především jako názory zklamané odmítnuté konkurence. Přitom v poslední době se snažíme jen konfrontovat jejich činy s původními plány SIPVZ, které schválila vláda ČR.

Poté, co MŠMT přestalo na přelomu roku využívat on-line diskusní fóra na serverech e-gram.cz (tento server byl původně oficiálním serverem SIPVZ), či na něj navazující a jeho diskusní fóra přebírající msmt.cpress.cz (toto byl původně veřejně přístupný prototyp nově připravovaného portálu MŠMT, kde se pracovníci sekce SIPVZ účastnili on-line diskuse) či serveru ÚIV k problematice tzv. školského portálu Skolinfo.cz, neexistuje žádná oficiální platforma pro diskusi ani pro výměnu zkušeností. Sekce SIPVZ zaujala kruhovou obranu a omezila se místo věcné otevřené diskuse jen na vydávání tiskových zpráv, reakcí a komentářů k novinovým článků a peticím, ve kterých najdeme jen obecná nekonkrétní prohlášení, za to vše například v prvním čtvrtletí letošního roku zaplatila PR agenturám téměř 400 000 Kč. 

Klíčovým bodem je likvidace Koordinačního centra SIPVZ (KC SIPVZ), které mělo mít podle usnesení vlády při řízení projektů rozhodující roli, kterou si v rozporu se záměry vládou schváleného Plánu SIPVZ neoprávněně přisvojil Ing. Fránek a jím řízená sekce, která měla původně zajišťovat pro SIPVZ jen rozpočtové, účetní a další ekonomické agendy (alespoň plán SIPVZ její zřízení takto zdůvodňuje). V této souvislosti je nutné se ptát, jaké mají jednotliví ředitelé sekce SIPVZ kvalifikační a odborné předpoklady pro řízení jednotlivých projektů. Jsou to odborníci s pedagogickou praxí? Pocházejí z akademického prostředí? Mají praxi z řízení podobných projektů ze soukromé sféry? Odpověď na všechny tyto otázky je pochopitelně záporná. Úředníkům, kteří si neoprávněně přisvojili rozhodovací pravomoci v odborných otázkách, pochopitelně diskuse vadí.

Generálnímu dodavateli ACOL situace na straně MŠMT pochopitelně vyhovuje, po zániku KC SIPVZ nemá odborného protihráče a ani jemu diskuse není po chuti: na jeho serverech www.acol.cz a www.indos.cz  se veřejná diskuse na žádná témata nevede. V květnu se sice v rubrice Indoše Diskuze, určené pro oblastní manažery GD, objevil slib: "Diskusní stránky přístupné široké veřejnosti budou na této adrese připraveny k 1. červnu 2002. Od tohoto dne budete mít rovněž možnost zúčastnit se výměny názorů k jednotlivým článkům, které na stránkách indos.cz  redakce uveřejní.", ale i v tomto případě platí známé sliby-chyby. Diskuse tu dodnes možná není. Nehledě na to, že redakce serveru Indoš je naprosto anonymní a jediný odkaz ke kontaktu je info@indos.cz. A nechci být příliš jízlivý: podíváte-li se do zdrojových kódů dnešní aplikace Indoš, můžete je použít k při přednášce k prezentaci toho, jak se nemá pro web programovat... Ale to už je jiné téma.

10:50 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

02. 06. 2002

Generálnímu dodavateli radí i učitelé?

Vedoucí Rady Školských Expertů Renata Novotná zveřejnila na stránkách ACOL 20. května 2002 tiskovou zprávu o práci tohoto poradního sboru Generálního dodavatele Projektu III SIPVZ. K jejímu obsahu můžeme mít řadu připomínek.

Zde je plný text tiskové zprávy:

Každé dva týdny se na různých místech České republiky setkávají členové Rady školských expertů (RŠE), aby na základě svých zkušeností projednávali interní materiály Generálního dodavatele projektu  uskupení AutoCont On Line a ČESKÝ TELECOM.

Radu tvoří ředitelé škol, učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů a informatiky a správci sítí. Celkem čtrnáct členů bylo vybráno tak, aby se RŠE stala vyváženým orgánem zástupců všech typů škol (základní, speciální, střední odborné školy, gymnázia, střední odborná učiliště) ze všech regionů republiky. Databáze možných zájemců o užší spolupráci vznikla na veletrhu Invex v listopadu 2001. V radě jsou samozřejmě zastoupena obě pohlaví a také různé věkové skupiny.

Témata, která rada projednává, souvisí vždy s aktuálním děním uvnitř projektu Internet do škol, připravovanými postupy jeho realizace, navrhovanými systémy jeho řešení a ohodnocením kvality a proveditelnosti vytvářených materiálů. Základním úkolem a cílem rady je poskytování zpětné vazby Generálnímu dodavateli tak, aby se minimalizovala možná rizika daná specifikami školského prostředí.

Rada sice nemá výkonnou moc, ale výsledky jednání jsou formulovány jako doporučení pravidelně předkládané Generálnímu dodavateli. Členové rady nemohou kontaktovat každou jednotlivou školu v jejich kraji. Každý ze členů reprezentuje při diskuzi k daným problémovým okruhům svoje vlastní, mnohdy letité zkušenosti, znalosti a názory. Právě proto byli tak pečlivě vybíráni aby zastupovali všechny typy škol v celé republice. Údaje o činnosti rady včetně kontaktů na jednotlivé členy lze najít na adrese www.acol.cz  v části Rada školských expertů.

K funkci i složení RŠE se objevily následující kritické připomínky:

10:09 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog