Jankovy názory

Archiv

29. 01. 2002

Internet do škol: vrabec je už v hrsti

V první etapě realizace Projektu III SIPVZ se v roce 2002 dostane do 3620 škol 24740 PC, 2120 serverů a 500 počítačů Apple. V rozpočtu na tento rok je příliš málo peněz: dar společnosti Microsoft se projevil snížením rozpočtu o jeho hodnotu...

Informací o stavu realizace SIPVZ (Státní informační politiky ve vzdělávání) není stále dostatek, veřejnost z médií získávala  především informace o problémech s veřejnou soutěží na generálního dodavatele Projektu III, odborná a věcná diskuse k jednotlivým problémům ale probíhá poněkud "partyzánsky" na základě iniciativy několika iniciativních jedinců ze škol bez výraznější podpory a odezvy ze strany MŠMT, větší pochopení  a vstřícnost projevil generální dodavatel AOCL. Klubové setkání SPIS na téma: "Státní informační politika ve vzdělávání", které se konalo ve čtvrtek 24. ledna 2002 v Kaiserštejnském paláci v Praze za účasti zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, svedlo dohromady pracovníky sekce SIPVZ MŠMT a GD: byl tu vrchní ředitel sekce SIPVZ Drahomír Fránek, ředitelé projektů Jaroslav Blažkovec (P III - infrastruktura), Petr Kordule (P II - Vzdělávací software a informační zdroje), Leoš Botek (P I - Informační gramotnost) a ředitel odboru financování SIPVZ Vladimír Lev. Za dodavatele hovořili Vlastimil Palata a Jaromír Horák z AutoCont On Line a.s., (ACOL) z pléna na dotazy reagoval i Ondřej Felix, předseda představenstva dalšího člena dodavatelského konsorcia Českého Telecomu a.s. (celý záznam z klubového večera bude zveřejněn na www.spis.cz). Na úvodu hosté přednesli základní informace z jednotlivých projektů, padla i řada otázek z pléna a následovaly pochopitelně i neformální diskuse jednotlivých účastníků.

Celý projekt je především o penězích: Drahomír Fránek na úvod prohlásil, že ačkoliv na projekty SIPVZ bylo ze státního rozpočtu v loňském roce vyčleněno 1,8 miliardy Kč, podařilo se proinvestovat pouze minimum a ne všechny zbývající peníze byly převedeny do letošního roku, v diskusi pak Vladimír Lev upřesnil, že bylo proinvestováno 300 milionů Kč, z toho nejvíce, 160 milionů Kč, spolykala poněkud kontroverzní dodávka software v samém závěru roku. Do rozpočtu roku 2002 se povedlo převést 840 milionu Kč, přičemž o dalších 327 milionů Kč rozpočet zkrátila Poslanecká sněmovna. To přítomný poslanec Vladimír Mlynář odůvodňoval i nedůvěrou PSP k průběhu Projektu III. Pro letošní rok je ve státním  rozpočtu  pro všechny tři projekty jen 1,4 miliardy Kč. Doufejme, že po volbách dojde k v této věci k obratu a podaří se něco pro SIPVZ "urvat" z rozpočtových rezerv.

Pan Leoš Botek, který je novým ředitelem I.projektu s názvem "Informační gramotnost" teprve od letošního 1. ledna, ještě evidentně nebyl ve formě ani v obraze a produkoval spíše fráze typu: "realizace tohoto projektu by měla pomoci ke zlepšení pracovních podmínek pracovníků ve školství a zvýšení jejich prestiže". Pro testování znalostí bude použit test ECDL, připravuje se veřejná soutěž na certifikační autoritu. 

Petr Kordule informoval o schválení metodiky Projektu II a o přípravě výběru vzdělávacího a výukového software expertní skupinou ze zástupců resortu i nezávislých odborníků. Software bude nabízen školám prostřednictvím MŠMT a zde bude využit i školský portál, jehož projekt bude v tomto týdnu předložen ke schválení. V dubnu by měly na něm  začít programové práce, v červnu by měl být spuštěn pilotní provoz, v prosinci testování na 100-150 školách a na počátku roku 2003 by měl být portál oficiálně spuštěn. Tento postup je poněkud překvapivý a je dle mého soudu v přímém rozporu s ideou a i realizací školního intranetu: portál bude spuštěn nelogicky až nakonec, v době kdy budou všechny školy připojeny

Projekt  III. s propagačním názvem "Internet do škol" presentoval ředitel odboru pan Jaroslav Blažkovec, který informoval o podpisu první dílčí smlouvy s generálním dodavatelem a dvou jejich dodatků a také o výběru generálního auditora projektu. Zde dostal větší prostor právě generální dodavatel: ACOL informovala o postupu realizace, například z devíti set uchazečů o funkci Oblastního manažera bylo vybráno v trojkolovém výběrovém řízení sto šedesát pět úspěšných, kteří již v únoru budou kontaktovat jednotlivé školy (zde je potřeba varovat před řadou podvodníků, kteří již nyní na školy "útočí") . Do 1. etapy realizace v roce 2002  bylo zařazeno po dohodě s MŠMT jen 3620 škol, které mají dle průzkumu vybavenosti "nejslabší" vybavení. Bohužel tak v první etapě budou potrestáni ti iniciativní. MŠMT ale musí především zabezpečit plošné vybavení.

Vlastimil Palata a Jaromír Horák potvrdili, že vrcholí příprava realizace projektu, jejíž start by měl nastat v únoru 2002. V první etapě bude vybaveno celkem 3 620 škol, které patří dle provedeného dotazníkového průzkumu do skupiny nejméně vybavených. Jednotlivé školy by od prvotního kontaktu dodavatele (tedy respektive oblastním manažerem) měly být vybaveny do cca 45 dnů. V prosinci 2002 by měla být ukončena první fáze dodávek a na školách by mělo být instalováno celkem 24 740 PC, 500 počítačů Apple, 2 120 LAN serverů a 36 800 dvojzásuvek LAN. Bohužel nijak nebyl objasněn osud škol, nezařazených do projektu: kdy a jak budou připojeny do školního intranetu a jak budou moci využívat školní portál zatím nikdo nevysvětlil. Na serveru AOCL je již nyní možné získat informace o počtech a konfiguraci dodávaných počítačů

A na závěr poznámky o této základní nabízené konfiguraci dodávaných počítačů. Ty byly v těchto dnech sice vylepšeny, kritici však upozorňují především na to, že klientské stanice PC nemají mechaniku CD-ROM a nejde tedy o multimediální PC dle dnes již letité specifikace MS. Podle mého názoru jde o nedostatek, který může vyřešit jen dostatečná disková kapacita serverů a ta je bohužel ve všech třech navržených konfiguracích pro instalaci multimediálních výukových aplikací velmi malá: 36 nebo 40 GB. Zde se musí iniciativně zapojit ICT koordinátoři ze škol: návrh na individuální posílení konfigurace je v jejich zájmu, je však otázkou, zda dosud nevybavené školy budou mít skutečně kvalifikované oponenty. Zřizovatelé by měli kromě posílení serverů objednat jako nadstandard především následující velmi užitečné komponenty, jejichž cena je ve srovnání s celkovou cenou dodávky zanedbatelná: mechaniku CD-RW případně s mechanikou DVD-ROM pro učitelské počítače, jednoduchý USB scanner a jednoduchý digitální fotoaparát, případně i levný USB tablet. 

Z několika představených základních sestav jsou dvě přinejmenším překvapivé: první je takzvaná Multimediální stanice učitele/ICT koordinátora II., která zároveň plní funkci "serveru" u nejmenšího typu škol. Jako jediná je vybavena procesorem Intel Pentium 4 a také jako jediná nemá mít integrovanou grafiku, ale AGP4x 32MB kartu ATI nebo Matrox a možná bude mít i paměti DDR. U malého serveru je to skutečně překvapivé řešení. Druhou zajímavostí je alternativní žákovská stanice Apple iMac G3/500 MHz, která má na rozdíl od žákovské stanice PC mechaniku CD-ROM, ale také integrovaný modem a navíc třeba i rozhraní FireWire a grafiku ATI Rage 128 (monitor je ale jen 15" místo 17" u PC). Vedle "ořezané" PC verze jde o poměrně "luxusní" nabídku. Zajímavá je i alternativní nabídka operačních systémů Mac OS X s "unixovým" jádrem a "tradičního" Mac OS 9.2. Apple je sice na českém trhu i globálně okrajovou záležitostí, zde může ale dobře posloužit.

10:24 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů

03. 01. 2002

Internet do škol: šalba a klam?!

Místo 50000 PC jen 26000, místo 6500 škol jen 4000 aneb AutoCont On Line - Český Telecom přiškrcují kohoutky a z vrabce v hrsti se stává pouhá kupička vyškubaných peříček

Kritikové koncepce Generálního dodavatele Projektu III SIPVZ si mohou s ulehčením oddechnout, poslední informace o realizaci dodávky konsorciem AutoCont On Line - Český Telecom potvrzují jejich primární dojem. Celý projekt bude realizován v tak "ořezané" podobě a s tolika změnami k horšímu, že čeští žáci dostanou skutečně Internet do škol "za všechny peníze"... Podle poslední zprávy ČTK bude do 4000 škol dodáno jen 26000 počítačů: původní předpoklady ale hovořily o 50000 počítačů pro 6500 škol. Směšně a trapně působí výmluvy ACOL, že nemohou dodávat sítě a PC do škol, které by mohly být do roku 2005 zrušeny: řešení je přeci v levnější kabeláži a hub, router a PC se snad dají bez problémů převézt kamkoliv jinam, ne?! Navíc je jasné, že budou spíše rušeny malé školy, kde se stejně počítalo s instalací jen několika PC a připojením vytáčenou linkou.

Jestliže je jasný finanční limit 4,4 miliardy Kč, které má MŠMT do roku 2005 za služby zaplatit, dalo se očekávat, že ACOL se bude snažit omezit náklady, redukce počtu klientů je nejjednodušší způsob. Zde si můžeme pomoci vytvořit obrázek o realitě jednoduchým výpočtem nákladů, které vycházejí z ceny s použitím počítačů Hewlett-Packard, kde se použijí jako klientské systémy HP Vectra XE310 (Celeron 900, 64 MB RAM, 20 GB HDD, CD-ROM 48x bez OS, který je zdarma od MS) za 20000 Kč s DPH, monitory HP 72 TCO 17'' za 8000 Kč s DPH a servery HP NetServer E200 (Intel Pentium III-933, 128 MB RAM, 40 GB IDE) za 45000 Kč s DPH. HP nabízí záruku na 3+1 rok, tedy prakticky po celou dobu kontraktu. Zjednodušuji výpočet, menší školy měly mít jen PC připojené ISDN a ne server, náklady na centrální server nepočítám, v IOL Fixed je totiž v ceně Web Hosting 20 MB, tedy pro všechny školy v redukované variantě 80 GB, cena připojení bude v následujících letech bezesporu prudce klesat, takže v roce 2005 bude za stejný měsíční paušál určitě nepočítaná linka 512 kbps...

  původní záměr redukovaná verze rozdíl
počet škol 6500 4000 -38%
počet klientů 50000 26000 -48%
cena klientů (miliony Kč) 1400 728 -672
cena serverů (miliony Kč) 293 180 -113
zřízení IOL Fixed (miliony Kč, v ceně router) 65 40 -25
poplatky za IOL Fixed za 4 roky 64 kbps s počítaným množstvím dat (miliony Kč) 1557 958 -599
náklady bez instalace LAN (miliony Kč) 3315 1906 -1406

Všimněte si, prosím, že v tomto zjednodušeném propočtu primární investice na dodávku bez instalace LAN je jen 948 milionů korun! O nákladech na LAN se můžete informovat u libovolného prodejce, cena kvalitní kabeláže v jedné místnosti se zárukou 5-15 let a hubu s doživotní zárukou u nejdražších dodavatelů vychází na několik tisíc na klientské pracoviště. Do čeho tedy chce ACOL s ČTc investovat v roce 2002 ty neustále inzerované tři miliardy?! A proč má mít 50% zisku?!

10:25 [Trvalý odkaz]
Komentáře Počet názorů


Index

Kategorie

Archiv

RSS version
TXT version

Valid XHTML 1.0!

Generated by EasyBlog